contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

20 май 2016

видео лекция Японско Авангардно Движение през 50- 60те, след Втората Световна Война, като начало и произход на Буто [1 Attachment]
Май 25- Софийска Градска галерия- 18 ч. LECTURE:
Буто видео лекция- Японско Авангардно Движение през 50- 60те, след Втората Световна Война, като начало и произход на Буто- 1.30 мин.
Japanese Avant-Garde Art movement in 1950s- 60s after WW2
as an origin of Butoh.
Представление с участниците.
Видео лекцията е част от програмата на SOFIA PAPER ART FEST и се провежда под патронажа на Японското посолство.

Утре пристига един от големите Буто изпълнители- Мастер Кацура Кан. Посещението му включва: уършоп на 21, 22, 23 Май, видео лекция, предстваление в ДНК на 26 Май от 19.30.
За повече информация на странцата във Фейсбук:__._,_.___
View attachments on the web


19 май 2016

покана за изложба "последните граждани на кале" 26.05-05.06.2016
покана за  откриването на "последните граждани на кале"


Самостоятелна изложба-скулптура на Венцислав Занков
 
Какво:
18 скулптури  - човешки фигури от  полиуретан и полиестер, оцветени.
 
Къде:
Строителен обект  - 3-ти корпус на НБУ – ул. «Монтеридео» 21
 
Кога:
26.05-05.06.2016

откриване 26.05.2016 от 18.00 часа  на обекта
 
Защо:
С проекта „Последните граждани на Кале" В. Занков интерпретира и развива идеята на популярната скулптурна композиция на О. Роден (Гражданите на Кале) като разширява смисъла  й  - предаването на Ключа на Крепостта  става метафора за съвременната ситуация в Европа.
С „Последните граждани на Кале" В. Занков отново поставя въпроса какво е и има ли разбиране за смисъла и  ролята на изкуството като акт, който е  част от  актуалната  социална и политическа действителност, или изкуството се свежда до декориране на реалността. 
 
Подкрепа:
 Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ


С проекта „Последните граждани на Кале" В. Занков интерпретира и развива идеята на популярната скулптурна композиция на О. Роден (Гражданите на Кале) като разширява смисъл й  - предаването на Ключа на Крепостта  става метафора за съвременната ситуация в Европа.
 
„Последните граждани на Кале" е опит за художествена рефлексия на случващото се в настъпващото време за цивилизационнен избор и безсилието в неговата амбивалентност в разбирането  - приемане/отхвърляне  на реалността  -   военни конфликти,  бежанци, ислям, атентати. Гражданинът на света се оказва се предаден от собствения си цивилизационен статут, превзет отвътре, през собствените си ценности, изградени без да осигуряват каквато и да е защита в убеждението, че светът не може да бъде друг, освен един.
 
Съвременният гражданин се оказва в пряка среща  с Оголения живот на човешкото съществуване, независимо от коя страна на крепостната стена е. Крепостите са непотребни, освен като туристическа атракция, битките са за духа. А духът на крепостта отдавна е смачкан, всмукан в консуматизма, комерсиализма, в свръхпроизводство на  синтетика на желания и синтетичен смисъл.
 
Фигурите, телата, включени като скулптура  в „Последните граждани на Кале"  са отчуждени, разделени, оголени, проядени  и самотни в страданието и отчаянието си в безсилието пред непонятното -  представата; разбирането за Един Свят  е взривена, и  имат пряка емоционална и смислова връзка с актуалното настояще като жизнена и медийна среда – войни,  конфликти, бежанци, ислям, атентати, кризи с променени смислови, смислени хоризонти за живот.  Дезинтеграция.
 
Естетиката на  „пластмасовите хора" на В. Занков  е базирана на използвания материал –полиуретан и полиестер в ярки рекламни цветове (оранжево, розово виолетово червено) от автомобилни бои, в контраст и дисонанс със състоянията и деформираната разкъсана плът на фигурите, които покриват - оголени екстатични фигури  - органичността на човешкото тяло е изведена в прът през използвания нестандартен материал, продукт на органичната химия. Основните фигурни композиции са естествен размер /Lifesize/
 
 
Мястото  - оголени стени, суров бетон, пусто пространство, пространство в себе си без  предназначение  /сградата на 3-ти корпус НБУ в процес на изграждане  - арх Зарко Узунов /. В момента на изложбата възприемането му е двузначно - между  изоставено и предстоящо, не е нито излязло от употреба, нито влязло в употреба  и  в това времево и смислово пропадане то е самото себе си. Там попадат и «Последните граждани на Кале»
 
И още «Има и още по-актуално на актуалното настояще, което е тук, в сърцевината – след Ние, Вие, Аз, Сега.. .след вече отминалото и преди още незапочнатото. Енергията е изсмукана в не-ставане, не-свършване,  в не-преход с не-виновни. Витае безсилие и разпад,  Протестът, обезсилен политически, става екзистенциален,  свити в себе си преставаме да бъдем граждани - апатия и оцеляване, спасение по единично е единственият реален морален хоризонт, изсмукани  от  безмисленото рециклиране на смисли в едно изхабено политическо пространство. Времето е извън нас  и ние сме извън времето.» В.Занков
 
„Последните граждани на Кале" не предават ключа на града на английските войски през 1347 г; днес  те са /из/оставени  сами на себе си и последни пред неспособността за изход ...
 
Жарин Драгнев 2016
ventsislav zankov, PhD http://zankov.info mobile: +359 887 51 97 94 'VENTSISLAV ZANKOV' CONTEMPORARY ART FOUNDATION http://foundation.zankov.info mobile: +359 887 51 97 94 Post: P.O.BOX 223 1618 Sofia, Bulgaria art and bulgaria http://art-bg.blogspot.com/ http://artchannel.bg


Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks