contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

25 март 2012

Галерия Сариев: Безспирно - Стефания Батоева - 23 март - 30 април 2012

Галерия  Сариев, Пловдив
Представя:

Безспирно
Стефания Батоева

23 март - 30 април 2012
откриване: 23 март (петък), 19:00 часа


"Безспирно" е първата самостоятелна изложба на Стефания Батоева в Галерия Сариев –Пловдив. 

Стефания Батоева е автор, който в продължение на няколко години работи върху поведението и естетиката на контрола. Контролът като обективно физическо взаимодействие и баланс в предметния свят от една страна, и друга - като воля  за преднамерено човешко влияние  и изпитание на логичното поставяне. Стефания Батоева създава дебалансирани, привидно нелогични ситуации, разклащащи представата за стабилност.  Прозрачната, монохромна естетика, настойчивото заявяване на прецизност на изпълнението в диахрон с мащабността на поставените теми в работите на Стефания Батоева, създават усещането за наблюдение на макет, лабораторен експеримент, манифест. Успехът на работите на Стефания Батоева е тихото реализиране на фокуса.

За изложбата "Безспирно" в Галерия Сариев Стефания Батоева се концентрира върху  влиянието, предизвикано от безспирното повторение - малките или големи промени, наложени от акумулирането на натиск след многократното изпълнение на едно и също движение или акция. "Интересуват ме привидното безсмислие на повторението и малките  резултати, които след време се превръщат  в големи" – казва Стефания Батоева.

В изложбата са представени нови, актуални творби на авторката - обекти, видео инсталации, рисунки.

В работата "Гумено дърво" (2012) Стефания илюстрира разрез на многогодишно дърво, чиито годишни кръговете са образувани от напластени гумени ластици. При процеса на работа, напластяването се изпълва с грешки и дефекти, които се засилват с повторението – пласт след пласт.
Във видео инсталацията "Идва или тръгва" (2012) основен елемент е  метроном, който с всеки свой такт променя посоката на тичащи тълпи хора отляво на дясно и обратно. В "Идва или тръгва" повторението е осезаемо, както и натискът на времето. Кратките видео клипове в работата са от намерени видеа и не формират наратив, по-скоро участват като физически материал в инсталацията.
"Привлекателност" (2012) е свързана тематично с предишни работи на Стефания Батоева. Тук тънък диск в постоянно въртеливо движение, се съотнася  към статичен диск като леко се докосва до него. Движението изглежда провокирано от статичния диск, без никакво на вид усилие. За тази работа авторката казва: "Въпреки, че причината или поводът са неизвестни, движението се извършва отново със спешност и неизбежност, сякаш е нужно, без да е важно защо."

В изложбата "Безспирно" в Галерия Сариев Стефания Батоева изгражда един привидно абсурден и леко налудничав свят, който на практика си е точно фрустрираното съвременно битие и битуване с цялата му склонност към манипулиране, външен контрол и индивидуална неосъзнатост.

Стефания Батоева е родена 1981 година в София. Завършва Архитектурната асоциация в Лондон. Живее и работи в Лондон. От 2009 година започва активно да се появява на българската художествена сцена, има редица престижни международни участия като "Art Box", 2010 в Македонския музей за съвременно изкуство, Солун; "Photo I –Photo You" в галерия Calvert 22, Лондон. През 2009 г. печели наградата за млад автор "Гауденц Руф", номинирана е за наградата База, 2010 г. и е сред селектираните художници за наградите за съвременно изкуство на М-тел през 2011 година.
   
----------


Sariev Gallery, Plovdiv
Presents:

Unstoppable
Stefania Batoeva

23 March – 30 April 2012
Opening: March 23, 2012 (Friday) at 19:00 h


"Unstoppable" is Stefania Batoeva's first solo exhibition at Sariev Gallery, Plovdiv. 

Stefania Batoeva is an artist who, for several years now, has been working with the behaviour and the aesthetics of control. On the one hand control is investigated as an objectively physical relationship and balance in the physical world, and on the other, as a set of deliberate human influences, and a way to test the order of things. Stefania Batoeva constructs unbalanced, seemingly irrational situations, thus questioning notions of stability. The translucent, monochrome aesthetic, the persistent declaration of precision, in combination with the magnitude of the explored themes in Stefania Batoeva's work, create the sensation of observing a model, a laboratory experiment, a manifesto. The success of Stefania Batoeva's works lies in the quiet realisation of focus.

For "Unstoppable" exhibition at Sariev Galelry Stefania Batoeva focuses on the influence of endless repetition – the small and big changes, resulting from the accumulation of pressure after continuous repetition of the same movement or action. She says: "I am interested in the apparent pointlessness of repetition and the small results which in time become big." 

The show comprises new works: objects, a video installation and drawings. 
In the work "Rubber Tree" (2012) Stefania illustrates a section through a mature tree the rings of which have been created by the layering of rubber bands. In the process of making the work, mistakes and defects occur, becoming exaggerated in the repetition, layer after layer. 
In the video installation "Coming Or Going" (2012) a key element is a metronome, which, with each swing changes the direction of a running crowd. In "Coming Or Going" the repetition is sensed as well as the pressure of time. The short clips of found footage do not form a narrative, but rather become physical material in the installation. 
"Attraction" (2012) is related to some of Stefania Batoeva's previous works. Here, a thin disc is in constant motion in relation to a static one, while they touch only lightly. The movement appears to be effortlessly provoked by the static disc. About this work Stefania Batoeva says: "Even though the reason and purpose for the movement are unknown, is seems to be urgent and inevitable, as if it is a necessity, regardless of why".

In the exhibition "Unstoppable" at Sariev Gallery Stefania Batoeva constructs a seemingly absurd and slightly irrational world which perfectly mirrors contemporary life with all of its tendency for manipulation, outside control and lack of perspective.

Stefania Batoeva was born in 1981 in Sofia. She graduated from the Architectural Association School of Architecture, London. Since 2009 she has been actively present on the Bulgarian art scene, and has taken part in a number of prestigious international shows such as "Art Box", (2010) at the Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki; "Photo I – Photo You" at Calvert 22 Gallery, London. In 2009 she won the "Gaudenz B.Ruf" Award, she was nominated for the "Baza" Award in 2010 and 2011, and she was shortlisted for the M-tel Award in 2011.


-- 
---SARIEV GALLERY

a: 40, Otets Paisiy str, Plovdiv 4000, Bulgaria
m: +359 888 520 375, +359 888 221 302
s: vesselina.sarieva, katrin.sarieva


__._,_.___

22 март 2012

ОТВОРЕНА ПОКАНА артистичен проект за културни събития „Локация Център” 2012


ОТВОРЕНА ПОКАНА
за артистичен проект по време на културни събития „Локация Център" 2012
Габровска област, Централна България

22-29 юни 2012

 

Краен срок за подаване: 22 април 2012

КАКВО Е "ЛОКАЦИЯ ЦЕНТЪР"?

Това са поредица от културни събития с фестивален характер в Габровска област, организирани от сдружение „Артерия". Основна цел е да се създаде достъпен начин за срещи на живо между публиката и артистите. Името "Локация Център" идва от регионалния характер на събитието – култура в Централна България.

За "Локация Център" се изгражда обща програма между сградите на културни институти, изложбени пространства, читалища, кино салони, частни ателиета и площи на открито в Габровска област. Подготвят се разнообразни събития за публики с различни интереси.

Проектът стартира през 2011 година - между 19 и 23 септември в Габрово, Севлиево и Трявна се проведоха изложби, литературни четения и прожекции.

През 2012 година проектът се стреми да включи в програмата на културни събития "Локация Център" повече пространства в Габровска област и да изгради културен туристически маршрут. Ще се проведе между 22 и 29 юни в градовете Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново и в няколко села.

Сдружение „Артерия" предвижда културни събития „Локация Център" да се превърне в ежегодно събитие и да се доразвива с течение на времето.

 

КАКВИ АРТИСТИЧНИ ПРОЕКТИ СА ПОДХОДЯЩИ?

 

-      изложби

-      инсталации

-      театрални постановки и пърформанси

-      възпроизвеждане на фолклорни традиции

-      музикални събития

-      литературни четения

-      уъркшопи

-      улични изкуства

-      алтернативни форми на изкуството

 

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

 

-      индивидуални артисти

-      творчески формации, клубове, школи

-      издателства и продуцентски къщи

-      общински и държавни институти

-      неправителствени организации

-      детски формации

 

КАК ДА ПРЕДЛОЖИТЕ ПРОЕКТ?

 

-      Напишете идеята си в свободен текст до една страница и опишете какво пространство е необходимо за осъществяване на проекта (сцена, галерия, открити площи, в град или в село)

-      Приложете визуализация на проекта (ако е необходимо)

-      Представете се в свободен текст до една страница – с какво се занимавате, какъв опит и какви интереси имате в областта на изкуството и културата

-      Изпратете предложението си на orlovska10@gmail.com до 22 април 2012

 

За иформация:

orlovska10@gmail.com

0876560908; 0876256956

адрес:

Галерия „Орловска 10"

ул. Орловска 10

Габрово 5300

България

www.orlovska10.com

 

 
21 март 2012

Future Shorts & Milenita

Прожекция на Future Shorts и концерт на Миленита + джаз бенд


С участието на майстора на електронното грууви звучене – Досю Амуджев от Groovy Sessions.


29 март, клуб *Mixtape* 5

 

Новата програма „Пролетни шорти" на Future Shorts е жизнена, смела и провокативна. Сред заглавията е филмът „Да умра до теб" от носителя на Оскар Спайк Джоунс („Да бъдеш Джон Малкович"), автор и на редица късометражни филми и музикални видеоклипове, като тези на Бийсти Бойс и Бьорк. Поразяваща е анимацията "Човекът без глава", спечелила наградата на журито в Кан 2003, а филмът "Венера" ни вкарва неподготвени в света на еротиката, пресъздаден от пластелин.
За първи път зрителите ще могат да гласуват за любимия си филм.


Подробности тук:

http://www.futureshorts.com/index.php?site=25


---------------------------------------------------------------------


Prozhekcia na Future Shorts i koncert na Milenita + jazz band


S uchastieto na maistora na elektronnoto groovy zvucheneDosiu Amudzhev ot Groovy Sessions.


29 mart, klub *Mixtape* 5


Novata programaProletni shorti" na Future Shorts e zhiznena, smela i provokativna. Sred zaglaviiata e filmyt „Da umra do teb" ot nositelia na Oscar Spike Jonze („Da budesh John Malkovich"), avtor i na redica kusometrazhni filmi i muzikalni videoklipove, kato tezi na Beastie Boys i Bjork. Poraziavashta e animaciiata "Chovekyt bez glava", spechelila nagradata na jurito v Kan 2003, a filmut "Venera" ni vkarva nepodgotveni v sveta na erotikata, presyzdaden ot plastelin.
Za pyrvi pyt zritelite shte mogat da glasuvat za liubimia si film.


Podrobnosti tuk:


http://www.futureshorts.com/index.php?site=25

17 март 2012

Contemporary Icons: Recent Art from Bulgaria in St. Louise, MOContemporary Icons: Recent Art from Bulgaria


Is this email not displaying correctly?
View it in your browser. I am apologizing for cross-posting. Thanks!

Contemporary Icons: Recent Art from Bulgaria
Curated by Dr. Jeffrey Hughes
 

Hunt Gallery  
March 23 – April 21, 2012

 
Opening Reception:  Friday, March 23, 2012  6-8 pm
Panel discussion with exhibiting artists:  Friday, March 23, 11:00am-1:00pm
Winifred-Moore Auditorium, 470 East Lockwood Ave., St. Louis

As the first exhibition of contemporary Bulgarian art in the Midwest, Contemporary Icons: Recent Art from Bulgaria demonstrates the range of important and vibrant works being created by artists in (or from) Bulgaria.  Several of these artists have not been widely shown in the United States, however, each of the artists included have been represented in major international exhibitions, including the Venice Biennale and Manifesta, etc.  The Contemporary Icons exhibition is comprised of works in various media, installation, video, photography, painting, etc., and yet all suggest a highly engaged and provocative understanding of contemporary international neo-conceptual practices.  While not specifically political in nature, many of the works are directly linked to the theme of a post-Communist Bulgaria and how images can symbolically critique or even subvert structures of power.

Sponsored by the Arthur and Helen Baer Charitable Foundation

Additional funding Missouri Art Council, Regional Arts Commission, the Santo Foundation, Leigh Gerdine College of Fine Arts

The Cecille R. Hunt Gallery, 8342 Big Bend Blvd, St. Louis, MO 63119
hours: 10:00 am - 5:00 pm  Tuesday - Saturday
for more info:  http://websterart.wordpress.com/hunt-gallery/  314-246-7171or 314-246-7159

Image attached: Vladimir Mitrev, This Never Happened, video, 2010


16 март 2012

Stefania Batoeva - Solo Show - 23.03 – 30.04.2012 / Стефания Батоева - Самостоятелна изложба - 23.03 - 30.04.2012


Stefania Batoeva - Solo Show - 23.03 – 30.04.2012 / Стефания Батоева - Самостоятелна изложба - 23.03 - 30.04.2012
Стефания Батоева / Безспирно / 23 март - 30 април 2012
Stefania Batoeva / Unstoppable / 23 March – 30 April 2012
Sariev Gallery


Sariev Gallery, Plovdiv
Presents:
 

Unstoppable
Stefania Batoeva's


 
23 March – 30 April 2012
Opening: March 23, 2012 (Friday)at 19:00 h
 

"Unstoppable" is Stefania Batoeva's first solo exhibition at Sariev Gallery, Plovdiv.
 
Stefania Batoeva is an artist who, for several years now, has been working with the behaviour and the aesthetics of control.On the one hand control is investigated as an objectively physical relationship and balance in the physical world, and on the other, as a set of deliberate human influences, and a way to test the order of things. Stefania Batoeva constructs unbalanced, seemingly irrational situations, thus questioning notions of stability. The translucent, monochrome aesthetic, the persistent declaration of precision, in combination with the magnitude of the explored themes in Stefania Batoeva's work, create the sensation of observing a model, a laboratory experiment, a manifesto. The success of Stefania Batoeva's works lies in the quiet realisation of focus.
 
For "Unstoppable" exhibition at Sariev Galelry Stefania Batoeva focuses on the influence of endless repetition – the small and big changes, resulting from the accumulation of pressure after continuous repetition of the same movement or action. She says: "I am interested in the apparent pointlessness of repetition and the small results which in time become big."
 
The show comprises new works: objects, a video installation and drawings.
In the work "Rubber Tree" (2012) Stefania illustrates a section through a mature tree the rings of which have been created by the layering of rubber bands. In the process of making the work, mistakes and defects occur, becoming exaggerated in the repetition, layer after layer.
In the video installation "Coming Or Going" (2012) a key element is a metronome, which, with each swing changes the direction of a running crowd. In "Coming Or Going" the repetition is sensed as well as the pressure of time. The short clips of found footage do not form a narrative, but rather become physical material in the installation.
"Attraction" (2012)is related to some of Stefania Batoeva's previous works. Here, a thin disc is in constant motion in relation to a static one, while they touch only lightly. The movement appears to be effortlessly provoked by the static disc. About this work Stefania Batoeva says: "Even though the reason and purpose for the movement are unknown, is seems to be urgent and inevitable, as if it is a necessity, regardless of why".
 
In the exhibition "Unstoppable" at Sariev Gallery Stefania Batoeva constructs a seemingly absurd and slightly irrational world which perfectly mirrors contemporary life with all of its tendency for manipulation, outside control and lack of perspective.
 
Stefania Batoeva was born in 1981 in Sofia. She graduated from the Architectural Association School of Architecture, London. Since 2009 she has been actively present on the Bulgarian art scene, and has taken part in a number of prestigious international shows such as "Art Box", (2010) at the MacedonianMuseum of Contemporary Art, Thessaloniki; "Photo I – Photo You" at Calvert 22 Gallery, London. In 2009 she won the "GaudenzB.Ruf" Award, she was nominated for the "Baza" Award in 2010 and 2011, and she was shortlisted for the M-tel Award in 2011.
 

Галерия  Сариев, Пловдив
Представя:
 

Безспирно
Стефания Батоева


 
23 март - 30 април 2012
откриване: 23 март (петък), 19:00 часа
 

 
 
 "Безспирно" е първата самостоятелна изложба на Стефания Батоева в Галерия Сариев –Пловдив.
 
Стефания Батоевае автор, който в продължение на няколко години работи върху поведението и естетиката на контрола. Контролът като обективно физическо взаимодействие и баланс в предметния свят от една страна, и друга - като воля  за преднамерено човешко влияние  и изпитание на логичното поставяне. Стефания Батоевасъздава дебалансирани, привидно нелогични ситуации, разклащащи  представата за стабилност.  Прозрачната, монохромна естетика, настойчивото заявяване на прецизност на изпълнението в диахрон с мащабността на поставените теми в работите на Стефания Батоева, създават усещането за наблюдение на макет, лабораторен експеримент, манифест. Успехът на работите на Стефания Батоева е тихото реализиране на фокуса.
 
За изложбата "Безспирно" в Галерия СариевСтефания Батоева се концентрира върху  влиянието, предизвикано от безспирното повторение - малките или големи промени, наложени от акумулирането на натиск след многократното изпълнение на едно и също движение или акция. "Интересуват ме привидното безсмислие на повторението и малките  резултати, които след време се превръщат  в  големи" – казва Стефания Батоева.
 
В изложбата са представени нови, актуални творби на авторката - обекти, видео инсталации, рисунки.
 
В работата "Гумено дърво" (2012) Стефания илюстрира разрез на многогодишно дърво, чиито годишни кръговете са образувани от напластени гумени ластици. При процеса на работа, напластяването се изпълва с грешки и дефекти, които се засилват с повторението – пласт след пласт.
Във видео инсталацията "Идва или тръгва" (2012) основен елемент е  метроном, който с всеки свой такт променя посоката на тичащи тълпи хора отляво на дясно и обратно. В "Идва или тръгва" повторението е осезаемо, както и натискът на времето. Кратките видео клипове в работата са от намерени видеа и не формират наратив, по-скоро участват като физически материал в инсталацията.
"Привлекателност" (2012)е свързана тематично с предишни работи на Стефания Батоева. Тук тънък диск в постоянно въртеливо движение, се съотнася  към статичен диск като леко се докосва до него. Движението изглежда провокирано от статичния диск, без никакво на вид усилие. За тази работа авторката казва: "Въпреки, че причината или поводът са неизвестни, движението се извършва отново със спешност и неизбежност, сякаш е нужно, без да е важно защо."
 
В изложбата "Безспирно" в Галерия СариевСтефания Батоева изгражда един привидно абсурден и леко налудничав свят, който на практика си е точно фрустрираното съвременно битие и битуване с цялата му склонност към манипулиране, външен контрол и индивидуална неосъзнатост.
 
Стефания Батоева е родена 1981 година в София. Завършва Архитектурната асоциация в Лондон. Живее и работи в Лондон. От 2009 година започва активно да се появява на българската художествена сцена, има редица престижни международни участия като "Art Box", 2010 в Македонския музей за съвременно изкуство, Солун; "Photo I –Photo You" в галерия Calvert 22, Лондон. През 2009 г. печели наградата за млад автор "Гауденц Руф", номинирана е за наградата База, 2010 г. и е сред селектираните художници за наградите за съвременно изкуство на М-тел през 2011 година.
SARIEV GALLERY / Plovdiv / Bulgaria / www.sariev-gallery.com / office@sariev-gallery.com / + 359 888 520 375
                
 Like Stefania Batoeva - Solo Show - 23.03 – 30.04.2012 / Стефания Батоева - Самостоятелна изложба - 23.03 - 30.04.2012 on Facebook           share on Twitter

SARIEV GALLERY ON FACEBOOK
Copyright © 2012 Sariev Gallery, All rights reserved.
Official Newsletter Sariev Gallery, www.sariev-gallery.com

Our mailing address is:
Sariev Gallery
40, Otets Paisiy str.
+ 359 888 520 375
Bulgaria, Plovdiv 4000

Add us to your address book

Email Marketing Powered by MailChimp

07 март 2012

ФЕСТИВАЛ УЛИЦА ОТЕЦ ПАИСИЙ–ТЕКСТ/11-13 МАЙ 2012, ПЛОВДИВ//FESTIVAL OTETS PAISIY STREET–TEXT/MAY 11–13, 2012, PLOVDIV

ФЕСТИВАЛ УЛИЦА ОТЕЦ ПАИСИЙ – ТЕКСТ
11 - 13 МАЙ 2012, ПЛОВДИВ

(english version below)

За трета поредна година една улица става тема, сцена и фокус на градски събития в дните между 11-13 май 2012 г. Това е ул. Отец Паисий в Пловдив.

Фестивал „Улица Отец Паисий - Текст" е третото издание на ежегодния проект Улица Отец Паисий, началото на който беше поставено през 2010 г. В първото издание Фондация Отворени Изкуства организира тримесечен културен фестивал като голям изследователски проект с две изложби „Улицата Сега" и „Улицата Преди" и фокус-събитие „Уикенд Фест". През 2011 г., под мотото „Улица Отец Паисий – Успоредната градска култура – Препокриване, времевият фокус на събитието се стесни до уикенд фестивал, в рамките на който се организираха 48 разнообразни по жанрове събития на 36 локации по улицата.

Промяната на формата и тематичния фокус на Фестивал Улица Отец Паисий в реакция на живата градска култура е основна негова характеристика през годините, а мисията му е да стимулира и посочва нейните нови прояви. През 2012 г. Фондация Отворени Изкуства фокусира на темата „ТЕКСТ". За куратори на „Фестивал Улица Отец Паисий – Текст" са поканени Крум Филипов и Виктор Янков. Според концепцията на кураторите, улица Отец Паисий за няколко дни ще се превърне в лаборатория за текстове. Текстът превръща улицата в диалог като изгражда многопластова ситуационна среда. Динамичните трансформации на текстове от различни нива по улицата ще представляват една особена „карнавалност", артистично смесване на текстове от „висок" и „нисък" ред. Интертекстуалните мостове в движението по улицата са по-интересният път на културна идентификация и одухотвореност и текстът ще се превърне в провокация за всеки, който може да борави с него.

Формите на изява на тези търсения ще бъдат - театрални лаборатории, пърформанси, изложби, моноспектакли, литературни четения, прожекции. Предвиждат се лекции, дискусии, срещи с автори и издателства и други.

КРУМ ФИЛИПОВ е роден през 1969 г. в София, но е израснал в Смолян. Завършва българска филология в СУ „Климент Охридски" през 1995 г. През 2000 г. завършва „Театрална режисура" в класа на проф. Иван Добчев – НАТФИЗ „Кр.Сарафов", а през 2001 г. специализира „Кинорежисура" в класа на проф. Георги Дюлгеров. Автор е на две книги с поезия „Затръшнато небе" и „3,14 стихотворения". Лауреат е на конкурсите за поезия „Веселин Ханчев" - Ст. Загора, „П.Яворов"- Поморие, „Най-ярък дебют в литературата" - БНР, „Годишна награда за поезия" на радио „Дойче веле" и др. Режисьор в на спектакли, документални филми, музикални видеоклипове и телевизионни програми, участвали и награждавани в престижни фестивали у нас и в чужбина. От 4 години е режисьор и съсценарист на „Метафора" – предаване за книгите и четенето по БНТ-Пловдив.

ВИКТОР ЯНКОВ е роден през 1988 г. в Стара Загора. Завършва езикова гимназия „Ромен Ролан" в родния си град. От 2006 г. започва да работи като водещ в регионалния център на БНР, а през 2007 г. със свой колега създават музикалното радио предаване „Инсомния". През 2008 г. се мести да учи и работи в Пловдив, където завършва специалност „Политология". Той е сред издателите на вестник „Млък" и е сред сценаристите на телевизионното предаване „Студио ВУЗ". От година и половина е водещ и съсценарист на литературното предаване „Метафора" по БНТ2. През уикендите, все още, може да го намерите като едно от лицата зад бара в аrtnewscafé.

----------------------------------------------------------------

FESTIVAL OTETS PAISIY STREET –TEXT
MAY 11 – 13, 2012, PLOVDIV

For a third consecutive year a single street becomes the subject, scene and focus of numerous city events during May 11 to 13, 2012. This is Otets Paisiy Street in Plovdiv.

The Festival "Otets Paisiy Street –TEXT" is the third edition from the annual project Otets Paisiy Street which began in 2010. In the first edition Open Arts Foundation organized a three-month cultural festival, in the form of a big research project with two exhibitions "The Street Now" and "The Street Before" and a focus-event "Weekend fest". In 2011 the motto "Otets Paisiy Street – The parallel city culture – Overlapping" narrowed the time focus of the event to a weekend festival with 48 diverse events on 36 locations in the street.

The changing of the format and the subject focus of Festival Otets Paisiy Street in reaction to the living city environment is the festival's main distinction through the years and its mission is to stimulate and point out the city's new activities. In 2012 Open Arts Foundation puts the focus on the topic of "TEXT". As curators of this year's Festival Otets Paisiy Street – Text are invited Krum Filipov and Victor Yankov. Their idea is to transform Otets Paisiy Street into a laboratory for texts for a few days. By building a multilayered situational environment the text turns the Street into a dialogue. The dynamic transformations of texts from different levels along the street will represent a particular "carnival" feeling, artistic mixture of texts from "high" and "low" line. The inter-textual bridges in the traffic along the street are the more interesting route of the cultural identification and spirituality and the text will become a provocation for everyone who can work with it.

These quests will be expressed in different ways – theatre laboratories, performances, exhibitions, one-man shows, literature readings, and screenings. There will be also lections, discussions, meetings with authors and publishing houses, etc.

KRUM FILIPOV was born in 1969 in Sofia, but grew up in the town of Smolyan. He graduated Bulgarian philology from Sofia University in 1995. In 2000 he graduated also "Theatre directing" and "Film directing" from the National Academy of Film and Theatre Arts in the class of prof. Ivan Dobchev. He wrote two books of poetry – "Slammed sky" and "3,14 poems". He has been awarded prizes in numerous poetry competitions – "Veselin Hanchev" – Stara Zagora, "P.Iavorov" – Pomorie, "Most bright debut in literature" – Bulgarian National Radio, "The annual poetry prize" – Deutsche Velle radio, etc. He is directing shows, documentaries, musical video clips and television programmes, that were listed or awarded in prestigious festivals in Bulgaria and abroad. Since 4 years he has been a director and co-writer of "Metaphor" – a TV show about books and reading on BNT-Plovdiv.

VICTOR YANKOV was born in 1988 in Stara Zagora. He graduated from the Romain Rolland High School in his home town. In 2006 he began work as a host in the regional centre of the Bulgarian National Television and in 2007 together with a colleague created the music radio show "Insomnia". In 2008 he moved to study and work in Plovdiv where he graduated Political studies. He is among the publishers of "Shut up" newspaper and is one of the writers of the TV show "Studio UNI". In the last year and a half he has been host and co-writer of the TV show for literature "Metaphor" on BNT-Plovdiv. In the weekends you can still find him among the faces behind the bar in artnewscafé.

.....................................................

OPEN ARTS Foundation
36, Otets Paisiy str.
Bulgaria, Plovdiv 4000
+359 885 78 73 06
skype: open.arts.foundation
office@openarts.info

www.openarts.info
www.facebook.com/open.arts

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks