contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

30 август 2008

artnews caffee Plovdiv

На 5 септември в Пловдив официално стартира първото в България ARTNEWSCAFE -
малко градско място с напитки, арт-информация и живи случки.

В ARTNEWSCAFE свободно ще се разпространява информационен art-бюлетин,
който може да се ползва като полезен афиш за всички работещи в областта
на културата.

Нашата покана към Вас е да изпращате информация и програми с
предстоящите си събития до 25-то число на месеца на мейл:
bulletin@artnewscafe.com

За септемврийския бюлетин ще очакваме информация до 2 септември.


Поздрав,
Веселина Сариева

28 август 2008

Декларация на Андрей Наков за БОМИ

Декларация

Преди две години, по покана на любители на модерното изкуство създадох в София Българско Общество за Модерно Изкуство (БОМИ). Главната цел на това общество е да внедри в България модерното изкуство на ХХ и ХХІ векове. Това се смята да се осъществи преди всичко с организацията на един “Музей на модерното изкуство”. Имаше също силно желание да се построи - бързо – модерна сграда на този музей. Като специалист в областта на модерното изкуство аз бях поканен да ръководя тази инициатива, която от моя гледна точка трябва да е по-скоро акция за конкретни действия: изложби, библиотека, видеотека, колекция и т.н. Строежа на нова сграда на този полидисциплинарен център ми се струва важен символ, но следващият етап – тъй като съдържанието на акциите е за мен по важно от фасадата на една модерна сграда, нужна на София, но може би второстепенна - по отношение на острата необходимост от бързо внедряване на модерната мисъл в областта на изкуството в България, страна от десетилетия жестоко изостанала в тази област от европейското ниво.

След много усилия и неизбежно възникнали препятствия обществото БОМИ бе създадено в София през юни месец 2006. Въпреки че съм френски гражданин и живея в Париж аз бях поканен да съм действителният председател на БОМИ, което приех с радост, надявайки се, че в София ще се намерят хора, за да работят на място за реализацията на този проект. За жалост не стана така.

Очаквайки да се създаде необходимата – даже минимална – материална база, за да се върши конкретна работа в това направление, аз предложих и подготвих в детайли няколко проекти за бъдещи мероприятия: две изложби на съвременни скулптори, лекции, срещи и посещения в България на съвременни европейски специалисти в тази област (аз ги сондирах и поканих лично и те приеха да участват в този проект).

Проведох също в София конкретни мероприятия, които всички бяха реализирани изключително с мои сили и благодарение на моите лични контакти в Европа. Всички тези реализации бяха осъществени от мен с единствената цел да се внедри в България колкото се може по-скоро новата художествена мисъл на ХХ век, тоест модерното изкуство в най-съществения си, ярък и значим вид... Не си щадях времето и да се срещам с политически деятели в София ( Пирински ), и в Париж ( Бокова, Станишев, Заимов ) и даже в Брюксел ( ходатайства в Европейския съюз). Не забравям и голямото количество срещи с артисти и професионални деятели от моя кръг във Франция, Великобритания, Германия, Полша, Словения, Швеция и т.н., които убедих да поддържат и даже да участват нa пряко в проекта на БОМИ.

Няколко пъти четох лекции в София, показвах филми придружени с мои лекции, организирах

едно мероприятие със световно известния ”кулинарен дизайнер” Марк Бретийо, който дойде в София по моя молба. Благодарение на нашите лични отношения той не взе никакъв хонорар за своята акция. Същото се отнася и за моите акции – лекции, филми и т.н., както го обясних от самото начало, те бяха абсолютно безвъзмездно, това остава мой “подарък за България”, което означава конкретно, че никога не съм искал хонорар и не съм получавал никакво възнаграждение за изгубеното време и усиля, които не щадях за този проект. Още повече, че няколко пъти срещах враждебно отношение от страна на импровизирани спонсори, които се държаха нагло и агресивно, защото не успяха веднага да получат тяхното, въображаемо, материално удовлетворение, да не говорим за опити от псевдо-колеги да си присвоят мои материали (филми) или други които се опитваха да саботират моите лекции.

Въпреки моите усилия до ден днешен не се намери в България нито една личност, нито една обществена структура да подкрепи реално проекта БОМИ и да се ангажира цялостно – идеално и материално, но явно и искрено и още повече, конкретно. Частни лица и политически фигури ми обещаваха много и в Париж, и в София. Но всеки път те изчезваха безследно не оставяйки никакъв резултат или даже следа. Така, до ден днешен, последствията от моите акции в България остават “виртуални”... или ще се търсят в бъдещето.

Уверен съм, че България не може да избегне да се включи в потока на европейската, днес световна култура, но вероятно след известно време, да не се каже, след много време.

Най-главната опозиция на проекта БОМИ е вкоренената до днес в българското общество и все още неосъзната поклонност на голяма част от българската общественост на пагубната тоталитарно-мафиозна система на мислене и едно още по-подтискащо пасивно отношение към енергичното преобразуване на световния културен хоризонт. Въпреки, че България бе приета през 2007 година в Европейския съюз, вътрешно България още не е приела искрено демократичните принципи, демократичната логика, която лежи в основата на този съюз. Постоянно се очаква “помощ” и се живее

с илюзията, че Европа е просто една дойна крава... Крайно време е да се осъзнае, че не е така и няма да е така, и такъв подход е пагубен за бъдещето на една независима, само-осъзната, творческа България, която във всяка област – включително културната – трябва да се освободи от комунистическо-тоталитарното наследство, от робските мафиотски привички, от идеологията на “поклонената главичка”...

В последно време разбрах, че моите инициативи се приемат в София - от една значителна част на културните фактори - в грешно осветление. Като че ли аз ходя в България, за да “печеля пари” или търся други облаги... (В последните седмици бях даже писмено обвинен в това. ) Крайно време е да стане ясно на хората, които са имали какъвто и да е контакт с моите акции в България, че това е една патологична деформация “за вътрешно потребление”, която е по-жестока за българските любители на изкуството от една обикновена, колкото и да е коварна, лъжа. Такъв негативен подход не само пречи на БОМИ, но преди всичко пречи на България да се присъедини към акциите на БОМИ, да приеме и осъществи предложените проекти, да се включи решително и съзнато в потока на европейската култура...

Преди няколко дни узнах, че един от явните противници на БОМИ, известен саботьор на модерното изобразително изкуство в България, бивш член на престъпният ЦК на БКП Светлин Русев е получил от Президента на Републиката орден “Стара планина”. Това за мен, демократ и европеец е поразително, но разбирам, че може да е “нормално” за един български гражданин, “нормално” за една страна, в която бившите архиви на престъпните обществени (комунистически) организации и на държавните учреждения, които подтискаха народа са все още пазени извън обществен достъп и затова “деятели” от бившата корумпирана върхушка продължават да царстват в страната, да получават награди... 19 години след падането на берлинската стена!

При това положение дойдох с голямо съжаление до заключение, че в този момент проект на общество от типа на БОМИ все още не може да се осъществи в България. Уверен съм, че такъв проект неизбежно ще се осъществи след известно време но днес още не. Липсата на материална база и липсата на каквато и да е обществена, искрена, а не консервативна нужда и подкрепа са явно доказателство за дълбока, може би даже неосъзната, но за това ужасно силна вкоренена опозиция към проекти от този тип, към участие в истинската култура на ХХ век, която все още няма право да получи “гражданство” в България. И така е от много десетилетия: от 1925, след това от 1944 и т.н.

Възможно е също, че подобен проект ще се осъществи, за сега, по “чисто български” начин, в началото в една еснафска, българо-пост-комунистическа “художествена”, тоест дълбоко провинциална, неправилна перспектива, после сигурно ще се развива в други мащаби, но това предполага много силно компромисни моменти, етапи с които морално и професионално аз не мога да сътруднича. Вероятно е също, че моите идеи все още не са нужни на една страна, в която цари пост-комунистическа, псевдо-модернистическа и крайно ограничена материалистическа логорея, коварна фасада, която противоречи на философската същност на модерната демократическа мисъл, на модерното съзнание – и конкретно – на поетиката на модерното изкуство...

Тези съображения съм ги формулирал многократно пред редките привърженици на БОМИ, но тъй като те не само не се приемат, а и понякога предизвикват бурни негативни реакции, пращам ги тук писмено на всички днешни и бъдещи любители на изобразителното изкуство в България.

Париж, 2 август 2008 (www.andrei-nakov.org) Андрей Наков

10 август 2008

Tracey Emin 'scared' of critics [BBC news]


Tracey Emin 'scared' of critics


[video]

09 август 2008

Exhibition in BABA VASA'S CELLARFrom: Lazar Lyutakov
Subject: Exhibition in BABA VASA'S CELLARМАЗЕТО НА БАБА ВАСА
представя

ОБРАЗЦОВ ДОМ
изложба на

Райнер Аусерер
Щефан Зобле
Герхард Флора
Филип Оберталер
Карин Фошар
Агнес Вехтер
Михаел Вайдхофер
Андреа Витцман
Ник Оберталер
Лазар Лютаков

Откриване на изложбата на
16 Август, 20 часа
улица Марица 22
гр. Шабла

*********************************

BABA VASA'S CELLAR
presents

ОБРАЗЦОВ ДОМ
an exhibition with

Reiner Ausserer
Stephan Soble
Gerhard Flora
Philipp Oberthaler
Karine Fauchard
Agnes Wächter
Michael Weidhofer
Andrea Witzmann
Nick Oberthaler
Lazar Lyutakov

opening
16th of August, 8 p.m.
Maritza 22
Shabla, BGARTNEWSCAFE is open!ARTNEWSCAFE отвори!
Заповядайте!

Очаквайте още информация за кафето и покана за официалното парти, което
ще се състои на 5 септември.

ARTNEWSCAFE се намира в Пловдив на ул. Отец Паисий 38, до Галерия
Сариев, тел. 032/623895, 0888520375

----------------------------

ARTNEWSCAFE is open!
You are welcome!

Expect more information about the Café and an invitation for the
official party, which will be on 5th Sepember!

ARTNEWSCAFE is placed in Plovdiv, on 38 Otets Paisii Str., upto Sariev
Gallery, tel: 032/623895, 0888520375

" Deep Purple in Smoke "


On 6 of September 2008 at arthotel " Kaylas " in Ahtopol
( Black Sea Coast ) will be open permanent indoor installation
" Deep Purple in Smoke " by Dobromir Ivan .
Free beer & shrimps on lobbybar nearby !

05 август 2008

VIDEOHOLICA 2008 PROGRAMME/ AUGUST IN ART BIENNIAL/ VARNA/ 8 – 15 august


VIDEOHOLICA 2008 PROGRAMME/ AUGUST IN ART BIENNIAL/ VARNA/ 8 – 15 august 2008

english version after bulgarian one


--------------------------------------------------------------------------------

ЗА ВИДЕХОЛИКА 08


Тази година за първи път в рамките на международното биенале за визуално изкуство АВГУСТ В ИЗКУСТВОТО във Варна се представя видео програмата ВИДЕОХОЛИКА 2008.

ВИДЕОХОЛИКА 2008 ще се проведе за периода 8 – 15 август 2008 във Варна – Радио Варна, Градска художествена галерия, галерия Актив Арт, Куклен театър, Археологически музей и Художествен музей Георги Велчев

За първото издание на ВИДЕОХОЛИКА 2008 бяха получени 357 творби от 224 художниците от 49 страни.
Селекцията изготвена от кураторите Цветан Кръстев и Нено Белчев включва 210 творби, на представените 187 автори от страните Австрия, Австралия, Алжир, Англия, Аржентина, Бразилия, България, Венецуела, Еквадор, Германия, Гърция, Замбия, Зимбабве, Израел, Индонезия, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипър, Китай, Колумбия, Конго-Бразевил, Ливан, Люксембург, Норвегия, Полша, Португалия, Пуерто-Рико, Румъния, Русия, САЩ, Сенегал, Сингапур, Сърбия, Тайван, Тринидат И Тобаго, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чили, Швейцария, Швеция, Шотландия, Южна Корея и Япония.

http://www.augustinart.com/edition_2008_2_bg.php


--------------------------------------------------------------------------------

ЗА ВИДЕОХОЛИКА 2008 РАБОТИХА: ЦВЕТАН КРЪСТЕВ, НЕНО БЕЛЧЕВ, ВИКТОР ПЕТКОВ, ПАВЛИНА МЛАДЕНОВА, ГЕОРГИ КРЪСТЕВ


--------------------------------------------------------------------------------

ПРОГРАМА НА ВИДЕОХОЛИКА 2008
Съпътстващ видео програма в рамките на международното биенале за визуално изкуство АВГУСТ В ИЗКУСТВОТО

Куратори: Нено Белчев, Цветан Кръстев

Варна/ 8 – 15 август 2008

8 август 2008 – 16:00 часа/ Радио Варна, Концертна зала (на входа на Морската градина)

Саймън Бенет, „Машина на истината" 2007 – 10:45
Самба Фал, Сенегал/Норвегия, „Консумания" – 2007 – 4:41
Виктор Мутелекеша, Замбия/Норвегия, „Нов в Норвегия" – 2007 – 7:47
Мари Магсамен и Стефан Хилербранд, САЩ, „Нека се оженим"– 2008 – 3:30, „Подозрение" – 2008 – 3:00
Франк Вернер, Германия, "Време е за мода" – 2002 – 2:00 , „О соле мио" –2000 – 2:40
Роди Симпсън, Англия, „Стълбище" – 2008 – 3:00
Дженифър Кампбел, Канада, селектирани видеа – 6
Елизабета Тасоти, Италия, „Помощ!" – 2007 – 1:00
Джили Ависар, Израел, „Жена, Лъв, Мъж" – 2007 – 10:00
Джулиане Беер, Австрия, „Космонавт" – 2008 – 12
Чен Вей, Китай, „Замразяване" – 2008 – 2:12
Робин Уенари, Англия, „Движение" – 2001/2007 – 4:30

8 август 2008 – 21:00 часа/ Градска художествена галерия, вътрешен двор, ул. Любен Каравелов №1

Проксима Данс Компания, Гърция, „Естатичен сегмент" – 2007 – 5:00
Владимир Венчарски, България, „Началото на Деня" – 2008 – 2:00
Селине Шрьодер, Холандия, „Щтрак на портрет" – 2008 – 1:00
Ненад Неделков, Сърбия, „Преминаване" – 2007 – 3:45
Виктор Петков, България, „Една тухла" – 2006 – 3:33
Жежард Рибера, Испания, „Сам" – 2008 – 3:06 , „Изолиран" – 2007 – 3:20
Петър Лазаров, България/Холандия, „Двойнствеността на вятъра" – 2006 – 4:13, "Пърсивал – Завръщането" – 2006 – 7:46
Кло Мазло, Франция, „ Любов – Смърт" – 2008 – 2: 50
Барбара Агресте, Италия, "Reptilica" – 2008 – 6:00
Мария Питара, Кипър/САЩ, "Untitled" – 2008 – 1:41 min
LEMEH 42, Италия, "Как се прави маса" – 2008 – 2:30 min
Мишел Фортун, Ирландия, „Общуване в терминала" – 2008 – 2:53
Стефан Риебел, Германия, „Без название" – 2007 – 1:02
Джон Монaган, САЩ, „Исус, Исус Христос" – 2008 – 3:01
Самюел Бестер, Франция, „Моле" – 2006 – 6:00
"Unsorted", Русия, „Адам и Ева" – 2008 – 2:45
Барбара Кнезерич, Австралия/Ирландия, "Enough Rope/ Coming Ashore" – 2008 – 10:20
Елизабет МакАлпин, Англия, „Шамар" – 2008 – 0:56
Женчен Лиу, Китай/Франция, „Строи се" – 2007 – 9:55

Пауза

Силия Ейд, Франция, „Джумел" – 2007 – 6:25
Дорис Нейдъл, Австрия, „Защо?" – 2007 – 3:22
Лина Селъндър, Швеция, „Реконструкция" – 2007 – 6:30, "Вътрешен понд" –2007 – 4:30
Пол О"Донохю, Ирландия, „Диаманд под Напрежение" – 2008 – 6:12
Дейвид Мут, Австрия, „Броене на Секундите" – 2008 – 2:14
Ави Росен – Ephimeral8, Израел, „Дигитални кожи 2" – 2008 – 4:25
Йоко Фокушима, Япония/Франция, „Спящи цветя" – 2008 – 0:58
Лаура Лии Колс, САЩ/Канада, „Въздух, Светлина, Звук" – 2007 – 7:26
Бьорн Ерик Хауген, Норвегия, „Упадък" – 2008 – 3:47

10 Август 2008 – 16:00 часа/ Градска художествена галерия „Борис Георгиев", ул. Любен Каравелов №1

Селекция „ПОРТУГАЛИЯ" :

Серджо Круз, Португалия, „Навън" 2008 – 20:00, „Животни" 2006 – 3:00
Клаудия Матеуш, Португалия, „Неподвижност в движението" – 2005 – 5:00
Антонио Пинто, Португалия, "Безимена кула" – 2008 – 4:00
Беатриз Албугуергу, Португалия, „Бъдещескоп" – 2007 – 4:24
Джонатан Франко, Португалия/Зимбабве, – „Красивата градина" – 2007 – 4:15
Анабела Коста, Португалия, „Капки" – 2007 – 2:23, „Бинари" – 2006 – 2:35
Карло Сансоло, Бразилия, "Kol Nepheshecha" – 2006 – 3:00, „Бог се крие в облаците" – 2006 – 5:00
Ерика Фраенкел, Бразилия, "Cascadura Baby" – 2006 – 5:00

Пауза

Селекция на център за изследване и развитие на медийни изкуства „PERTE DE SIGNAL", Монреал, Канада:

Николас Бърнърт и Делфине Мийсрок, "Sub–A–Qaat–Ic" – 2007 – 4:30
Мириам Бесете, "N'Arche" – 2007 – 3:44
Робин Дупиус, „Анокси" – 2007 – 9:15
Мартин Месиер, "De L'Entre" – 2007 – 4:00
Нели–Ив Райот, "Vihr" – 2006 – 4:08, "Aika" –2007 – 16:36, "Yo" – 2007 – 6:44
11 август 2008 – 16:00 часа/ Градска художествена галерия „Борис Георгиев", ул. Любен Каравелов №1

БГ селекция „Червено", куратор Надя Тимова:

Боряна Драгоева – Роса, „Последната клапа" – 2004 – 5:00, „Назад – напред" – 1999 –14:00
Венцислав Занков, "Натюрморт" /Хладилникът на художника/ – 2006 – 15:20
Владимир Митев, „Автоживопис" – 2004 – 3:44
Иван Мудов, „13:14 ути собственост" – 2005 – 13:14, „Трафик контрол" – 2001 – 6:00
Калин Серапионов, „Разбираш ли ме?" – 2004 – 21:00, „Защо жени?" – 2004 – 5:17
Стефан Николаев, „Миноук, рибата художник" – 2004 – 17:35
Мариана Василева, „Скачащият човек" – 2000– 2005 – 2:16
12 август 2008 – 16:00/ Галерия „АктивАрт"/ Ул. Дунав №5

Селекция на ФЕМЛИНК – „СЪПРОТИВА":

Мария Папачарамбос, Кипър, „Съпротива" – 2007 – 2:00
Рокшад Ноурдех, Иран, „Съзидание" – 2007 – 2:00
Кагдас Кахриман, Турция, "Residuum" – 2007 – 2:00
Вероник Сапин, Франция, „Играта „НИЕ"" – 2007 – 2:00
Сабрина Сото, Венецуела, „Съпротива" – 2007 – 2:00
Евгения Демниевска, Сърбия, „Любов" – 2007 – 2:00
Прила Тания, Индонезия, „Неустойчивост" – 2007 – 2:00
К. М. Джуджe, САЩ, „Бент" – 2007 – 2:00
Николетта Сталдер, Швейцария, „Спрете часовника!"– 2007 – 2:00
Ана Малагрида, Испания, „Столът" – – 2007 – 2:00
Юн Айонг, Корея, „Устоява" – 2007 – 2:00
Али Саволайнен, Финландия, „Тъчем" – 2007 – 2:00
Есперанца Колодo, Ирландия, „Моята кръв" – 2007 – 2:00
Джулиана Кунеаз, Италия, „Квантов вакуум" – 2007 – 2:00
Рашида Аздау, Алжир, „Танцът на Луиза" – 2007 – 2:00
Мария Роса Жижон, Еквадор, „Разрешение за пребиваване" – 2007 – 2:00
Кай Сунг, Сигапур, „Desist / Insist / Persist / Resist" – 2007 – 2:00
Петра Бауер, Швеция, „Съпротива" – 2007 – 2:00
Грациела Такуини, Аржентина, „СисифА" – 2007 – 2:00
Фатима Мазмоз, Мароко, „Овца във ваната" – 2007 – 2:00
Юе Лиянг, Китай, „Н" – 2007 – 2:00
Мурица Кастило, Пуерто Рико, „Нещо за гравитацията и излишъкът" – 2007 – 2:00
Бил Коyелани, Конго–Бразaвил, „Съпротива" – 2007 – 2:00
Рима Сааб, Ливан, „Истината?" – 2007 – 2:00
Бриджита Балтар, Бразилия, „Почивка" – 2007 – 2:00
Марилена Преда, Румъния, "Femslogan" – 2007 – 2:00
Шантал ди Понт, Канада, „Съпротива" – 2007 – 2:00
Феличите Коджо, Сенегал, „Съпротива" – 2007 – 2:00
Катя Ефимова, Русия, „Коса" – 2007 – 2:00
Каролина Сакуел, Чили, „От една страна на една страна" – 2007 – 2:00
Верена Шкаукал, Германия, „Устоявай! Докажи, че съществуваш!" – 2007 – 2:00

12 август 2008 – 21:00/ Куклен театър – градинка пред служебен вход

Джиничиро Ишии, Япония/Франция, „Копринена буба" – 2005 – 10:00, "Promenade" – 2007 – 8:30
Херберт Стогер, Австрия, „Шивач / Шапкар / Бизнесмен" – 2007/08 – 3:00
Стелиос Сарос, Гърция, „Знам те!" – 2007 – 6:26
Марчин Дудек, Полша, "Bienal Riposte" – 2006 – 3:15
Жу хан Чен, Тайван/Англия, „Танцувайки валс зад теб" – 2006 – 1:05
Михаел и Алекс Еберт, Германия, "Bluescape" – 2006 – 2:54
Жан–Габриел Перuо, Франция, „Ниджуман но борей" – 2007 – 10:00, „Под сумрак" – 2006 – 5:00
Етта Сафве, Швеция, „Северно море" – 2006/07 – 6:00, „Незавършено пристанище" – 2008 – 6:00
Тобиас Стернберг, Швеция „Игри с топка" – 2008 – 2:00
Жан–Хакон Ериксен, Норвегия, „Да построиш нищо от нещо" – 2008 – 6:30
Клод Шузел, Франция, „Работа" – 2006 – 5:24
Золт Вазарелий, Унгария, "Yamakashi" – 2007 – 4:36
Красимир Костов, България, „Фигура на пода" – 2006 – 2:55

Пауза

Ангелина Васкопулу, Гърция, „Пресичане в средата" – 2008 – 4:25, „Пръстен „ – 2008 – 2:14
Гун Холстрйом, Германия, „ Архипелаг" – 2008 – 6:20
Тамара Кап, Люксембург, „Напускайки те" – 2008 – 4:30
Александър Николов, България, „Жените" – 2008 – 3:50
Ралф Колмар, Германия/Англия, „Крилете на Хамбург" – 2008 – 1:46
Джен Куанг Чанг, Тайван, „Ом" – 2008 – 5:00
Хари Левен и Джон Пигрим, Англия, „8 към силата 2" – 2008 – 16:00

13 август 2008 – 21:00/ Археологически музей, вътрешен двор

Лусандре Пегия и Петри Шерер, Белгия, „От сърцето – Изход за душата" – 2007 – 1:00, "Любов, Лъжи, Кървене" – 2008 – 3:43
Хуун Жоо Баек, Южна Корея/Анг., „Размера на юмрука на Тодер" – 2008 – 11:00
Недко Буцев, България/Куба, „Емиграция" – 2006 – 6:30, "De Cent Y Concicli" – 2006 – 6:30
Киара Фумаи, Италия, „Мустакатата Жена" – 2007 – 1:05, "I'm A Junkie!" – 2007 – 3:07, „Нощта е още млада" – 2007 – 4:33
Георги Кръстев, България, „Постграфити" – 2008 – 2:00
Трифон Калфов, България, „Животоподдържащи системи" – 2008 – 5:00
Робин Кители, Англия, „Пробен фантом" – 2007 – 5:03
Рафаел Лоранd, Франция, "En Contre – Ecran Les Incarnes" – 2007 – 3:47, "Apocryphe Du Lazaret" – 2007 – 7:40, "Happy New Man" – 2007 – 1:15
Натали Кай, Англия, „Пристигане" – 2006 – 8:30
Хейди Хааннинен, Финландия, „Идеологическа азбука" – 2008 – 7:00
Алесандро Бручини, Италия "eZS ; sequenza 1" – 2006 – 4:39
Хели Мизрахи, Израел, „Без мечки, без гора" – 2008 – 2:28
Джеймс Шилтън, Англия, „Загубено и намерено" – 2008 – 3:10
Лина Селъндър, Швеция, „Товае е мястото" – 2001 – 6:30
Теофанис Ноускас, Гърция, „Пътуване, Чакане, Вечеря" – 2007 – 4:38

Пауза

Мари Магескас, Франция, „Идеално заболяване 1"– 2007 – 6:54
Ребека Палов, САЩ, „Ключ по размер" – 2008 – 3:17
Ренета Ситоу, САЩ, "The Dawson's Greek Project 1" 2005–2006 – 2:46, "The Dawson's Greek Project 4" 2005–2006 – 4:55, „Поема от звука на Макинтош 10" – 2006 – 2:56
Дейвид Уин, САЩ, „Вълни" – 2007 – 1:20
Микаел Прей – фетиш 23, Швеция – 2007 – 6:52

15.08. петък " – 21:00/ Галерия „Георги Велчев/ Ул. Радко Димитриев №8

ИЗБРАНО ОТ ВИДЕОХОЛИКА 08

Постоянни прожекции в Градска галерия – таван от 7 август

МОНИТОР №1

Саймън Ратиган, без име, – 2008 – 10:00
Ху Чо, Южна Корея/Австралия, „Моето име е Ху Чо!" – 2008 – 1:51, „Моето име е На Йонг Куйон!" – 2008 – 2:49
Шиин Бърн, Англия, „Терорът, който създадохме" – 2006 – 2:22
Бреджите Листенбергер и Жан–Люк Бодмер, Швейцария, „3Х3" – 2008 – 3:00
Стюард Паунд, Англия, „Пощенска каричка" – 2003 – 2:54
Сам Холден, Англия, „70 снимки..." – 2007 – 5:50
Ву Чиа Хуа, Тайван, „Спектрално поле" – 2007 – 7:28
Астрид Елизабет Банг, Норвегия, „Разбиване" – 2008 – 2:20
Браян Дамерън, Сащ, „Доказателство 2" – 2007 – 7:27
Джеймс Куук, САЩ, „Разходка" – 2006 – 4:01, „Танцът на Шива" – 2006 – 4:57
Виктор Мутелекеша, Замбия/Норвегия, „Cry, The beloved Country" – 2007 – 8:00
Ема Боуен, Шотландия, "H2O" – 2007 – 4:06
Сергей Пацкевич, Русия, „Секс" – 2007 – 2:40, „Супа" – 2007 – 3:50

МОНИТОР №2

Алекс Хетерингтон, САЩ, без име, 2008 – 9:52
Дана Седеровски, Швеция, „ Специални Известия" – 2008 – 14:00
Кристиан Уайт, Шотландия, „Splice" – 2006 – 1:00
Люк Ленор, Белгия, „Изгледът" – 2008 – 5"08
Ира Едуардовна, Русия/САЩ, „Басейнът" – 2005 – 1:00, „Стаята" – 2007 – 1:00, „Рулетка" – 2008 – 2:00
Бриджит Уолкър, Австралия, „Минало Перфектно, Сегашно Продължително" – 2008 – 3:25
Джейни Бейнс, Англия, „Паркът „Виктория" – 2007 – 1:30, Без име – 2007 – 2:35
Вирджиния Фолопе, Франция, „Ваната на В." – 2002 – 4:34
Кевин Логан, Англия „ Рецитация" – 2001 – 4:30
Флориан Гуинер, Германия – „Декорация" – 2007 – 5:22

МОНИТОР №3

Натан Бойер, САЩ, „Пуснете Дракона – вътре!!" – 2007 – 5:38
Меган Ле Борис, САЩ, „Слонова кост" – 2006 – 5:11
Адам Троубридж, САЩ – snstcntnr.1 – 2007 – 3:34
Го Еун Им, Южна Корея, „Зацикляне" – 2008 – 3:50
Каролин Кап, САЩ, „Циркулация" – 2007 – 2:17
Лиу Фей Лиу, Китай, „Земя без надежда" – 2007 – 7:16
Уилфред Агрикола де Колон, Германия, „Ранна неделна утрин – Ърбан– Лъч" – 2007 – 4:30
Адам Лауренс, Англия, „Досъбрано" – 2008 – 6:00
София Хаджипапа – Джии, Кипър, „Още един самотен ден" – 2008 – 5:12
Петър Саймън, Германия, Стоманени кожи" – 2007 – 6:50
Хенри Гyиазда,САЩ, „Къщата на куклите е ..." – 2007 – 5:48
Даниел Родриго, Испания/Англия – „Модна смърт" – 2007 – 4:51
Театрална формация „Танц на Дракона", Канада – „Последните дни на Лев Троцки" – 2008 – 10:00

МОНИТОР №4

Айлийн Ламбърт, Ирландия, „Заскрежена сянка" – 2006 – 4:00
Клейтън Флин, САЩ, zondertitel_vier.mov – 5:04, EarhtSolarSystemDeepSpaceScience_NorthCreeGrassDance_Background_Audio_2 – 3:23
Ричард О'Съливан, Великобритания, Ferndale, Western Canyon, Los Angeles – 10:00
Паскал Домбис, Франция, "@tom1k" – 2008 – 10:00
Нам Санг Ум, Южна Корея/САЩ, „Тих вик" – 2004 – 4:34, „Флукция" – 2004 – 7:21, „Изучаване на кожата" – 2004 – 0:54
Торстен Флейш, Германия – „Енергия!" 2007– 5:00
Михо Сузуки, Япония/САЩ, „Тичай да си спомниш?" 2001–2007– 45:00

ABOUT THE VIDEOHOLICA 08


This year for the first time the International Biennial of visual arts AUGUST IN ART presents a video program - VIDEOHOLICA 08.

VIDEOHOLICA 2008 will take place in Varna for the period of 8 -15 august 2008 – Varna Radio, City Art Gallery, Active Art Gallery, Puppet Theatre, Archaeological Museum, Georgi Velchev Art Museum.

In the first edition of the VIDEOHOLICA had submitted 357 art works of 224 artists from 49 countries.
The selection made by the curators Tzvetan Krastev and Neno Belchev presents 210 videos by the 187 artists by Austria., Australia, Algeria, England, Argentina, Brazil, Bulgaria, Venezuela, Ecuador, Germany, Greece, Zambia, Zimbabwe, Israel, Indonesia, Iran, Ireland, Spain, Italy, Canada, Cyprus, China, Colombia, Congo-Brasevil, Lebanon, Luxembourg, Norway, Poland, Portugal, Puerto Rico, Rumania, Russia, USA, Senegal, Singapore, Serbia, Taiwan, Turkey, Hungary, Finland, France, The Netherlands, Chile, Switzerland, Sweden, Scotland, South Korea And Japan.

http://www.augustinart.com/edition_2008_2_en.php

VIDEOHOLICA 2008 TEAM: TZVETAN KRASTEV, NENO BELCHEV, VIKTOR PETKOV, PAVLINA MLADENOVA, GEOGRI KRASTEV


--------------------------------------------------------------------------------

VIDEOHOLICA 2008 PROGRAMME
Satellite video program in the frame of the
International Biennial AUGUST IN ART

Curators: Tzvetan Krustev and Neno Belchev

Varna/ 8 – 15 august 2008


8 august 2008– 16:00/ Varna Radio, Concert Hall

Simone Bennet, Netherlands, "The Truth Machine" – 2007 – 10:45
Samba Fall, Senegal/Norway, "Consomania" – 2007 – 4:41
Victor Mutelekesha, Zambia/Norway, "New in Norway" – 2007 – 7:47
Mary Magsamen and Stephan Hillerbrand, USA, "Let's Get Married" – 2008 – 3:30, "Suspect" – 2008 – 3:00
Frank Werner, Germany, "It's Fashion time" – 2002 – 2:00, "O Sole Mio" – 2000 – 2:40
Roddy Simpson, England, "Stairs" – 2008 – 3:00
Jennifer Campbell, Canada, selected videos – 6:00
Elisabetta Tassotti, Italy, "Help!" – 2007 – 1:00
Gili Avissar, Israel, "Woman, Lion, Man" – 2007 – 10:00
Juliane Beer, Austria, "Rocketman" – 2008 – 12:00
Chen Wei, China "Freezing" – 2008 – 2:12
Robin Whenary, England, "Motion" – 2001/2007 – 4:30

8 August 2008 – 21:00/ Varna City Art Gallery, inside yard, 1 Lyuben Karavelov Str.

Prosxima Dance Company, Greece, "Ecstatic Segment" – 2007 – 5:00
Vladimir Vencharski, Bulgaria, "The Beginning of the Day" – 2008 – 2:00
Celine Schroeder, Netherlands, "Strike a Pose" – 2008 – 1:00
Nenad Nedeljkov, Serbia, "Passing" – 2007 – 3:45
Viktor Petkov, Bulgaria, "A Brick" – 2006 – 3:33
Gerard Ribera, Spain, "Alone" – 2008 – 3:06, "Aislado" – 2007 – 3:20
Peter Lazarov, Bulgaria/Netherlands, "Duality of Wind" – 2006 – 4;13, "Parsival – The Return" – 2006 – 7:46
Chloe Mazlo, Francce, "L'Amort" – 2008 – 2:50
Barbara Agreste, Italy, "Reptilica" " – 2008 – 6:00
Maria Pithara, Cyprus/USA, "Untitled" – 2008 – 1:41
LEMEH 42, Italy, "How To Make A Table?" – 2008 – 2:30
Michael Fortune, Ireland, "Terminal Communication" – 2008 – 2:53
Jon Monaghan, USA, "Jesus, Jesus Christ" – 2008 – 3:01
Stefan Riebel, Germany, "Untitled" – 2007 – 1:02
Samuel Bester, France, "Mole" – 2006 – 6:00
"Unsorted", Russia, "Adam and Eve" – 2008 – 2:45
Barbara Knezeric, Australia/Ireland, "Enough Rope/ Coming Ashore" – 2008 – 10:20
Elizabeth McAlpine, England, "Slap" – 2008 – 0:65
Zhenchen Liu, China/France, „Under Construction" – 2007 - 9:55

Pause

Celia Eid, France, "Gumel" – 2007 – 6:25
Doris Neidl, Austria, "Pourquoi?" – 2007 – 3:22
Lina Selander, Sweden, "Reconstruction" – 2007 – 6:30, "Inner pond" – 2007 – 4:30
Paul O'Donoghue, Ireland, "A Diamond Under Pressure" – 2008 – 6:12
David Muth, Austria, "Counterclockwise" – 2008 – 2:14
Avi Rosen – Ephimeral8, Israel, "Digital Skins 2" – 2008 – 4:25
Yoko Fokushima, Japan/France, "Sleeping Flowers" – 2008 – 0:58
Laura Lee Coles, USA/Canada, "Air, Light, Sound" – 2007 – 7:26
Bjorn Erik Haugen, Norway, "Regress" – 2008 – 3:47

10 August 2008 – 16:00/ Varna City Art Gallery, inside yard, 1 Lyuben Karavelov Str.

Selection Portigal:

Sergio Cruz, Portugal, "Outside", 2008 – 20:00, "Animalz" 2006 – 3:00
Claudia Mateus, Partugal, "Stillness In Motion" – 2005 – 5:00
Antinio Pinto, Partugal,"Untitled Tower" – 2008 – 4:00
Beatriz Albuquerque, Portugal, "Futurescope" – 2007 – 4:24
Jonathan Franko, Portugal/Zimbabwe, "The Beautiful Garden" – 2007 – 4:15
Anabela Costa, Portugal, "Drops" – 2007 – 2:23, "Binary" – 2006 – 2:35
Carlo Sansolo, Brazil, "Kol Nepheshecha" – 2006 – 3:00, "God Hides In The Clouds" – 2006 – 5:00
Erika Fraenkel, Brazil, "Cascadura Baby" – 2006 – 5:00

Pause

Selection of the Center for Research and Development of Media Arts „PERTE DE SIGNAL", Montreal, Canada:

Nicolas Bernert and Delphine Measroch, "Sub-A-Qaat-Ic" – 2007 – 4:30
Miriam Bassett, "N'Arche" – 2007 – 3:44
Robin Dupius, "Anoxi" – 2007 – 9;15
Martin Messier, "De L'Entre" – 2007 – 4:00
Nelly-Eve Rajotte, "Vihr" – 2006 – 4:08, "Aika" -2007 – 16:36, "Yo" – 2007 – 6:44
11 August 2008 – 16:00 часа/ Varna City Art Gallery, inside yard, 1 Lyuben Karavelov Str.

BG selection „RED", curator Nadya Timova:

Boryana Rossa, "The Last Valve" – 2004, 05:00, "Back and Forth" – 1999 – 14:00
Venzislav Zankov, "Still life" – 2006, 15:20
Vladimir Mitrev, "Autopainting", – 2004 -3'44.
Ivan Moudov, "13:14utes Property", – 2005, "Traffic Control", – 2001, 6
Kalin Serapionov, "You get it?" – 2004 - 21'18, "Why women?" – 2004 -5'17.
Stefan Nikolaev, "Minouk, la poisson peintre" - 2003, 17'35.
Mariana Vassileva, "Jumping man" - 2000-2005-2'16

12 August 2008 – 16:00/ Active Art Gallery, 5 Dunav Str./ Selection of Femlink – „Resistance":

Maria Papachrambos, Cyprus, "Resistence" – 2007 – 2:00
Rokhshad Nourden, Iran, "Creation" – 2007 – 2:00
Cagdas Kahriman, Turkey, "Residuum" – 2007 – 2:00
Veronique Sapin, France, "The "WE' Game" – 2007 – 2:00
Sabrina Soto, Venezuela "Resistencia" – 2007 – 2:00
Evgenija Demnievska, Serbia "Amour" – 2007 – 2:00
Prila Tania, Indonesia, "Irresistible" – 2007 – 2:00
C. M. Judge, USA "Floodgate" – 2007 – 2:00
Nicoletta Stalder, Switzerland – "Stop The Clock!" – 2007 – 2:00
Anna Malagrida, Spain, "The Chair" – 2007 – 2:00
Yun Aiyoung, Koria, "Resists" – 2007 – 2:00
Alli Savolainen, Finland, "Weave" – 2007 – 2:00
Esperanza Collado, Ireland, "Blood Of Me" – 2007 – 2:00
Giuliana Cuneaz, Italy, "Quantum Vacuum" – 2007 – 2:00
Rashida Azdaou, Algeria, "The Dance Of Louise" – 2007 – 2:00
Maria Rosa Jijin, Ecuador, "Permit of Stay" – 2007 – 2:00
Kai Syng, Singapore, „Desist / Insist / Persist / Resist" – 2007 – 2:00
Petra Bauer, Sweden, "Resistance" – 2007 – 2:00
Graciela Taquini, Argentina, "Sisifa" – 2007 – 2:00
Fatima Mazmouz, Maroco, "A Sheep In The Bath-Tub" – 2007 – 2:00
Yue Liang, China, "N" – 2007 – 2:00
Myritza Castillo, Puerto Rico, "Thing of Gravity and Excess" – 2007 – 2:00
Bill Kouelany, Congo – Brazzaville, "Resistance" – 2007 – 2:00
Rima Saab, Lebanon, "The Truth?" – 2007 – 2:00
Brigita Baltar, Brazil, "Break" – 2007 – 2:00
Chantal di Pont, Canada, "Resistance" – 2007 – 2:00
Marilena Preda, Rumania, "Femslogan" – 2007 – 2:00
Felicite Codgo, Senegal, "Resistance" – 2007 – 2:00
Katia Efimova, Russia, "Hair" – 2007 – 2:00
Carolina Saquel, Chile, "From One Side To One Side" – 2007 – 2:00
Verena Schaukal, Germany, "Resist! Prove that you exist!" – 2007 – 2:00

12 August 2008 – 21:00/ Puppet Theatre (The garden in front of official entrance)

Jun'ichiro Ishii, Japan/France, "Silkworm" – 2005 – 10:00, "Promenade" – 2007 – 8:30
Herbert Stoeger, Austria, "Tailor / Hatter / Businessman" – 2007/08
Stelios Saros, Greece, "I Know You" – 2007 – 6:26
Marcin Dudek, Poland, "Bienal Riposte" – 2006 – 3:15
Szu Han Chen, Taiwan/England, "Dance A Valtz Behind You" – 2006 – 1:05
Michael and Alex Ebert, Germany, "Bluescape" – 2006 – 2:54
Jean-Gabriel Periot, France, "Nijuman No Borei" – 2007 – 10:00, "Under twilight" – 2006 – 5:00
Etta Safve, Sweden, "North Sea" – 2006/07 – 6:00, "Unfinished Harbour" – 2008 – 6:00
Tobias Sternberg, Sweden, "Ballgames" – 2008 – 2:00
Jan-Hakon Erichsen, Norway, "Building Nothing Out Of Something" – 2008 – 6:30
Claude Chuzel, France, "Work" – 2006 – 5:24
Zsolt Vasarhelyi, Hungary, "Yamakashi" – 2007 – 4:36
Krasimir Kostov, Bulgaria, "A Body OnThe Floor" – 2006 – 2:55


Pause

Angelina Vaskopoulou, Greece, "Split down the Middle" – 2008 – 4:25, "Ring" – 2008 – 2:14
Gun Holmstrom, Germany, "Arkipelag" – 2008 – 6:20
Tamara Kapp, Luxemburg, "Leavin' you" – 2008 – 4:30
Alexander Nikolov, Bulgaria, "Les Femmes" – 2008 – 3:50
Ralph Colmar, Germany/England, "Wings of Hamburg" – 2008 – 1:46
Jen-Kuang Chang, Taiwan, "Om' – 2008 – 5:00
Harry Levene and Jon Pigrem, England, "8 to the Power 2" – 2008 – 16:00

13 August 2008 – 21:00/ Archaeological Museum, inside yard

Lysandre Pegya and Petri Schepper, Belgium, "From The Heart – Exit the Soul" – 2007 – 1:00, „Love, Lies, Bleeding" – 2008 – 3:43
Hyun Joo Baek, South Koria/UK, "The Size Of A Todder's Fist" – 2008 – 11:00
Nedko Butzev, Bulgaria, "Emigration" – 2006 – 6:30, "De Cent Y Concicli" – 2006 – 6:30
Chiara Fumai, Italy, "The Moustache Woman" – 2007 – 1:05, "I'm A Junkie!" – 2007 – 3:07, "The Night Is Still Young" – 2007 – 4:33
Georgi Krustev, Bulgaria, "Postgrafits" – 2008 – 2:00
Trifon Kalfov, Bulgaria, "Life-Keeping Systems" – 2008 – 5:00
Robin Kiteley, England, "Test Phantom" – 2007 – 5:03
Raphael Lorand, France, "En Contre – Ecran Les Incarnes" – 2007 – 3:47, "Apocryphe Du Lazaret" – 2007 – 7:40, "Happy New Man" – 2007 – 1:15
Heidi Hanninen, Finland, "Ideological Alphabet" – 2008 – 7:00
Natalie Kay, England, "Depart" -2006 – 8:30
Alessandro Brucini, Italy, "eZS ; sequenza 1" – 2006 – 4:39
Helly Mizrahi, Israel, "No Bears, No Forest" -2008 – 2:28
James Shilton, England, "Lost and Found" – 2008 – 3:10
Lina Selander, Sweden, "This Is The Place" – 2001 – 6:30
Theofanis Nouskas, Greece, "Trip, Wait, Dinner" – 2007 – 4:38

Pause

Marie Magescas, France, "Idealdisease 1" – 2007 – 6:54
Rebekkah Palov, USA, "Gauge key" – 2008 – 3:14
Renetta Sitoy, USA, "The Dawson's Greek Project 1" 2005-2006 – 2:46, "The Dawson's Greek Project 4" 2005-2006 – 4:55
David Yun, USA, "Waves" – 2007 – 1:20
Mikael Prey, Sweden, "Mirages" – 2007 – 6:52, "Macintosh Sound Poem 10" 2006 – 2:56

15 August 2008 – 21:00/ Georgi Velchev Art Museum, 8 Radko Dimitriev Str.

Selection from Videoholica 08

Permanent projections at the Varna City Art Gallery (ceiling)


MONITOR №1

Simon Rattigan, no name, – 2008 10:00
Hye Cho, South Korea/Austalia, "My name is-Hye Cho!" – 2008 – 1:51, "My Name is Na-Yong Kwon!" – 2008 – 2:49
Sean Burn, England, "The Terror We Create" – 2006 – 2:22
Brigitte Listenberger and Jean-Luk Bodmer, Switzerland, "3X3" – 2008 – 3:00
Stuart Pound, England, "Postcard" – 2003 – 2:54
Sam Holden , England, "70 still frames…" – 2007 – 5:50
Wu Chia Hua, Taiwan, "Spectral Field" – 2007 – 7:28
Astrid Elizabeth Bang, Norway, "Breaking Out" – 2008 – 2:20
Bryant Dameron, USA, "Evidence 2" – 2007 – 7:27
James Cook, Usa, "Walkabout" – 2006 – 4:01, "The dance of Shiva" – 2006 – 4:57
Victor Mutelekesha, Zambia/Norway, „Cry, The beloved Country" – 2007 – 8:00
Emma Bowen, Scotland, "H2O" – 2007 – 4:06
Sergei Patzkevich, Russia, "Sex" – 2007 – 2:40, "Soup" – 2007 - 3:50

MONITOR №2

Alex Hetherington, USA, no name, 2008 – 9:52
Dana Sederovski, Sweden, „Special Announcements" – 2008 – 14:00
Christian White, Scotland, „Splice" – 2006 – 1:00
Luk Lenoir, Belgium, "The Prospect" – 2008 – 5:08
Ira Eduardovna, Russia/USA, "The Pool" – 2005 – 1:00, "The room" – 2007 – 1:00, "Roulette" – 2008 – 2:00
Bridget Walker, Australia, "Past Perfect – Present Continuous" – 2008 – 3:25
Jenny Baines, England, "Victoria Park" – 2007 – 1:30, Untitled – 2007 – 2:35
Virginie Foloppe, France, "Le Bain de V." – 2002 – 4"34
Kevin Logan, England – "Recitation" – 2001 – 4:30
Florian Gwinner, Germany,"Decoration" – 2007 – 5:22

MONITOR №3

Nathan Boyer, USA, "Enter the Dragon!"- 2007 – 5:38
Megan Le Borious, USA, "Ivory" – 2006 – 5:11
Adam Trowbridge, USA - snstcntnr.1 – 2007 – 3:34
Go Eun Im, South Korea, "(Re)Cycling – 2008 – 3:50
Caroline Kapp, USA, "Circular" – 2007 – 2:17
Liu Wei Liu, China, Hopeless Land" – 2007 – 7:16
Wilfried Agricola de Cologne, Germany, "Urban. Early Sunday morning_raw" – 2007 – 4:30
Adam Laurence, England, "Recollection" – 2008 – 6:00
Sophia Hadjipapa-Gee, Cyprus, "Another Lonely Day" – 2008 – 5:12
Peter Simon, Germany, "Steelskins" – 2007 – 6:50
Henry Gwiazda, USA, "A Doll's House is …" – 2007 – 5:48
Daniel Rodrigo, Spain/England – "Fashion Death" – 2007 – 4:51
Dragon Dance Theatre, Canada – "The Last Days of Leon Trotzky" – 2008 – 10:00


MONITOR №4Aileen Lambert, Ireland, "Frost Shadow" – 2006 – 4:00 om1k" Домбис, Францияя, без име
Clayton Flynn, USA, zondertitel_vier.mov – 5:04
EarhtSolarSystemDeepSpaceScience_NorthCreeGrassDance_Background_Audio_2 – 3:23
Richard O'Sullivan, United Kingdom, Ferndale, Western Canyon, Los Angeles – 10:00
Pascal Dombis, France, "@tom1k" – 2008 – 10:00
Nam Sang Um, South Korea/USA, "Silent Scream" – 2004 – 4:34, "Fluction" – 2004 – 7:21, "Skin Study" – 2004 – 0:54
Thorsten Fleisch, Germany – "Energie!" 2007– 5:00
Miho Suzuki, „Run To Remember!" 2001-2007 – 45:00

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks