contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

25 октомври 2012

“...ей сега и за малко…” Вальо Ченков, 2 ноември - 30 декември 2012 / “...in a trice and for a while…” Valio Tchenkov

Галерия Сариев, Пловдив
представя:

"...ей сега и за малко…"
Вальо Ченков

2 ноември - 30 декември 2012
откриване: 2 ноември (петък), 19:00 часа


линк към изложбата:
http://www.sariev-gallery.com/exhibitions/view/in_a_trice_and_for_a_while/"...ей сега и за малко…" е първото представяне на Вальо Ченков от страна на Галерия Сариев и същевременно първа самостоятелна изложба в България. 

Вальо Ченков живее от 20 години в Мюнхен, работи в областта на живописта, инсталацията и видеоарта. Творческата позиция на Вальо Ченков може да бъде обобщена с един цитат от Адорно, който авторът използва във видео творбата си "Пътуване до България с Адорно и Гудман":  "Изкуството като утопия е вид обещание, че реалността някой ден ще го наподобава." 

Изложбата в галерия Сариев "...ей сега и за малко…" представя девет живописни платна от периода 2010-2012 и видео творбата "Божествена шега", 2012. Основна линия в изложбата е противоречието между "високото изкуство" и ежедневното му консумиране и то, както казва авторът, "противоречие в камерна атмосфера". Заглавията на някои от работите: "Юнак отзад с байрак", "Фонтана пълни гащите", "Божествена шега", както и самото название на изложбата "...ей сега и за малко…", разкриват типичния подход и подбор на художествения материал, подмолния хумор, тенденцията към иронизиране на банални фолклорни, културоложки, изкуствоведски клишета в творчеството на Ченков. Критичната позиция по отношение на обекта на изобразяване при Ченков винаги има финал на самоирония. В "...ей сега и за малко…" тя е категорично представена  във видеото "Божествена шега", в което четирима старци пеят народна песен, ода за гения и неговите терзания.

Изложбата "...ей сега и за малко…" се открива на 2 ноември в Галерия Сариев с присъствието на автора.

-
Вальо Ченков е роден през 1966г. в Свищов. Учи в Националната Художествена Академия, София и в Akademie der Bildenden  Kuenste, Мюнхен. Живее и работи в Мюнхен, Германия и Ореш,  България. Участвал е в много изложби, между които "Poesie Summer Watou", куратор Ян Хоет, Белгия; Fuori Uso", Пескара,, Италия, куратор Агнес Колмейер; "Sweet Case Eluminated", MAC/VAL музей Париж, куратор Катя Ангелова (а.о.);  "Conviction" , Dafen Art Museum, Китай, куратор Уени Уонг (а.о.). Освен да рисува картини, той посещава също циганската „Академия по Джебчийство", за да се научи как да оцелява при тежки условия.
За интересуващите се от съвременно българско изкуство, името на Вальо Ченков е познато от съвместното му участие с Правдолюб Иванов в изложбата "Double Trouble", Gallery Steinle, Мюнхен, 2007. В България участва в изложбата на номинираните  за награди за  съвременно българско изкуство на М-Тел Unlimited, 2011 и в изложбата "Защо Дюшан? От обекта до музея и назад (125 години)", куратор Мария Василева, САМСИ, 2012.-------

Sariev Contemporary, Plovdiv
Presents:

"...in a trice and for a while…"
Valio Tchenkov


November 2 – December 30, 2012
Opening: Friday, November 2, at 19:00


"...in a trice and for a while…" is Valio Tchenkov's first presentation from Sariev Contemporary and also his first solo show in Bulgaria.

Valio Tchenkov has lived in Munchen for the last 20 years; he works in the fields of painting, installation and video art. His creative stand can be summarized with one quotation by Adorno which the artist used in his video work "A journey to Bulgaria with Adorno and Goodman": "Art as utopia is a promise that reality will resemble it one day".

The exhibition in Sariev Contemporary "...in a trice and for a while…" presents nine paintings from the period 2010-2012 and the video work "Divine joke", 2012. The contradiction between "high art" and its daily consumption, or in the artist's words "a contradiction in chamber atmosphere", is the key line in the exhibition. Some of the works' titles "A hero with a flag behind", "Fontana wets the pants", "Divine joke", as well as the title of the exhibition "...in a trice and for a while…" reveal the typical approach and choice of art material, the surreptitious humor, the tendency to ridicule trite folklore, culturological, critical art clichés in Tchenkov's work. His critical approach to the object of portrayal always ends in self-irony. In "...in a trice and for a while…" this is emphasized in the video "Divine joke" where four senior citizens sing a folklore song, an ode to the genius and his torments.

The opening of the exhibition "...in a trice and for a while…" will be on November 2nd in Sariev Contemporary with the participation of the artist.

-
Valio Tchenkov was born 1966 in Svishtov, Bulgaria. He lives and works in Munich, Germany and Oresh, Bulgaria. He studied in the Academy of Fine Arts in Sofia and in the Akademie der Bildenden  Kuenste, Munich. Valio Tchenkov has participated in various exhibitions such as "Poesie Summer Watou", curated by Jan Hoet, Belgium; " Fuori Uso", Pescara, Italy, curated by Agnes Kohlmeyer; "Sweet Case Eluminated", MAC/VAL Museum Paris, curated by Katia Angelova (a.o.); "Conviction", Dafen Art Museum, China, curated by Wenie Wong (a.o.).  Besides painting pictures he is also visiting the "Pickpocketing Academy" by gypsies to learn how to survive in difficult circumstances.

-

SARIEV Contemporary
www.sariev-gallery.com

a: 40, Otets Paisiy str, Plovdiv 4000, Bulgaria
m: +359 888 520 375, +359 888 221 302
s: vesselina.sarieva, katrin.sarieva

www.facebook.com/sariev.gallery
12 октомври 2012

The 100 Most Iconic Artworks of the Last 5 Years

http://www.artinfo.com/news/story/826311/the-100-most-iconic-artworks-of-the-last-5-years
ventsislav zankov
http://zankov.info
mobile: +359 887 51 97 94


'VENTSISLAV ZANKOV' CONTEMPORARY ART FOUNDATION
http://foundation.zankov.info
mobile: +359 887 51 97 94
Post:
P.O.BOX 223
1618 Sofia, Bulgaria


art and bulgaria http://art-bg.blogspot.com/
http://artchannel.bg

09 октомври 2012

Д-р Гатев представя СПОРАДИЧНА БИФОКАЛНОСТ в САМСИ


Уважаеми колеги,

Д-р Гатев    представя
СПОРАДИЧНА БИФОКАЛНОСТ
художествен проект със специалното участие на
Проф. Станислав Памукчиев, Доц. Венцислав Занков и Rassim®
В  „СОФИЙСКИ АРСЕНАЛ" МУЗЕЙ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО
15.10 –09.11.2012г.       
Откриване 15.10 от 18.00ч

Проектът „Спорадична бифокалност" представя, вероятно за пръв път по толкова категоричен начин един едновременно технологичен и концептуален проблем на изкуството, неговото представяне и поставяне в (публичното) пространство.
Д-р Гатев представя свои работи, тематично свързани с популярните практики на „правене" на съвременно изкуство в два контекста или два мащаба, с две различни дистанции, оттук и формулировката „бифокалност". В първия случай, три широко-форматни фотографии на д-р Гатев са представени като самостоятелна серия, инсталирани отделно в автономно пространство - определена за целта зала.  Вторият план предлага същите фотографии в рамките на обща изложба, заедно с работи на утвърдените имена на съвременното българско изкуство – Станислав Памукчиев, Венцислав Занков и Расим. Изложбата е представена в САМСИ, което допълнително подчертава институционалния характер на експозицията и насочва вниманието към проблема на контекстуализация и съвместяване на произведения в музейна среда и изобщо, в средата от други произведения, които съставят по-широкия локален контекст – местна сцена, среда и т.н.
От една страна, това което показва е изкуството което не харесва. Начинът, по който не трябва да се прави изкуство. От друга страна в общата изложба работите си взаимодействат, в изложбата неизменно различните стратегии, енергии си пречат, различните послания и присъствия на произведенията се смесват в нещо ново, неясно и спорадично. Този ефект може да се тълкува като незряло проявление на художествената действителност, неуталожено като намерение, изразност и жест. По такъв начин не бива да се подрежда излжоба с изкуство.
Силата на проекта не би могла да намери друга опора освен интелектуалния контекст, създаден от произведенията на тримата вече институционализирани автори – специални участници в изложбата. Художниците представят типично музейни произведения: Проф. Памукчиев създава site specific фалически силует от пластове корава и мека материя като засяга значиелно пространство от галерията. Занков представя своя позната и емблематична  със заложената си полемичност творба. Расим развива съзерцателен, интроспективен проект навътре към своята смейна митология и личен опит като навигира във визуалните следи на технологическото съзнание и възстановява човешката връзка с него чрез обработване на семейните фотографии с урина.
Вписването на работите на Д-р Гатев по един и друг начин в общия проект е рискован експеримент, но сам по себе си той представлява или напомня на съвсем класически художествени практики, употребени тук в концептуалната си плът, вместо в пластическата си ефирност. Третирането на технологичен, но философски въпрос, „вътрешен проблем на самото изкуство", както го определя Проф. Памукчиев е актуална, навременна интервенция от страна на Д-р Гатев.
В идеята на Д-р Гатев, съвременното изкуство е много чувствително и уязвимо. То само по себе си реферира, но и преодолява, надмогва света.  Съвременното изкуство удостоверява своята истинност, своето начало, с отнемането / елиминирането на възможността за реализация на Истинското. Аурата на изкуството у нас няма религия, тя е проепълнена с еретици, със случайни. Затова и остава в Изкуственото. Изкуственото, което като съвършена илюзия не допуска (възможността за) грешки и по този начин определя грешките като най-потентния акт на човека.
Комисар Панчев
 
 
    
    
   

02 октомври 2012

ArtUP! е онлайн


Скъпи приятели,


Много сме щастливи да ви информираме, че проектът за медийни изкуства в България, Гърция и Турция е онлайн www.goethe.de/artup

От името на Гьоте институт, искаме да Ви благодарим за участието в ArtUP!, за доверието и за подкрепата на тази идея, както и за търпението Ви в процеса на изграждане на тази виртуална платформа с множеството запитвания от наша страна.

Стартирането на онлайн платформата ArtUP! е първото събитие в рамките на този развиващ се проект. Вярваме, че платформата ще се превърне във важно място за изследване на сцените на медийните изкуства в България, Гърция и Турция. През следващите месеци виртуалната библиотека ще бъде допълвана с нови текстове по различни теми на медийните изкуства, с нова информация за медийни артисти, както и ще започне подготовката на следващата изложба в рамките на ArtUP!, която ще се състои физически в България, а също и виртуално на ArtUP!.

Платформата ArtUP! представя понастоящем първата си групова изложба с българско участие, озаглавена "Съседства X.0". Изложбата може на бъде видяна от 27 септември до 3 ноември 2012 в Гьоте-институт Анкара, както и онлайн във виртуалното пространство на платформата ArtUP! http://www.goethe.de/ins/tr/lp/prj/art/aus/nr1/bgindex.htm.

Ще бъдем много благодарни, ако ни помогнете да разпространим информацията за проекта и по конкретно за дигиталната колекция на ArtUP!, където произведения на медийните изкуства могат да бъдат публикувани онлайн и по този начин представени пред международна публика - http://community.goethe.de/artup/index.php.

Моля, не се колебайте да свържете с нас за всякакви въпроси относно ArtUP!. Искаме да ви информираме също така, че все още работим по коригирането на някои грешки в уеб сайта, за което се извиняваме.

Ако искате да сте информирани с актуалните новини на ArtUP!, можете да се абонирате за бюлетина с културната програма, издаван от Гьоте-институт в София и / или да се присъедините към нас на Facebook страницата на ArtUP!


Откриването не ArtUP! в София ще се състои на 9 октомври 2012 от 18:00 часа в Гьоте-институт София, и с това писмо най-сърдечно Ви каним да се присъедините към нас!С най-добри пожелания,--
Pavlina Mladenova
Project Assistance for BulgariaArtUP!
Media Art in Bulgaria, Greece and Turkey
A project initiated by Goethe-Institut


Ul.  Budapesta 1
1000 Sofia
Tel. +359 2 9390 100
Mobile: + 359 878 643 638; +359 895 007 816
e-mail: ArtUpBG@gmail.com
www.goethe.de/sofia

Arosita Gallery presents Valentin Stefanoff / NINA KovachevaГалерия АРОСИТА

представя

 

 

Валентин Стефанов / НИНА Ковачева

Valentin Stefanoff / NINA Kovacheva

 

Физика и Матафизика на Петното

инсталация – 2012

 

Инсталацията включва:

 

Извадки от "Рай" на Данте, Втора песен - разговорът между Данте и Беатриче относно произхода на тъмните петна на луната.

 

Купчини от изгорели църковни свещи (угарки), поместени в нишите на галерията.

 

Видео – 3 мин. върху малък екран, разположен на срещуположната на нишите стена. 

 

Мултиканален звук.

 

 

Откриване: 5 октомври 2012 г. 18,30 ч.

 

Галерия АРОСИТА , ул. "Врабча" №12, гр. София

Работно време: 13.00-19.00, събота 11.00-16.00 ч.

Тел.: +359 2 989 60 50, +359 885 87 28 04

www.arosita.info, arosita@abv.bg--
Росица Гецова
ул. "Врабча" №12-Б, гр. София,
работно време: 13.00-19.00, събота 11.00-16.00 ч.
тел.: +359 2 989 60 50, +359 885 87 28 04,
www.arosita.info, arosita@abv.bg

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks