contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

27 юли 2011

Exhibition in Baba Vasa's Cellar 2011

For english version please scroll down!


"Мазето на Баба Васа" представя изложбата на:

Никола Алипиев, Леополд Кеслер, Ян Махачек, Н.А.Волф

Откриване на 6 Август от 20.00 часа
градинско парти с Ди-Джей
22.00 часа: концерт на Doma

ул. Марица 22, гр. Шабла


В лятото на 2011 Мазето на Баба Васа отново отваря врати за почитателите на съвременното изкуство от Шабла и региона. Тазгодишната изложба е поверена на Леополд Кеслер, който от своя страна покани Н.A.Волф, Ян Махачек и Никола Алипиев да изложат своите произведения заедно с него. Роденият 1976 година Кеслер живее и работи във Виена и е един от радващите се на много добър международен интерес млади автори, като произведенията му са излагани в множество музеи и институций в цял свят. Неговите намеси в публичното пространсто възникват като неочаквани наблюдения върху скритата икономикaта на ежедневието, маркирайки сложна система от пространствени и междучовешки отношения. Ян Махачек е учил скулптура и сценография във Виена и Карлсруе. От 2002 той работи на границата между медиа арт и пърформанс. Негови пърформанси са изпълнявани в различни театри и денс-фестивали като Temps d'images (Дюселдорф и Париж) и bestiario в Рим. Освен това той е автор на видео инсталаций и късометражни филми, както и носител на наградата за иновативно кино на австрийския фестивал Диагонале. Завършилият НХА Никола Алипиев е непознат за българската публика. След няколкото години практика като художник на евтини картини за масовия потребител, Никола ще направи първа стъпка за повторно сближаване с идеала за свободно и некомерсиално изкуство. Н.А.Волф са Нушка и Александър Волф от Берлин, където работят заедно от 2007. Централен елемент в тяхното творчество е девалвацията, реинтерпретацията и възраждането на традиционни ценности от различните аспекти на фолклора. Техни произведения за показвани в Kobe Art Village Center в Япония, WRO Media Biennale, Вроцлав и ICCA/CIAC Букурещ.

Следвайки традицията, тазгодишната изложба не търси фокусиран поглед върху определена тема, а се концентрира върху възможностите за активно присъствие и въздействие, макар и закратко, в непозната и непривична среда. И все пак, всички произведения са създадени специално за изложбата, а авторите естествено ще присъстват на откриването. В градината  концерт ще има живеещия в Шабла рапър Doma, «гласът на най-източната част».

                                
Основано през 2002 година, «Мазето на баба Васа» е некомeрсиално пространство за съвременно изкуство, намиращо се в Шабла, град в Северна България с население от 4500 души. Изложбената площ обхваща около 10 квадратни метра, чиято архитектоника следва принципите на white cube, се помещава в мазето на стара къща. «Мазето на баба Васа» съществува  благодарение на гостоприемството на една 83 годищна жена и ентусиазмът на постоянно увеличаваща се група от хора на изкуството с различна националност. За деветте си години съществуване в Мазето са представени произведения на около 30 автори, а ежегодните откривания са съпроводени с DJ програма. «Мазето на баба Васа» не се опитва да надскочи себе си и не претендира за важност. Най-малкото изложбено пространство в малкия провинциален град и малката държава търси своята публика, първо сред местните жители, говори на диалект, работи с ограничен бюджет, импровизира и се наслаждава на природните дадености. «Мазето» намира удовлетворение най-вече в удоволствието да създава и забавлява, без да бяга от отговорността да добринесе за нечие развитие и да децентрализира тепърва оформящата се сцена за съвременно изкуство в страната.
"Baba Vasas' Cellar" presents:

Nikola Alipiev, Leopold Kessler, Jan Machacek, N.A.Wolf

6th of August, from 8 pm
garden party with DJ
22 pm: live in concert Doma

Maritza str. #22, Shabla, Bulgaria

In the summer of 2011 Baba Vasa's Cellar will welcome again the fans of contemporary art from Shabla and the region. This year's exhibition was entrusted to Leopold Kessler, who in turninvited N.A.Wolf, Jan Machacek and Nichola Alipiev to join the exhibition. Kessler (born 1976, lives and works in Vienna), is recently enjoying a promising international career, his works have been exhibited in many museums and institutions worldwide. His work exposes implicit social interactions which are woven into the fabric of economic interests, spatial and interpersonal relations. Jan Machachek studied sculpture and stage design in Vienna and Karlsruhe. Since 2002 he works on the border between media art and performance. His performances have been presented in various theater and dance festivals as Temps d'images (Düsseldorf and Paris) and bestiario in Rome. He is also author of video installations and short movies, and won the prize for innovative cinema in the Austrian film festival Diagonale. Nikola Alipiev, who studied at the Academy of fine arts in Sofia is little-known to the Bulgarian art scene. After several years of practice as a painter of cheap pictures for the souvenir shops, Nikola will take the first step in re-approximation to the ideal of free and non-commercial art. N.A.Wolf are Nouchka and Alexander Wolf from Berlin, where they studied at the UdK. They have been working together since 2007. A central element in their art practice is the devaluation, reinterpretation and revival of traditional values in the various aspects of folklore. Their work was presented, inter alia, in Kobe Art Village Center in Japan, at WRO Media Biennale, Wroclaw and at ICCA/CIAC Bucharest.

Following the tradition, this year's exhibition is not focusing on any particular topic, but concentrates on opportunities for active presence and impact, although shortly, in an unfamiliar specific environment. All works are created especially for the exhibition and of course the artists will be present for the opening. Rapper Doma from Shabla - „the voice of the most eastern part", will perform in the garden.
Founded in 2002, «Baba Vasa's cellar» is a non-commercial space for contemporary art, located in Shabla, a town in Northern Bulgaria with  4500 inhabitans. The 10 square meters of exhibition space are situated in the cellar of an old house and follow the architectonic principles of the white cube. «Baba Vasa's cellar» exists due to the hospitality of an 83 years old woman and the entusiasm of a permanently growing group of artists from different nationalities. During its first 9 years of existence the Cellar presented works of over 30 artists and the yearly  openings are supported by a garden party with DJ line. «Baba Vasa's Cellar» is not trying to be what it is not and doesn't pretend of importance. The smallest space in a small provincial town in a small country searches for its public in the first place among the local people, speaks in dialect, works with tiny budget, improvises and enjoys the nature. The Cellar finds its satisfaction mainly in the pleasure of creating and amusing, not forgeting about the responsability of contributing in someones development and decentralising the still unshaped scene for contemporary art in the country.


"Baba Vasa's cellar"
22 Maritza str.
Shabla, Bulgaria
tel. 05743 3612
baba-vasa.blogspot.com

14 юли 2011

ArtMax media art event в Политехниката...

На 15 и 16 юли ще се проведе ArtМаХ – медиен арт фестивал в Политехническия музей в София. Събитието е част от дългосрочния международен проект „MaX – Museum at Public Access and Participation".
 
ArtMaX е част от проекта ArtMUSE – съюз за независими арт събития, случващи се едновременно в пет различни европейски държави.
 
На 15 юли от 11 часа щe се състои пресконференцията,
16 юли - преставяне на късометражни филми, живо изпълнение на немските артисти Роберт Зайдел и Хайко Типелт, пърформанс на проекта Dkstrkt. Вечерта ще продължи с аудио-визуално after-party във Влайкова.

Създателите на проекта се стремят да покажат характерните за съвременното изкуство процеси на включване, комбиниране и търсене на нови медии и техники.
Всички инициативи, пърформанси и изложби на ArtMUSE са съвместна работа между: LWL-Industriemuseum, и Nordwolle Delmenhorst Industry Culture Museum в Германия, Национален политехнически музей в София, Градския музей в Битоля, Museum of Industrial Archeology and Textile в Белгия и Gdansk City Gallery в Полша. От 14 до 17 юли във всички тези места ще се провеждат събития като част от проекта. Специални гости на събитието в София ще бъдат германските артисти Роберт Зайдел и Хайко Типелт, чиято работа е свързана с различни експериментални проекти в областта на новите медии.
Роберт Зейдел е завършил медиен дизайн в Bauhaus-Universität Weimar, а негови творби и филми са били показвани в Кралския музей за изящни изкуства в Антверпен, в Центъра за медиини изкуства ZKM в Карлсруе и в много други галерии и фестивали.
Хайко Типелт е германски композитор, работил като музикален оформител на късометражни филма и част от различни музикални формации. Филмовата музиката, която създава, (сред която и музиката за филма на Зейдел "Grau"), му носи много фестивални награди.
повече инфо тук и на блога на Studio Dauhaus.
 
 
Yovo Panchev
studio dauhaus

13 юли 2011

Artist in residence in Antarctica

Ако всичко друго се прецака, винаги остава Антарктида...


The Argentinian artist Andrea Juan has created several projects in
Antarctica. She has also convinced the Argentinian Antarctic Division
to have an artist in residence program.

Here you'll find the call.

Best
Annick


INSTITUTIONAL COOPERATION PROGRAM
National Direction of the Antarctic

Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Cult
Arts Residency in the Argentine Antarctic StationsThe Institutional Cooperation Program is open to contemplate projects
related to culture in all its disciplines.
This Program is carried out between the National Direction of the
Antarctic (DNA), the Ministry of Foreign Affairs, International Trade
and Cult, and government and/or private Organizations related to art
and culture. The non-Argentine institutions propose one or two artists
to develop artistic projects during a specific residence in the
Argentine Antarctic Stations.
The non-Argentine institution shall propose and sponsor the artists to
develop projects related to the subject matters that the National
Direction of the Antarctic requires for this Agreement.
The subject matters that the artistic projects will have to deal with
shall be related to environment preservation and man interaction in
that territory.  The work of art shall display a prominent respect for
environment, creativity and innovation. Science and technology as an
artistic support are considered as highly valuable at the moment of
selecting the projects submitted.  The artists who will reside in the
Antarctica will participate in future itinerant exhibitions of "South
Pole, Art in the Antarctica", integrating their work to the different
projects at exhibition.
The stay in Antarctica is estimated to be between 30 to 40 days.

The National Direction of the Antarctic provides with:
1- Transfers Buenos Aires/ Antarctic/ Buenos Aires.
2- Accommodation and meals in the Antarctic stations
3- Logistic and coordination of the cultural project
4- Inclusion of the artists into the Antarctic Art program


The project proposed by the foreign organization shall include:
o  Letter of intention from the institution or organization supporting
the presentation of the artist(s).

o An artistic proposal related to the Antarctic subject matter. The
work can be performed in the Antarctica or later in the artist's
country of origin. It is open to all aesthetic proposals

o A cooperation proposal that the institution may consider pertinent

o A résumé of the artist, 10 photographs of previous work of art and a
fundament of his/her work.


Material and consultation to be sent to:
culturales@dna.gov.ar
dnaculturales@gmail.com


The selection of projects will be performed by a committee of
specialists of the National Direction of the Antarctic. Proposals are
received until October 15.

We would like to inform all artists and institutions that are willing
to apply to the Institutional Cooperation Agreement that the
characteristics of the Antarctic continent are very particular and
special, as the weather is inhospitable; living conditions and
isolation, both human and technological, may generate special
situations of uncertainty and anxiety in individuals. Therefore, it is
mandatory that the prospective temporary residents at the Argentine
Antarctic Stations have intimate convictions to carry out experiences
in the Antarctica being totally aware of and accepting life as it is
in that continent. The artists shall timely submit a physical and
psychological fitness certificate and a certificate of commitment with
environment protection.


Documents of the artist(s) applying for residence in the Antarctica.
-First and Last Names:
-Nationality:
-Place of Residence
-Passport:
-Date of Birth:
-Address:
-E-mail:
-Phone number:
-Institution represented:
- Photo

07 юли 2011

Galeria AROSITA _predstavia_“Da otglezhdash angel”Nadezhda Pavlova


Галерия АРОСИТА

представя

"Да отглеждаш ангел"

09.07-15.07.2011

Надежда Павлова

Откриване: 09.07.2011 (събота),  19:00 ч.

Галерия "Аросита"

София, ул."Врабча" 12 – Б

Работно време: 13.00-19.00, събота 11.00-16.00 ч.

Тел.: +359 2 989 60 50, +359 885 87 28 04

www.arosita.info, arosita@abv.bg


„...Но ще ви кажа и друго нещо.

Гледах фотоесето на Надежда Павлова, с което тя печели конкурса за Снимка на годината за 2007. Под мотото `Да отглеждаш ангел`, а сюжета на есето е семейство, в което се е родило увредено дете. Което семейство... отглежда ангел. Не страховити кадри. И не вменяване на вина. Никакъв упрек. А ангел. И невинност. Детенце, същото като онова на печалните кадри от прословутия дом.

Не бях виждала по-трогателни и истински снимки, от които, обаче, струи толкова много обич, че някак си, ме стисна за гърлото и ме накара сериозно да се замисля за децата с увреждания в България. Много по-сериозно, отколкото едва прикритата агресия в цялата пиарщина относно Могилино. За тези неща трябва да се говори, както казах и по-рано.

Но със сигурсност трябва да се намери подходящата мярка и тон."

 

„Могилино. От тъмната страна на Луната"

http://www.referati.org/mogilino-ot-tymnata-strana-na-lunata/53302/ref/p1

Referati.org

 

 

 

CARLES LÓPEZ AND THE REACTABLE EXPERIENCE                                                                                                                     

 

 

El sábado 9 de julio, el DJ Carles Lopez nos presentará por primera vez en Bulgaria a la reactable, que es nada menos que tecnología futurista para la composición musical en directo.

 

Este proyecto se realiza en colaboración con el festival internacional Mellow Music Festival  y tendrá lugar en el escenario dedicado a España en el club "Culture Beat".

 

La reactable, un nuevo instrumento musical desarrollado por un equipo de ingenieros de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, consiste de un cilindro con  pantalla sensible sobre la que están colocados diversos objetos de diferentes formas, medidas y colores.

 

El DJ Carles López compondrá en directo utilizando diferentes ritmos, tempos, sonidos, melodías y dinámicas. Carles ha brindado su espectáculo en más de 30 países y festivales de prestigio como: Electrosonic, Sonar, Electrowave Firenze, Sziget Microwave en Hong Kong, y Ars Electronica, entre muchos otros. Además, ha  compuesto música para las películas "21 Gramos", "Babylon", "Biutiful" y "Amores perros" de Alejandro Gonzáles Iñárritu. Carles ha trabajado también con la compañía de danza Barcelonesa "Sol Picó" y con Marcel.lí Antúnez Roca, uno de los artistas contemporáneos más famosos de España.  

 

Aquí pueden ver un video de la experiencia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

On Saturday, 9th of July, the DJ Carles Lopez will present -for the first time in Bulgaria- the reactable, which is no less than a futuristic technology for live musical compositions.

 

This project came true due to the collaboration with 'Mellow Music Festival'  and will take place in the Spanish stage at the club "Culture Beat".

 

The reactable is a new musical instrument developed by a team of engineers from the University Pompeu Fabra from Barcelona and it is a cylinder with a sensitive screen where different objects with various shapes, dimensions and colours are placed.

 

The DJ Carles Lopez will compose live using diverse rhythms, tempos, sounds, melodies and dynamics. Carles has presented his spectacle in more than 30 countries and prestigious festivals as:  Electrosonic, Sonar, Electrowave Firenze, Sziget Microwave in Hong Kong , Ars Electronica and many more. He has also composed music for Alejandro Gonzales Inarritu´s   "21Grams", " Babylon ", "Biutiful" and "Love Dogs". Beside this, Carles has worked with the dance company from Barcelona "Sol Pico" and with Marcel.li Antunez Roca, one of the most famous contemporary artists in Spain .

 

Here you can watch a video of the experience.

 
 
 
 
 
ARIEL ILIEFF
Embajada de España en Bulgaria
Oficina Cultural
C/ Sheynovo 27
1504
Sofia-Bulgaria
Tel.: 00359-2-9489940
Fax: 9461201/9463468
http://elsotanocultural.blogspot.com/
http://es-es.facebook.com/pages/El-Sotano-Cultural-Embajada-de-Espana-en-Sofia/158494614179317

04 юли 2011

36 маймуни разказват за прилепите в изоставена кула

Организация 36 маймуни ще представи научен театър във Водната кула в кв. Лозенец! 

Ако искате да чуете историята на една изключителна прилепка, която живее във вековните гори на Странджа планина, заповядайте да видите театралната инсталация "Ева Бехщайн"  само на 5 и 6 юли от 18,19 или 20:30ч!

за малки и големи - вход свободен, изход с шапка 

С участието си във фестивала „Арт Фест Водна Кула" - фриндж Организация "36 маймуни" ще отбележи годината на прилепа (2011) с театралната инсталация „Ева Бехщайн". Целта на проекта е да популяризира знанието за спецификите на живота на застрашения вид прилепи Miotis bechsteinii, населяващ и територията на България като по този начин допринесе за опазването на редкия бозайник. Инсталацията е подходяща както за деца, така и за възрастни. 


Програма:

 

5.07. и 6.07.2011

 

„Ева Бехщайн" - 18:00; 19:00; 20:30ч. – в кулата ( 40мин.)

 

Участват: Росица Дичева, Петър Генков, Петър Мелтев, Галина Алексиева, Сергей Глинков, Антония Хубанчева, Елена Шопова, Гергана Димитрова, Ясен Тошев

 

ВНИМАНИЕ: Поради спецификата на пространството броят зрители е ограничен. За да сте сигурни, че ще влезете на желаното от вас представяне, моля резервирайте предварително своето място! (тел: 0888 90 35 21 – Гергана)

17:00 - 20:30 – Работилница посветена на прилепите, в която може да се включи всеки и да научи нещо повече (в двора на кулата)

само на 5.07.

 

21:30  до 22:30 ч. – специални гости в двора на Водната кула

 

Течни импровизации във Водната кула

аудио- визуален експеримент ,основаващ се на живото взаимодействиe между звук и рисуване с течности

 

Венцислав Диков- музика на живо

Спартак Йорданов, Ралица Тонева- рисуване с течности на живо

 

Повече информация: www.36monkeys.blogspot.com

pictures: https://picasaweb.google.com/36monkeys/EvaBechstein#


Партньори на събитието са Национален природонаучен музей, Гьоте-Институт България, община Лозенец
--
Gergana Dimitrova

Contemporary
Alternative Art and Culture Organization
"36 monkeys"
Sofia, Bulgaria
+359 888 90 35 21
www.36monkeys.blogspot.com

--
Gergana Dimitrova

Contemporary
Alternative Art and Culture Organization
"36 monkeys"
Sofia, Bulgaria
+359 888 90 35 21
www.36monkeys.blogspot.com

--
Екип "36 маймуни"
Team 36 Monkeys
http://www.36monkeys.blogspot.com
02 852 77 48
0888 90 35 21
0885 81 99 80
0888 77 94 13


__._,_.___

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks