contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

24 април 2023

Sofia Underground 2023 - Ascension - 26 – 30 April 2023


зми, най-старото събитие, посветено на пърформанс изкуството в България, подготвя своето 19-о физическо издание. Основан през 1997 г. от известния арт критик Руен Руенов (1958-2011), Sofia Underground има мисията да служи като гъвкаво артистично огледало на реалността, събирайки творци от цял свят, които да представят изяви на различни нетрадиционни места. Оттогава, с няколко кратки паузи, това събитие е развило подчертана чувствителност към обществените процеси и динамиката на местните и международни арт сцени.
     Фестивалът ще се разгърне в рамките на 5 дни с над 40 участници, които ще представят пърформанси, лекции, инсталации, звукови и танцови проекти и колаборации, целящи да изследват нови и вълнуващи пространства и публики в София.Партньори на Sofia Underground са OКИ Красно Село, Културно пространство Bobbina, Koncept Space, Synaesthesia Collective.

     Фестивалът е член на Европейската асоциация на фестивалите (EFA) и се реализира с подкрепата на Гьоте-институт София, Институт Адам Мицкевич, Институт Лист - Унгарски културен институт и първата програма за резиденции на Европейския фестивален фонд за изгряващи артисти, съфинансиран от Европейския съюз.


     Пълната програма можете да проследите на сайта: www.sofiaunderground.com

     Акценти в социалната мрежа.

In times of ongoing conflicts, political instability, economic crisis and global climate cataclysms the oldest event dedicated to performance art in Bulgaria prepares for its 19th physical edition. Founded in 1997 by prominent art critic Ruen Ruenov (1958-2011), Sofia Underground has the mission to serve as a flexible artistic mirror of reality, bringing together creators from all over the world to perform in various unconventional locations. Ever since, with a few short breaks, this event has developed a prominent sensitivity according to public processes and the dynamics of the local and international art scenes.


The festival will unfold over 5 days with over 40 participants who will present performances, lectures, installations, sound and dance projects and collaborations, aiming to explore new and exciting spaces and audiences in Sofia.
Partners of Sofia Underground are OKI Krasno Selo, Bobbina Cultural Space, Koncept Space, Synaesthesia Collective.The festival is a member of the European Association of Festivals (EFA) and is realized with the support of Goethe-Institut Sofia, Adam Mickiewicz Institute, Liszt Institute Sofia - Hungarian Cultural Institute and the first residence program of the European Festival Fund for Emerging Artists, co-financed by the European Union.
Full program can be seen at: www.sofiaunderground.com

Highlits in the social.


 


--

This message was sent to vzankov@yahoo.com by news@exaf.org because you have expressed interest in our activity.

To change your details and to choose which lists to be subscribed to, visit your preferences page
Or you can unsubscribe from all future mailings.

powered by phpList 3.2.5, © phpList ltd

10 февруари 2023

Art Hall/ Art HoleГалерия  Аросита

представя  

 

Art Hall/ Art Hole

Михаела Каменова 

Венцислав Шишков

Деян Янев

Стефан Чурчулиев

 

15. 02 – 01. 03. 2023

 

Изкуство в салон, зала, замък/ изкуство в яма, трап, окоп
В
играта на думи и звуци дълбаем и търсим визуалната и звукова прилика и граница между двете.
Между салона и окопа.
Между мира и войната.
В спиралата на пропадането и издигането.
В просветеното и безпросветното.
В лутането в затвореното пространство и безграничността на мисълта и желанието.
В края на безкрайното.
В дъното на кладенеца са тревогите  на
Михаела, Деян, Венци и Стефан.
Творбите им, притиснати и ограничени физически всяка в своята ниша, отварят, като през Черна дупка ново измерение за въображението.

Стефан Чурчулиев

 

София, ул. 'Врабча' 12 Б
Откриване 18 ч., 15. 02. 2023

 

 

 

Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

24 януари 2023

ТИХА НАСТРОЙКА / SILENT MODEГалерия 'Аросита' представя / 'Arosita' Gallery presents

 

 

ТИХА НАСТРОЙКА /  SILENT MODE

 

За да се чува по-ясно шумът на времената ни / To let the noise of our times be heard more clearly

 

Николай Петков / Nikolay Petkov

 

31. 01 – 13. 02. 2023

 

 

Изложбата включва 24 акварела с размери между 25 и 50 см, рисувани през 2018г. и назовани Гледни точки, Отличаване, Стълбове на обществото, Тиха настройка, Подвижни форми А, В, Вертикална артикулация А, В, Проста структура, Прекъсвания, Ante bellum лалета, Заглъхващи рими, След 6, Сантиментални координати, Преговори, Естествено съответствие, Органична химия, Пустиня, Елементи, Координирана концентрация, Пладне, Клинопис, Октомври, Пропаст, Сянка.

The exhibition includes 24 watercolors with sizes between 25 and 50 cm, painted in 2018, and titled  Points of view, Distinction, Pillars of society, Silent mode, Moving forms A, B, Vertical articulation A, B, Simple structure, Interruptions, Ante bellum tulips, Waning rhymes, After 6, Sentimental coordinates, Negotiations, Natural correspondence, Organic chemistry, Desert, Elements, Coordinated concentration, Noon, Cuneiform, October, Precipice, Shadow.

 

 

София, ул. 'Врабча' 12 Б / Sofia , 'Vrabcha' Str. 12 B

Откриване 18 ч., 31. 01. 2023

 


Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks