contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

29 януари 2021

Fw: Алекси Иванов / РЕЛСИ

View this email in your browser

 

Галерия Depoo представя:

Алекси Иванов / РЕЛСИ

лимитиран дигитален принт, стенопис, видео

1 – 12 февруари 2021 г. Откриване: 1 февруари, 17 – 20 часа.Релси е проект в развитие, по който работя от 2016-а година.
В галерия "Депо" е четвъртото представяне като колекцията винаги се обогатява и доразвива спрямо пространството. Първата нарисувана картина е от 2015-та, когато проектът още не беше замислен и представяше вагони на пътнически влакове от България и лична история с тях. Серийността се роди в последствие в началото на 2016-та когато прибавих втора картина със същия формат (55 см. Х 64 см.) представяща берлински околоградски влак. Релсите са структура, която ни свързва и прави  възможно придвижването на влакове, трамваи и метро. Стандартът на релсите в почти всички страни в Европа е еднакъв, което ни обединява. Това е и основата проекта - представят се предимно влакове и метра от Европа. В третото и четвъртото издание на проекта има и трамваи. В това издание на проекта съм наблегнал на човешкото присъствие и интеракция с транспортните модели, които са представени. Фокусът е релсовият транспорт в София представящ софийските трамваи и метро в 6 нови лимитирани дигитални принта нарисувани специално за събитието, стенопис в галерийното пространство и видео към проект "100лица", който самофинансирах и реализирах върху трамвай през 2020-а година с подкрепата на Столична община и Софийски електротранспорт. Видеото е заснето от Николай Петров и Марин Кафеджийски, монтажът е на Гео Манолов, озвучаването е от Граматик. 
Железопътният транспорт е изключително важен за развитието на съвременните графити, улично искуство и стенопис, тъй като влаковете и метрото се движат навсякъде в мрежата му и моментално се превръщат в средство за разпространение на псевдонимите на артистите и тяхното творчество. Документирането на този феномен от Ню Йорк в края на 70-те и началото на 80-те години на 20-и век се разпространява бързо в цял свят и приемствеността на този модел е приложима навсякъде в света. Книга, която изцяло променя нагласата, че графитите са обикновено драскане и вандализъм е "Subway art" на Хенри Шалфант и Марта Купър. Хенри Шалфант е и режисьор на "Style wars" документален филм за графити субкултурата в от началото на 80-те.
Първото представяне на проекта беше през 2016-а в "Съншайнърс шоуруум" във Варна/ България като включваше платна, лимитирана серия дигитални принтове, картички, тениски и инсталация на витрината на пространството. Второто представяне беше същата година в "Тезгях" в София/ България като допълнението освен още 7 нови платна и лимитирани принтове към тях, беше инсталация с керамични влакове, които бяха деформирани и начупени в процеса на изпичане. Третото издание на проекта беше през 2018 в Сент Етиен/ Франция като този път изложбата беше само от обекти, които представляват бетонни пейки преобразени във вклакове и метра от Европа и градския трамвай. Пространство в което се състоя е за свободно рисуване на графити, улично изкуство и съвременна стенопис в града и се нарича "Картонери".
 
Алекси Иванов


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Depoo Gallery presents
 
Aleksi Ivanov /  RAILS
 
limited digital prints, mural, video
 
1 – 12 February 2021. Vernissage: 1 February, 17:00 – 20:00

 

This is a project that I work on since 2016.
In "Depoo" gallery is 4-th edition and the collection of artworks grow and develops according to the place where it is presented. The first painted canvas is in 2015 and represents Bulgarian passenger trains and my personal story with them. The idea of the collection was born lately when I added the same size canvas that shows Berlin S-bahn train at that moment I knew I want to keep working on that topic because it is interesting according to my first interests into graffiti before switching to street art and contemporary muralism. Rails are a structure that makes possible the moving of all kind of transportation that needs it, in the same time the standard of the rails in Europe is almost everywhere the exact same one, that unites us. This is the fundamental part of the project it represents mainly trains and subway trains from Europe. In the 3-rd and 4-th edition, trams have been shown. In this one, I have turned attention to human presence and its interaction with the transport models. The eye is on Sofia railway transport representing mainly Sofia tramways and subway in 6 new digital illustrations in limited edition, contemporary mural on the walls of the gallery and video of "100litza" project that was held in 2020 with support of Sofia Municipality and Sofia public electrical transport. This one is self-financed and the video is shot by Nikolay Petrov and Marin Kafedzhiyski, edited by Geo Manolov and the music is by Grammatik.
The railway transport is really important for contemporary graffiti, street art subculture and muralism because trains and subways move everywhere in its system that makes them target to graffiti writers who spread their tags and artworks. The documentation of this phenomenon is what makes the difference in this subculture from simple scribbles to entirely new art form for the period of late 70-s and early '80s in  Philadelphia, New York and their suburbs. Once "Subway art" was printed and seen around the world the idea was easily adopted everywhere. The people who stand behind are the photographers Henry Chalfant and Martha Cooper. Henty Chalfant is also a producer of "Style wars" - a documental movie that reflects the same period and art form.
The first "Rails" show was in "Sunshiners showroom" in Varna/ Bulgaria in 2016 and it included mixed media on canvas, limited edition of digital prints, postcards, T-shirts and art installation on the window of the art space. The second show was the same year in "Tezgyah" art space in Sofia/ Bulgaria including 7 new canvases with limited edition digital prints and ceramic trains that deformed and crashed in the process of making. The third show was in Saint-Etienne/ France and this time it represented European trains and subway cars plus the local tram model that were painted on. Space, where it was held, is a place for a free painting of graffiti, street art and murals called "Cartonery" under a bridge of one of the local train.
 
Aleksi Ivanov


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Поради Ковид ситуацията на изложбата ще се допускат ограничен брой посетители по едно и също време при спазване на епидемиологичните мерки.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ПРЕДИШНА ИЗЛОЖБА
Иван Шуманов / Изгонени от Рая, 11 – 25 януари, 2020 г. 
facebook / depoo
Галерия Depoo, ул. Врабча 12б, София 1000, +359 888 703 168, 
работно време: понеделник – петък, 15:00-19:00 часа

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
www.depoo.space / creative@depoo.space
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Depoo gallery, 12b, Vrabcha str.,1000 Sofia,
working hours: Monday - Friday 15: 00-19: 00, Saturday, Sunday - by appointment

 
Copyright © 2020, Depoo, All rights reserved.

Our mailing address is:
creative@depoo.space

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


This email was sent to vzankov@yahoo.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
depoo · 12b, Vrabcha str. · Oborishte · Sofia 1000 · Bulgaria

Email Marketing Powered by Mailchimp

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks