contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

11 декември 2023

Fw: POKANA


Moments of Awkwardness / Алина Папазова и Теодор Генов

15 декември - 01 януари

В последните дни на годината Алина Папазова и Теодор Генов ще представят съвместната си изложба "Моменти на неловкост". В нея те изхождат от онези моменти на неловкост, на експеримент и несигурност, които съпътстват живота на младия художник. В този смисъл изложбата е преди всичко "художническа" - за това какво е да правиш изкуство и как да подадеш главата си над водата и да изпиташ отново удоволствие от него, когато си залят от въпроси и съмнения.

Художник ли съм, дори когато не правя точно живопис? Трябва ли работата ми да бъде политически ангажирана, за да е релевантна днес? Може ли изкуството наистина да е друго освен хоби? Вписвам ли се в художествената сцена?

В изложбата са включени нови рисунки и обекти на Теодор Генов, рисунки, керамика и текстилни обекти на Алина Папазова, както и съвместна медийна инсталация.

Откриване 15.12. 2023, 18,00 ч. Галерия Аросита, ул. Врабча 12 Б, София

 

EN:

Moments of Awkwardness/ Alina Papazova & Teodor Genov

Alina Papazova & Teodor Genov

15 December - 01 January

Arosita Gallery

 

In the last days of the year Alina Papazova and Teodor Genov will present their joint exhibition Moments of Awkwardness. In it they start from those moments of awkwardness, of experiment and uncertainty that accompany the life of a young artist. In this sense, the exhibition is primarily "artist's" - about what it is to make art and how to put your head above water and experience the pleasure of it again when you are flooded with questions and doubts.

 

Am I an artist even when I'm not exactly making a painting? Does my work have to be politically engaged to be relevant today? Can art really be anything other than a hobby? Do I fit into the art scene?

 

The exhibition includes new drawings and objects by Theodor Genov, drawings, ceramics and textile objects by Alina Papazova, and a collaborative media installation.

Opening 15.12. 2023, 6:00 p.m. Arosita Gallery, 12 B Vrabcha St., Sofia

Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks