contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

24 април 2012

„Железен орден за Съвременно изкуство” 2012

„Железен орден за Съвременно изкуство" 2012

Церемония по награждаване

1-ви  Май 2012

19.00 часа

В

„ХАМБАРА"
ул. „6ти септември" 22

 

 

С Железен орден " ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ " се награждават:

o        български граждани —артисти, обществени дейци, културни дейци, лекари и представители на духовенството, които имат изключително големи заслуги към развитието на съвременното изкуство и култура на Република България, както и към поддържане на духовното здраве и защита правата и свободата на човека.

o        чужди граждани — артисти, общественици и културни дейци, които имат изключително големи заслуги за двустранните отношения с Република България и за развитието на международното сътрудничество в областта на изкуството и културата, както и за защита на правата и свободата на човека.

 

 

Носители на „Железен орден за Съвременно изкуство –Венцислав Занков"

http://foundation.zankov.info/orden/orden_nositeli.htm

 

2010 -  Веселина Сариева  за активно гражданско и артистично присъствие

http://foundation.zankov.info/orden/2010_orden_sarieva.html

 

2011 - д-р Галентин Гатев –за артистична дейност, надхвърляща местните стереотипи за артист и изкуство и  претенции за стойност, базирани на регионалния си произход и предназначение и принос към българското, европейско и световно изкуство на 20-ти и 21-ви век

http://foundation.zankov.info/orden/2011_orden/2011_orden_gatev.htm

 

 

 

Архив на реакции интервюта и коментари в пресата и електронните медии за учредяването и връчването на „Железния орден" за 2010 можете да намерите онлайн на:

http://foundation.zankov.info/orden/2010_orden_media.html

 

 

 

 

 

 

Повече за ордена:

http://foundation.zankov.info/orden_zankov.html

 

Фондация за съвременно изкуство ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ

http://foundation.zankov.info/general_bg.html

 


ventsislav zankov
http://zankov.info
mobile: +359 887 51 97 94


'VENTSISLAV ZANKOV' CONTEMPORARY ART FOUNDATION
http://foundation.zankov.info
mobile: +359 887 51 97 94
Post:
P.O.BOX 223
1618 Sofia, Bulgaria


art and bulgaria http://art-bg.blogspot.com/
http://artchannel.bg

16 април 2012

VLADIMIR_IVANOV_ZACHERKNATIA_XX_VEK

алерия АРОСИТА

представя

Зачеркнатият ХХ век

Владимир Иванов   2012 

Зачеркването е игра – още от училище. Зачеркването е твърдо отрицание – или страх някой да не разбере какво е написано (в тайни документи например). Зачеркването в печатното дело е перспектива: зачерква се дума или текст, който трябва да бъде заменен с друг. Зачеркването е калиграфия – когато зачеркнатият знак/знаци съставят едно цяло с жеста на зачеркване, с линиите, които зачеркват първоначалния текст. Зачеркването е автентично чувство и мисъл, породена от него.

Загубени в съвременния урбанистичен хаос и крясъка на вездесъщите медии, днес наистина малцина си спомнят или знаят зачеркнатите имена, представени в моите творби, а те носят етоса и морала, както и културата на ХХ век и неговата история. На тяхно място в прекрасния ни нов свят се появяват Джеф Куунс и Деймиън Хърст с неговия облепен с диаманти череп. Photoshop & Pulp Fiction.

„Какво да се прави?" / „What is to be done"/ – беше един от въпросите на последната „Документа". Това е и моят въпрос. След като зачеркваме тези стойности, имаме ли нови и дали е достатъчно алиби „калиграфията" на зачеркването?  The Struck-trough 20th Century
   Vladimir Ivanov 2012

 Strikethrough is a game dating back to schooldays. Striketrough is a firm denial or fear that someone will understand what has been written (e.g. in confidential documents). Strikethrough in printing is a perspective - a word or a text is struck trough, so that it has to be replaced with another. Striketrough is a calligraphy - when struck-trough character/s become one with the strikethrough gesture, with the lines that strike trough the original text. Striketrough is an authentic feeling and the thought born out of this feeling.

    Lost in the contemporary urban chaos and the shrikes of ubiqutious media, few fortunate ones remember or know the struck-out names presented in my exhibition, yet they bear the ethos and the morality, as well as the culture of the 20th century and its history. Replacing them in our brave new world, Jeff Koons and Damien Hirst with his diamond-embedded skull appear. Photoshop & Pulp Fiction.

   ''What is to be done?'' was one of the issues of the last Documenta. This is also my question. Having struck trough these values, have we got any new ones and is calligraphy a good enough alibi for the striketrough?

 


алерия АРОСИТА

представя

Зачеркнатият ХХ век

Владимир Иванов   

ОТКРИВАНЕ: 17 Април 2012 ,18.30 ч.

ул. "Врабча" №12-Б, гр. София, работно време: 13.00-19.00, събота 11.00-16.00 ч.Тел.: +359 2 989 60 50, +359 885 87 28 04, www.arosita.info, arosita@abv.bg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arosita Gallery

presents

The Struck-trough 20th Century
 Vladimir Ivanov

 

Opening: 17. 04. 2012 ,18.30 h.

12-B"Vrabcha"Str.Sofia

13:00 to 19:00, Saturdays 11:00 to 16:00 am

Tel.: +359 2 989 60 50, +359 885 87 28 04

--
Росица Гецова
ул. "Врабча" №12-Б, гр. София,
работно време: 13.00-19.00, събота 11.00-16.00 ч.
тел.: +359 2 989 60 50, +359 885 87 28 04,
www.arosita.info, arosita@abv.bg03 април 2012

Isloshba na Mischa Kuball "Platon's Mirror"


 

 

Kultur erleben (15/2012)

Wir möchten Sie auf folgende Veranstaltung aufmerksam machen und freuen uns auf Ihren Besuch.
Бихме искали да Ви уведомим за следната проява и ще се радваме да ни посетите

 

 

Platon's Mirror
Eine Ausstellung von Mischa Kuball

 

Der Düsseldorfer Medienkünstler Mischa Kuball ist einer der wenigen Künstler, der das Licht in seiner (gesellschafts-) politischen Dimension verstanden und es in zahlreichen Werken und Installationen entsprechend eingesetzt hat.

Sein neues Ausstellungsprojekt "Platon's Mirror" wird vom 5.04.-25.04.2012 in Sofia gezeigt und der Künstler wird bei der Eröffnung anwesend sein.

Do., 5.04.2012, 18.00 Uhr
Museum für zeitgenössische Kunst Sofijski Arsenal
Blvd. Tcherni Vrah 2

Mehr dazu

 

 

Огледалото на Платон
изложба на Миша Кубал

 

Медийният артист Миша Кубал от Дюселдорф е сред малцината, които разглеждат светлината в нейното (обществено) политическо измерение и я включват в своите творби и инсталации.

Новият му проект "Огледалото на Платон" ще бъде представен в София от 5.04. до 25.04.2012 г., а авторът ще присъства на откриването на изложбата.

5.04.2012 г., четв., 18.00 часа
Софийски арсенал - Музей за съвременно изкуство
бул. Черни връх № 2

За повече информация:

 

 

© Goethe-Institut

 

Vanja Koubadinska

Goethe-Institut Bulgarien

Budapesta Str. 1

Sofia 1000/Bulgarien

Tel.00359 2 939 0115, 939 0100, 939 0101

Fax.00359 2 939 0199

e-mail: prog1@sofia.goethe.org

 

Erfahren Sie rechtzeitig von unseren Veranstaltungen. Abonnieren Sie unseren Newsletter!

Информирайте се своевременно за нашите прояви. Абонирайте се за нашия нюзлетър!

Гьоте-институт България вече е във Facebook!

Das Goethe-Institut Bulgarien ist bei Facebook!

 

 

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks