contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

13 септември 2013

R E P L A C E
Г а л е р и я  А р о с и т а
представя
R  E  P  L  A  C  E 
Г Р А Ф И К А 
17 / 09 / 2013 --- 30 / 09 / 2013
 
ЙОРДАН ПАНКОВ / J . P A N K /
Откриване: 17 септември 2013 от 19,00 часа
12Б "Врабча" , от 13:00 до 19:00
Тел.: +359 885 87 28 04
-------------------------------------------------------------
Arosita Gallery
presents
R E P L A C E
D R A F C S
17 / 09 / 2013 --- 30 / 09 / 2013
 
JORDAN PANKOV / J. P A N K /
Opening: September 17, 2013 from 19.00 hours
12B "Vrabcha" from 13:00 to 19:00
Tel.: +359 885 87 28 04
R  E  P  L  A  C  E 
Г Р А Ф И К А  / Галерия Аросита 17/09/2013---30/09/2013
 
ЙОРДАН ПАНКОВ / J . P A N K /
 
R  E  P  L   A  C  E   е серия от 9 линогравюри, които съдържат препратки към изчезнали картини /работите от серията носят имената им /.
R  E  P  L   A  C  E   е в лимитиран  тираж  от 10 отпечатъка.
Тиражът ще бъде изпратен на 9 световно известни личности , с цел да се обърне внимание на факта , че се унищожават и губят за света произведения , които са безценни за човечеството.
Единствено  A R O S I T A  ще се представи по една работа  от тиража /първият /1 х 10/.
 
Изложбата  / и специално цикълът    R  E  P  L   A  C  E   / поддържа   линията на автора да разработва изключително  темата и ползва сюжетите на  произведения , станали обект на кражби или унищожени във времето .
Актуалността  на  опазването им е свързана и със зреещите конфликти в света. /хиляди артефакти унищожени в Ирак и Афганистан /
 
R  E  P  L   A  C  E   е един вид  продължение на  LOST /2011 Национална Художествена Галерия / и  ANTHROCONIX /2012  Галерия "София Прес"/, но като сменя средствата /за първи път става дума за графика /.
В експозицията са включени и работи от сериите „Angels" и „What would Judas do? "
 
 
..........................................................................................................................
 Националната  Художествена Галерия притежава „Angel"/акрил/платно 145-91sm/, която е от цикъла  LOST/2011 / и е римейк на изчезналата картина на Караваджо "Поклонение на влъхвите със светците Лоренцо и Франциск".По същата картина  в цикъла  R  E  P  L  A  C  E   е гравюрата „Nativity".
....................................
--
Росица Гецова
ул. "Врабча" №12-Б, гр. София,
работно време: 13.00-19.00, събота и неделя - неработни
тел.: +359 885 87 28 04,
www.arosita.info, arosita@abv.bg


11 септември 2013

POKANA_ZAKRIVANE HAPPINESS IS A WAY OF TRAVEL NOT A DESTINATION

 
ventsislav zankov, PhD
http://zankov.info
mobile: +359 887 51 97 94
'VENTSISLAV ZANKOV' CONTEMPORARY ART FOUNDATION
http://foundation.zankov.info
mobile: +359 887 51 97 94
Post:
P.O.BOX 223
1618 Sofia, Bulgaria
art and bulgaria http://art-bg.blogspot.com/
http://artchannel.bg

----- Forwarded Message -----
From: rositsa getsova <fglass2012sofia@gmail.com>
To: arosita <arosita@abv.bg>
Sent: Wednesday, September 11, 2013 7:35 AM
Subject: POKANA_ZAKRIVANE

ГАЛЕРИЯ АРОСИТА
представя
HAPPINESS IS A WAY OF TRAVEL NOT A DESTINATION
Обекти, рисунки върху стена и платно 
ВАСКО СЛАВКОВ
13 септември 2013
Закриване с присъствието на автора: 13 септември (петък), 18-21ч
--
Росица Гецова
ул. "Врабча" №12-Б, гр. София,
работно време: 13.00-19.00, събота и неделя - неработни
тел.: +359 885 87 28 04,
www.arosita.info, arosita@abv.bg


03 септември 2013

“ Void and Compensation “ by Antonia Gurkovska

{english bellow}
Откриване: Четвъртък, 5 Септември 2013 от 19:00 ч.
Дати: 05.09.2013 - 15.09.2013
Работно време: от 18:00 - 21:00 ч.
Място: the Fridge / Xaspel, бул.Мадрид 8, София, България

'Липса и Компенсация' от Антония Гюрковска

За "Липса и Компенсация" самостоятелната изложба на Антония Гюрковска в
the Fridge, художничката представя видео и инсталация, свързани с посоката ѝ
на работа от последните две години. Текущата реализация е предназначена и
замислена специално за пространството на the Fridge.
Във видеото 'Територия', перформативното изпълнение на рисунката бележи
проявлението на присъствие и отсъствие като неизбежно заличаване. Линията
е епизод от тялото, записан при изтриването му и повтарян пред очите ни. Този
предварително обречен акт е успешен в своя устойчив пренос, като прави
зрителя свидетел на едно почти ритуализирано действие - неспособността да
се остави следа. Друго видео 'Монаси' откликва на това възприятие за ритуал
и наблюдение на привидно баналното.
Навлизайки в главното пространство на галерията, жестът на авторката става
пространствен, оформяйки среда, която ни поставя пред праг, който бележи
преход: вътрешно-външно, лично-публично, открито-затворено, подсилен
чрез мащаб и изменяне на повърхността. Възприемайки пространството
наново, изложбата разкрива и друг момент от 'ритуала' - връзката между
автор и зрител, осъществена чрез преобразяването на терена с времето.
В сходство с творци като Блинки Палермо и Даниъл Бюрън и тук присъства
ангажираност с живописта, която разпознава своята среда, подсилва я, и чрез
процеса заличава автономността си. Подобно на други инсталации на
Гюрковска в Чикаго и Берлин, и тук абстракцията преодолява равнината на
изображението и самото пространство става рематериализирано.
Изложбенaта зала е поле на териториалност, исторически и навярно
херметично запечатано като основа, върху която предмети са оживявали и са
се преобразували, но важността на живописта като средство остава.
Кортни Р. Томпсън
www.gurkovska.com
www.thefridgesofia.com
www.the--fridge.blogspot.com

Opening: Thursday, Sept.5, 2013 at 7 p.m.
Dates: Sept. 5, 2013- Sept.15, 2013
Hours: from 6 - 9 pm and by appointment
Place: Thefridge / Xaspel, bul.Madrid 8, Sofia, Bulgaria

" Void and Compensation " by Antonia Gurkovska

For "Void and Compensation", Antonia Gurkovska's solo exhibition at The Fridge,
the artist presents an oscillation of measured gesture that collapses medium in its
gravity. Through video and surface there is an insistent pull to perception.
In the video work, Territory Gurkovska's performative drawing marks the
occurrence of absence and presence as an inevitable erasure. Her line is an episode
of the body, recorded as it is erased and repeated before our eyes. This
preliminary, defeatist act succeeds in its indelible transmission; the viewer is
implicated as voyeur in this nearly ritualized act of the artist's failure to leave a
mark. Another video, Monks, echoes this perception of ritual and the act of viewing
the seemingly banal. Gurkovska's gesture is also spatial. Sculpting the gallery with
in-building, there is a threshold implying a transition: interior/exterior, private/public,
open/closed, demonstrated by surface and scale. Traversing the exhibition
illuminates another episode of ritual and mark-making and the relationship between
the artist and viewer is evidenced in the transformation of ground over time.
Akin to artists such as Blinky Palermo and Daniel Buren, there is a commitment to
painting that acknowledges its environment as it heightens it, its execution
obliterating its autonomy. Here, as in Gurkovska's other installations in Chicago and
Berlin, abstraction transcends the picture plane and space itself is rematerialized.
The exhibition space is a territorialized ground, historically and perhaps hermetically
sealed as a support: objects have bloomed and dematerialized but the primacy of
paint remains.
Courtney R. Thompson

www.gurkovska.com
www.thefridgesofia.com
www.the--fridge.blogspot.com
 
ventsislav zankov
http://zankov.info
mobile: +359 887 51 97 94
'VENTSISLAV ZANKOV' CONTEMPORARY ART FOUNDATION
http://foundation.zankov.info
mobile: +359 887 51 97 94
Post:
P.O.BOX 223
1618 Sofia, Bulgaria
art and bulgaria http://art-bg.blogspot.com/
http://artchannel.bg

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks