contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

28 април 2016

железен орден за съвременно изкуство 2016

"Железен орден за съвременно изкуство" 2016 получава "Сдружение Изкуство в действие" Орденът прие проф. Орлин Дворянов . Отговор на въпроса защо това сдружение ще откриете в неговата 25 годишна история  

27 април 2016

Българско документално кино в Белград

Осем български документални филма ще бъдат показани от 13-и до 17-и май включително по време на сръбския фестивал за документално кино BelDocs (от 12-и до 18-и май).
Инициатор е Йоана Павлова - журналист, критик и програматор, която живее в Париж / Франция от 2011-а година. Първоначалната й идея е да се организира годишен преглед за българска документалистика в Париж, включващ събития насочени към професионалисти от киноиндустрията, телевизията и новите дигитални медии. Тогава  професор Дина Йорданова (преподавател в университета "Сейнт Андрюс" и един от малкото специалисти, които пишат по проблемите на българското кино на английски език и работят за неговата популяризация в чужбина), предлага да се оформи представителна пътуваща програма от нови документални заглавия, някои от тях – добре познати в средите на международните фестивали, други – по-известни у нас.
Първата спирка на тази програма е BelDocs – един млад, но амбициозен фестивал в сръбската столица. Поканата идва от американския критик и куратор Грег де Куир, който от тази година изпълнява ролята на артистичен директор на BelDocs. "Когато Йоана ми разказа за този проект, веднага ми стана любопитно, защото знам, че българското кино не е така възхвалявано в Европа, следователно има потенциал да извършим творческа интервенция и да разкрием нови таланти. Освен това си казах, че въпреки че Сърбия граничи с България, зрителите и филмите на едната страна рядко влизат в контакт с тези от другата. Смятам, че белградската аудитория ще види доста познати неща в тези документални работи, но също и че ще открие нови стилове и идеи."
Името на програмата Borderline Galore (буквално "Граничност в изобилие") е игра на думи с инициалите на България, с маргиналния статут на нашата страна в политически и културен смисъл, с общоприетите очаквания към нашето кино да насища екрана с балканска лудост, както и с необикновените истории на персонажите в осемте представени филма. Заглавията са разпределени в четири тематични вечери и ще бъдат показани в следната последователност в малката зала на "Югославенска кинотека":
13-и май / петък, 19:00 часа - "Цветанка" (2012), реж. Юлиян Табаков
13-и май / петък, 21:00 часа - "Последната линейка на София" (2012), реж. Илиян Метев
14-и май / събота, 19:00 часа - "Стоичков" (2012), реж. Борислав Колев
14-и май / събота, 21:00 часа - "Ром Кихот" (2013), реж. Нина Пехливанова и Петя Накова
15-и май / неделя, 19:00 часа - "Град на мечти" (2011), реж. Светослав Драганов
15-и май / неделя, 21:00 часа - "Витоша" (2013), реж. Любомир Младенов
16-и май / понеделник, 19:00 часа - "Момчето, което беше цар" (2011), реж. Андрей Паунов
16-и май / понеделник, 21:00 часа - "Коридор №8" (2008), реж. Борис Десподов
За да представят своите филми, в Белград ще присъстват режисьорите Борислав КолевНина Пехливанова иСветослав Драганов, както и продуцентът Мартичка Божилова.
Подобна програма със съвременно българско документално кино и специален кураторски фокус се организира за първи път. За съжалениe, обаче, пред проекта стоят и немалко проблеми. Йоана Павлова разказва: "От 2014-а се опитвам да намеря институционални партньори в България, но реакцията в повечето случаи е вяла, така че на практика програмата се реализира без каквато и да било финансова подкрепа от нашата държава. Тъжно е, защото за повечето европейци страната ни е едно бяло поле на картата. Разбира се, имаме много изявени автори "навън", но случващото се в България не присъства като наратив на Запад. Тези осем филма са чудесна възможност да се предаде в достъпна форма една реалистична картина на нашето общество, извън медийните клишетата и културните стереотипи. И всичко това на фона на изключително професионалната селекция на BelDocs, от състезателна програма с най-доброто в сръбското и световното документално кино в момента до пълната ретроспектива на Робърт Флаерти на 35 милиметра."
_________________

Информация за програмата на сайта на BelDocs: http://beldocs.rs/en/film-type/granica-izobilja/
Допълнителна информация: Йоана Павлова, yoanapavlova@gmail.com +359887505746 / +33670786551

25 април 2016

“Есенция” Гордан Кактър Откриване на: 03. Май, 18,30 ч.


Галерия Аросита
Представя
 
Гордан Кактър
"ЕСЕНЦИЯ"
03- 21 Май 2016
 
Откриване на:  03. Май, 18,30 ч.
 
"Есенция"
съществително
1.
основната, реална и неизменна природа на нещо или неговата специфична индивидуална черта или черти:
Свободата е самата същност на нашата демокрация".
2.
вещество, получено от растения, билки или други подобни, чрез дестилация, инфузия, и т.н., и съдържащо характерните си вещества в концентрирана форма.
3.
алкохолен разтвор на етерично масло.
4.
парфюм; аромат.
5.
във философията: същност, вътрешна природа, същинска субстанция или конституцията на всичко, за разлика от това, което е случайно, феноменалено, илюзорно, и т.н.
6.
нещо, което съществува  като духовна или нематериална единица.
 
Бекграунд:
 
Роден съм и израснал в Тексас, регион на САЩ, добре известен със своята  култура на оръжията. Оръжията са навсякъде там.  Не е необичайно да ги видите да стърчат от задните прозорци на пикапите или от началото на тази година, с прилагането на нов закон, носени открито на обществени места в кобур на бедрото. От най-ранна възраст бях изпълнен с потрес и ужас, защото точно седем  мои приятели от училище са или убити, или убили някого, или извършили самоубийство с оръжия, съвсем достъпни за тях. В такава среда , на заден план в съзнанието ви постоянно стои безпокойството, че във всеки един момент животът ви може да бъде изложени на риск. През последните десетилетия въпросът за притежаване на оръжие се е превърнал в може би най-противоречивият въпрос за американското общество, защото е свързан с една безкрайна поредица от ежедневни трагедии включващи оръжие. От друга страна расте непримиримостта на собствениците на оръжие и тяхното нежелание да се откажат от тях, тъй като те възприемат своите оръжия като неделима част от идентичността си, изложена на заплаха в бързо променящото се общество. От своя страна, аз, който живея на половин свят разстояние и вече 15 години съм далеч от тази среда , мога да разглеждам този въпрос съвсем абстрактно и дистанцирано.
 
На 11 януари тази година, стар мой приятел се свърза с мен и ми съобщи, че брат ми е бил убит същия ден, прострелян в главата от "приятел", с когото са спорели. Излишно е да казвам, че "абстрактният" ми поглед към въпроса стана много реален в този миг. Зад такъв проблем стоят безброй емоции, мисли, въпроси и недоумения, които съпътстват преживяването на подобна лична трагедия, особено когато има твърде малко яснота или обяснение за случилото се и то може да бъде разглеждано само от голямо разстояние и в изолация, като една много първична демонстрация на смъртта.
 
 
 
Изложбата:
 
"Есенция" е опит да избягам от претенциите и неясните позиции, които често се проявяват в работата ми; да говоря просто и директно, а във визуално отношение искрено и най-вероятно наивно, предавайки една малка част от опита, описан по-горе.
За да постигна тази цел, съм композирал изложбата от няколко различаващи се по вид работи: едни са свързани с вътрешните емоции, явили се в резултат на гореописаното събитие и с простото желание да им намеря видима форма, докато други действат като означения на дадени мои мисли и ги предлагам като  "отправна точка" за зрителите, с цел да предизвикат собствените им мисли.
 
Изложбата се състои от кратка серия автопортрети, изградени на базата на концепцията за дисонанс; идеята за два дисхармонични, но едновременно съществуващи елемента в психологията, чийто дисонанс провокира необходимостта от разрешение и в крайна сметка води до една нова и обединителна концепция. На практика тези картини са изработени от прозрачни двойни изображения, всяко изображение, свързано с емоция или мисъл, обединени в ново комбинирано изображение, представляващо трета възможност.
 
Има четири варианта на едно изображение на брат ми - като резултат от описанието на събитието в хода на разследването. Много хора са разказали случилото се и всеки разказ е различен от другия. При всеки нов преразказ на историята, тя се явява малко по-различна и малко по-изкривена. Визуално същият процес се повтаря в тези четири картини.
 
Има три произведения, които представят личното ми мнение за пистолетите и културата около тях.
 
Има и още четири произведения, посветени на смъртността.  Те трябва да отведат фокуса към по-дълбоко ниво от това на новинарско събитие или политически въпрос.
 
 
Essence
noun
1.
the basic, real, and invariable nature of a thing or its significant individual feature or features:
Freedom is the very essence of our democracy.
2.
a substance obtained from a plant, drug, or the like, by distillation,infusion,  etc., and containing its characteristic properties inconcentrated form.
3.
an alcoholic solution of an essential oil; spirit.
4.
a perfume; scent.
5.
Philosophy. the inward nature, true substance, or constitution of anything, as opposed to what is accidental, phenomenal, illusory, etc.
6.
something that exists, especially a spiritual or immaterial entity.
 
 
Background:
 
I was born and grew up in Texas, a region of the United States well known for its gun culture.  Guns are ubiquitous in this region; it is not uncommon to see them racked up in the back windows of pick-up trucks, or since the start of this year with the implementation of a new law, worn in the open in public spaces in a holster on the hip. From an early age I was filled with shock and horror as no less than seven of my school friends either were murdered, murdered someone else or committed suicide with weapons that were all too easily obtained. In such an environment there is a constant unease in the background of your mind that in any moment your life may be at risk. In the last decades the issue of gun ownership has become what could be the most divisive issue in American society as there have been a seemingly endless series of tragedies involving guns occurring on a daily basis and an increasing intransigence on the part of gun owners to relinquish their weapons as they have come to view their ownership of guns as an integral part of their identity which is under threat from a rapidly changing society. For my part, living half a world away and 15 years out of this environment I have mostly only considered this issue in the most abstract and disinterested ways.
 
On January 11th of this year an old friend of mine contacted me to inform me that my brother had been murdered that day, shot in the head by a "friend" as they were having an argument. Needless to say, the "abstract" issue became very real to me in an instant. Beyond such an issue there are the myriad of emotions, thoughts, questions and realizations that accompany the experience of such a personal tragedy, especially when that tragedy is given little clarification or explanation and is only given scope to be viewed from a great distance and in isolation as nothing more than a very primal demonstration of death.
 
 
 
 
The exhibition:
 
"Essence" is an attempt to strip away the pretensions and ambiguous positions that I have often employed in my work; to speak simply and directly, in visual terms sincerely and most likely naively, a small portion of the experience described above. To achieve this goal the exhibition is composed of several divergent types of work: some relate to interior emotions resulting as a consequence of the event described and simply aim to give them a visible form, while others act as signifiers of particular thoughts and are offered as a "starting point" for the viewer to have their own thoughts in relation to them.
 
The exhibition consists of a short series of self portraits based on the concept of dissonance; the idea of two disharmonious, yet coexisting elements in the psychology whose dissonance provokes the need for resolution and eventually leads to a single new and unified concept. Practically these paintings are made from transparent double images, each image relating a single emotion or thought, and yet uniting into a new composite image indicating a third possibility.
 
There are four variations of a single image of my brother. In the aftermath of the event described and during the investigation, many people have told the story of what happened: each is different from the other, and each time the story is retold it is slightly different and more distorted. Visually, the same process is repeated in these four paintings.
 
There are three works which denote my personal view towards guns and the culture surrounding them.
 
There are four works dedicated to mortality, they serve to bring the focus to a deeper level than that of a topical event or a political issue.
 
 
 
 
 
 
 

Росица Гецова
ул. "Врабча" №12-Б, гр. София,
работно време: 13.00-19.00, събота и неделя - неработни
тел.: +359 885 87 28 04,
www.arosita.info, arosita@abv.bg


21 април 2016

железен орден за съвременно изкуство 2016 27.04. 18.30 САМСИ софийски арсенал

Кога:
27.04.2016/сряда/ от 18.30 часа
 
Къде: 
САМСИ– Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство
Бул. „Черни връх" 2
 
Какво:
Железен орден за съвременно изкуство ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ  2016
 
 
„25"
Съвременността ни се разтегли като локум в един двадесет и пет и повече години  преход с изоставено очакване да се скъса. Повече от 25 години се разтягаха вякакви локуми, включително и в съвременното ни изкуство – ние преглъщахме, с убеждението че има и друго, че трябва да има друго, че трябвало да има и друго.
Дали в една държава, която успешно се превърна в „място за напускане" /Г. Господинов/ са останали острови на съпротива, оцелели в търпение и постоянство през тези 25 и отгоре години, дали има практики в нашето съвременно изкуство, заявили се в еуфорията на промяната в началото на 90те, упорито оцеляващи и устояващи на налягането на експорт-импортното и „проектното" в изкуството. Има ли художествен авангард, и какво стана със заявеният такъв  преди четвърт век. Вероятност за отговори  - на  27.04.2016 от 18.30 в САМСИ с връчване на „Железен орден за съвременно изкуство"
 
Носители на отличието от основаването му са:
2015
Дан Тенев
Като единствен български артист,  работещ в областта на „ленд арт" и концептуално изкуство, надхвърлящ мащабите на локалното и национално мислене и действие.
2014
Росица Гецова и Спартак Дерменджиев
Росица Гецова като автор и организатор на културно пространство – галерия „Аросита", фокусирано върху стойностно представяне на актуално изкуство в неговото многообразие.
Спартак Дерменджиев
·        За  „КРАЯТ НА СВЕТА"  „Fin du Monde" 2013
·        за инициативата и идейният му проект за паметник на Георги Марков на площад „Журналист", /който по неизвести причини не се реализира, заменен с друг, наложен от спонсора /
·        За моралната и социална ангажираност относно случващото се в България през последните две десетилетия, проявени  в неговите самостоятелни изложби
2013
Иво Димчев. За изключителен световен принос към съвременните пърформативни практики./просто е голям/
 
2012
Орденът е даден посмъртно на Руен Руенов за неговата критическа, кураторска и организационна дейност, касаещи разбирането и популяризирането на съвременни форми в изкуството, като акцията, пърформанса , хепънинга и инсталацията.
 
2011  
Д-р Галентин Гатев, който в годините на прехода осъществява мащабни проекти като  „Другият аромат" , „Колоритът задължителен",  Corpus Alienum",  „Скрита триизмерност",  „Вагон за особено внимание" , „В защита на твърдия материал" , „Движение с черна кутия",  „Двигатели с регионално предназначение"  - изложби, артистични дейности и акции, с които  авторът изпробва как да се мисли ролята на изкуството в осъзнаване на съвременните реалности.
 
2010
Първи  кавалер на ордена става Веселина Сариева, успешно развила проекта за Нощта на галериите и музеите в Пловдив, както и с кураторската си и публична дейност в областта на съвременното изкуство.
 
 
 
 
 
 
София 2016
Фондация за съвременно изкуство ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ
http://foundation.zankov.info
 
ventsislav zankov, PhD http://zankov.info mobile: +359 887 51 97 94 'VENTSISLAV ZANKOV' CONTEMPORARY ART FOUNDATION http://foundation.zankov.info mobile: +359 887 51 97 94 Post: P.O.BOX 223 1618 Sofia, Bulgaria art and bulgaria http://art-bg.blogspot.com/ http://artchannel.bg

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks