contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

24 юни 2009

raboten scenarij za publichnata diskusia za muzei

РАБОТЕН СЦЕНАРИЙ

за публична дискусията

 

1. Въведение – ретроспекция на събитията, довели до дискусията, представяне на страните, имащи отношение по темата и участниците с планирано активно участие (презентатори)

/медиатор/

 

2. Презентация на проекта за Музей за Съвременно Изкуство – София. Презентацията ще бъде проведена с възможно най-голяма професионална задълбоченост и пълнота, лично от автора на проекта – арх. Бойко Кадинов

/проектант/

 

3. Тема: Целесъобразност на сградата и мястото, избрани да помещават Музея за Съвременно Изкуство – София, и съответствието на настоящия проект с актуалните тенденции в градското планиране и решаването на публичните пространства. Функционална и семантична адекватност. Алтернативи

/архитекти, урбанисти/ - WhAT ASSOCIATION бяха едни от дейните в тази посока;

 

4. Тема: Законосъобразност на процедурата по възлагане на проекта за Музей за Съвременно Изкуство – София. Прозрачност, демократичност, професионални и морални аспекти, относно възлагането и приемането еднолично на поръчка с такава обществена значимост. Модел за осъществяване на инициативи от подобен род.

/архитекти, урбанисти/

 

5. Тема: Държавната политика и съвременното изкуство. Наличието или липсата на национална и ведомствена стратегия за съвременното изкуство в България, резултати от провеждането им.

/СБХ, НПО, творци и деятели, медии/ ИСИ, СГХГ и др.

 

Моля, пишете ни за желанието си да вземете отношение към някоя или няколко от темите на ниво презентация. Ние ще съдействаме за контакта между хората и групите от хора, изявили предпочитания към едни и същи теми.

 

email: marto_met@abv.bg

тел: 0883 33 06 44                             лице за контакт: Мартин Ряшевventsislav zankov
E80 board chair http://e-80.info
mobile: +359 887 51 97 94
http://zankov.net

art and bulgaria
http://art-bg.blogspot.com/

39grama news
online:
http://39grama.blogspot.com/

39grama newspaper
http://39grama.info


Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks