Art and Bulgaria

contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

16 юни 2023

Rhythm & Space Изложба на Васко СлавковRhythm & Space

Изложба на Васко Славков
Галерия Аросита
, ул. Врабча 12, София

15.06 - 30.06.2023г. Откриване 15 юни (четвъртък) 18 - 21ч.

Как художника работи с архитектурата? По какъв начин пейзажът, може да бъде трансформиран в ритъм, а ритъмът да преобрази пространството?

В своята комплексна визуална инсталация Rhythm & Space, художника Васко Славков използва реалността като отправна точка, за да преобрази цялата галерия. Тя, под формата на природен пейзаж, се деконструира до орнамент, а орнамента започва да пулсира с ритъма на цветната светлина и изцяло транформира галерията. В случая това са характерните за галерия "Аросита" ниши на едната стена, както и приземния етаж с централна овална стена. Тази конкретната архитектурна даденост затруднява не един художник работещ с галерията, заради своята подчертана функционална доминантност. Да се впише или дистанцира от архитектурата на галерията, да се намеси и да я промени с визуални средства, или да се остави на нейния строг грид. Ако за едни автори тази даденост е препятствие, то за Васко Славков, архитектурата винаги е стояла в началото на процеса за създаване на едно ново произведение. В своята досегашна практика, той създава визуални намеси върху сгради или различни публични пространства, превръщайки ги в големи орнаментни пана, в които ритмично се редуват ярки цветове, пулсиращи мандали, които разбиват равните архитектурни повърхности. В този смисъл изкуството му винаги се осланя на синтеза межу живопис и архитектура, между художествено (изящно) и приложно изкуство. В тази си най-нова изложба, той умело съчетава двете, като прави архитектурата на залата активен участник в цялата инсталация.  

текст: Весела Ножарова

Васко Славков е завършил Национална Художествена Академия - София през 1994 г. специалност стенопис при проф. Тома Върбанов. От тогава до сега има реализирани 22 самостоятелни изложби както и участва в много групови изложби в България и чужбина. Работи в областа на сайт-спесифик интервенции, живопис, рисунка, фотография, графичен дизайн. Съосновател на студиото за графичен дизайн The Eggs Studio през 1992г. От началото на 2020 г. е съосновател и арт директор на пространството за съвременно изкуство Depoo.

www.depoo.space
www.facebook.com/vasko.slavkov
www.behance.net/vaskoslavkov
www.theeggs-studio.com

Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

24 април 2023

Sofia Underground 2023 - Ascension - 26 – 30 April 2023


зми, най-старото събитие, посветено на пърформанс изкуството в България, подготвя своето 19-о физическо издание. Основан през 1997 г. от известния арт критик Руен Руенов (1958-2011), Sofia Underground има мисията да служи като гъвкаво артистично огледало на реалността, събирайки творци от цял свят, които да представят изяви на различни нетрадиционни места. Оттогава, с няколко кратки паузи, това събитие е развило подчертана чувствителност към обществените процеси и динамиката на местните и международни арт сцени.
     Фестивалът ще се разгърне в рамките на 5 дни с над 40 участници, които ще представят пърформанси, лекции, инсталации, звукови и танцови проекти и колаборации, целящи да изследват нови и вълнуващи пространства и публики в София.Партньори на Sofia Underground са OКИ Красно Село, Културно пространство Bobbina, Koncept Space, Synaesthesia Collective.

     Фестивалът е член на Европейската асоциация на фестивалите (EFA) и се реализира с подкрепата на Гьоте-институт София, Институт Адам Мицкевич, Институт Лист - Унгарски културен институт и първата програма за резиденции на Европейския фестивален фонд за изгряващи артисти, съфинансиран от Европейския съюз.


     Пълната програма можете да проследите на сайта: www.sofiaunderground.com

     Акценти в социалната мрежа.

In times of ongoing conflicts, political instability, economic crisis and global climate cataclysms the oldest event dedicated to performance art in Bulgaria prepares for its 19th physical edition. Founded in 1997 by prominent art critic Ruen Ruenov (1958-2011), Sofia Underground has the mission to serve as a flexible artistic mirror of reality, bringing together creators from all over the world to perform in various unconventional locations. Ever since, with a few short breaks, this event has developed a prominent sensitivity according to public processes and the dynamics of the local and international art scenes.


The festival will unfold over 5 days with over 40 participants who will present performances, lectures, installations, sound and dance projects and collaborations, aiming to explore new and exciting spaces and audiences in Sofia.
Partners of Sofia Underground are OKI Krasno Selo, Bobbina Cultural Space, Koncept Space, Synaesthesia Collective.The festival is a member of the European Association of Festivals (EFA) and is realized with the support of Goethe-Institut Sofia, Adam Mickiewicz Institute, Liszt Institute Sofia - Hungarian Cultural Institute and the first residence program of the European Festival Fund for Emerging Artists, co-financed by the European Union.
Full program can be seen at: www.sofiaunderground.com

Highlits in the social.


 


--

This message was sent to vzankov@yahoo.com by news@exaf.org because you have expressed interest in our activity.

To change your details and to choose which lists to be subscribed to, visit your preferences page
Or you can unsubscribe from all future mailings.

powered by phpList 3.2.5, © phpList ltd

10 февруари 2023

Art Hall/ Art HoleГалерия  Аросита

представя  

 

Art Hall/ Art Hole

Михаела Каменова 

Венцислав Шишков

Деян Янев

Стефан Чурчулиев

 

15. 02 – 01. 03. 2023

 

Изкуство в салон, зала, замък/ изкуство в яма, трап, окоп
В
играта на думи и звуци дълбаем и търсим визуалната и звукова прилика и граница между двете.
Между салона и окопа.
Между мира и войната.
В спиралата на пропадането и издигането.
В просветеното и безпросветното.
В лутането в затвореното пространство и безграничността на мисълта и желанието.
В края на безкрайното.
В дъното на кладенеца са тревогите  на
Михаела, Деян, Венци и Стефан.
Творбите им, притиснати и ограничени физически всяка в своята ниша, отварят, като през Черна дупка ново измерение за въображението.

Стефан Чурчулиев

 

София, ул. 'Врабча' 12 Б
Откриване 18 ч., 15. 02. 2023

 

 

 

Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

24 януари 2023

ТИХА НАСТРОЙКА / SILENT MODEГалерия 'Аросита' представя / 'Arosita' Gallery presents

 

 

ТИХА НАСТРОЙКА /  SILENT MODE

 

За да се чува по-ясно шумът на времената ни / To let the noise of our times be heard more clearly

 

Николай Петков / Nikolay Petkov

 

31. 01 – 13. 02. 2023

 

 

Изложбата включва 24 акварела с размери между 25 и 50 см, рисувани през 2018г. и назовани Гледни точки, Отличаване, Стълбове на обществото, Тиха настройка, Подвижни форми А, В, Вертикална артикулация А, В, Проста структура, Прекъсвания, Ante bellum лалета, Заглъхващи рими, След 6, Сантиментални координати, Преговори, Естествено съответствие, Органична химия, Пустиня, Елементи, Координирана концентрация, Пладне, Клинопис, Октомври, Пропаст, Сянка.

The exhibition includes 24 watercolors with sizes between 25 and 50 cm, painted in 2018, and titled  Points of view, Distinction, Pillars of society, Silent mode, Moving forms A, B, Vertical articulation A, B, Simple structure, Interruptions, Ante bellum tulips, Waning rhymes, After 6, Sentimental coordinates, Negotiations, Natural correspondence, Organic chemistry, Desert, Elements, Coordinated concentration, Noon, Cuneiform, October, Precipice, Shadow.

 

 

София, ул. 'Врабча' 12 Б / Sofia , 'Vrabcha' Str. 12 B

Откриване 18 ч., 31. 01. 2023

 


Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

14 декември 2022

 


ОЩЕ СА ТУК: КРАТЪК ФИЛМ ЗА ЕДНА ИЗЛОЖБА

Прожекция и представяне
20.12.2022 от 11.00 часа
Университетски театър; НБУ

Камери регистрират откриване на изложба. Мястото – галерия „Кредо Бонум”, София.  Датата е 01.05.2022. Авторът присъства. Гости и случайни минувачи. Говори проф. Станислав Памукчиев. Открива Весела Ножарова – галерист и домакин на събитието.

„Още са тук“ може да се определи като документ за една проспективна изложба – изложба с фокус върху перспективата. Тя показва не част от миналото, а нещо предстоящо, което носи със себе си времената.

„Още са тук“ запечатва 13 непоказвани фигури от чугун, създадени от Занков през последните няколко години. Чугунът е обратното на пластилина – материала, чието име използваме, когато искаме да назовем пластичността и ковкостта на хората в капаните на обществената принуда. Изгорени, желанията и мечтите остават в миналото, но като негатив. Бъдещето е възможно само ако миналото е мислено като огнено раздиране на пространството, а времето –винаги памет за извършено травматизиране.

Но „Още са тук“ са и 13 стоп кадъра на актуално лично състояние. 13 маски на замръзнала в изгореното желязо творяща и страдаща персона. Не само фигури, а и застинали състояния, уловени гледки като в прорязана от светкавици нощ. Фигури на невъзможното бягство – сякаш в метал са реконструирани ужасените тела на жителите на Помпей като контрапункт на дошлите на откриването зрители.

Камера:  Петър Петров / Андрей Аспарухов

Музика: Георги Арнаудов

Анимация и монтаж: Венцислав Занков

С подкрепата на: Национален фонд култура, https://ncf.bg/bgПоследователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks