contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

09 септември 2016

"сутрешно кафе" - на "Златна роза" фестивал на българския игрален филм

"сутрешно кафе"  - на "Златна роза" фестивал на българския игрален филм

ХУМАНИЗИРАН ДЕКОРАТИВИЗЪМ Куратор: Джанкарло Карпи Проект: C.A Studio Soligo

ХУМАНИЗИРАН ДЕКОРАТИВИЗЪМ


GABRIELS / VILLALTA MARZI
Куратор: Джанкарло Карпи
Проект: C.A   Studio Soligo
16 – 28 септември, 2016
ОТКРИВАНЕ:  16 септември, 18 ч.
ул. Врабча 12Б, София,
Галерия Аросита
Изложбата е част от проекта European Cuteness Art, и е свързан с основната изложба в Софийски арсенал-музей за съвременно изкуство
C.A Studio Солиго, един от най-важните италиански културни асоциации, основана през 1969 г., със значителен принос към европейските културни промени, изложбата, наречена "European Cuteness Art"  KINDCHENSCHEMA PSEUDOEGO COMMUNITY NARCISSISM, курирана от Джанкарло Карпи, италиански критик.
European Cuteness Art [KINDCHENSCHEMA PSEUDOEGO COMMUNITY NARCISSISM] е част от мултинационален проект, наречен "Contaminazioni 2016" и е спонсориран от Италианския културен институт и в сътрудничество с галерия Yourself (Букурещ) Йоана Греверс Foundation - 418 Галерия (Букурещ), Галерия Аросита (София) Софийски арсенал-музей за съвременно изкуство Основна художествена галерия (Рим) и Lantana Editore (Рим). Художници от Румъния, България, Испания, Финландия и Италия се работят заедно за първи път, в опита си да завладява публиката от Румъния и България.
           Проектът "Contaminazioni 2016", както и произведения на художниците ще бъде експонирани в София (септември-октомври) в Софийски арсенал-музей за съвременно изкуство и Галерия Аросита (София)  и в Рим (ноември-декември). Паралелни събития ще се проведат през цялата 2016 година и ще се представят  художници със самостоятелни изложби в партньорските галерии, които са част от проекта. Проектът ще има за цел да представи каталог разпространяван в трите страни с основна идея да преодолее остарелят изток-запад модел.
    Визуалното изследване на Giancarlo Карпи, утвърждава някои формални, морфологични и общи константи, класифицирани според cuteness esthetics. Като се има предвид, че тази естетическа категория съчетава двете концепции: продукти фетишизъм и субективно изопачаване.
Kindchenschema - води до извода, че  не принадлежи към една единствена културна традиция.
В сътрудничество:
Софийски арсенал-музей за съвременно изкуство - София, България
Галерия Аросита - София, България
Art Yourself Gallery - Букурещ, Румъния
Core Gallery - Рим, Италия
Lantana Editore - Рим, Италия
За информация:
+359 885 872804
Галерия Аросита
HUMANIZED DECORATIVISM
GABRIELS / VILLALTA MARZI
Curator Giancarlo Carpi
Project by C.A   Studio Soligo
SEP 16th - SEP 28th, 2016
OPENING :  SEP 16th, 6 PM
Arosita Gallery, 12B Vrabcha Str. Sofia
The exhibition is part of the project European Cuteness Art, and is linked with the main exhibition at the Sofia Arsenal-MCA
C.A Studio Soligo, one of the most important Italian  cultural associations, founded in 1969, with a significant contribution to European cultural changes, the exhibition called European Cuteness Art  KINDCHENSCHEMA PSEUDOEGO COMMUNITY NARCISSISM , cured by Giancarlo Carpi, Italian critic.
The European Cuteness Art [KINDCHENSCHEMA PSEUDOEGO COMMUNITY NARCISSISM]   is part of a multinational project called "Contaminazioni 2016" and is sponsored by the Italian Cultural Institute and in collaboration with Art Yourself Gallery (Bucharest) Joana Grevers Foundation – 418 Gallery (Bucharest), Arosita Gallery (Sofia) Core Art Gallery (Rome) and Lantana Editore (Rome). Artist from Romania, Bulgaria, Spain, Finland and Italy joined for the first time as a team, in their attempt to captivate the public from Romania and Bulgaria.
           "Contaminazioni 2016" project, and the works of the artists will be annually exhibited  in a similar version but this time in Sofia (September-October) and in Rome (November-December).  Parallel events will take place along the whole year 2016 and will gather a few artists and personal exhibitions in partner galleries which would be part of the project. The project will have as final goal the promovation of a catalogue which would be distributed in all three countries, attempting to leave behind the obsolete east-west pattern
    The visual research of Giancarlo  Carpi, certifies some formal, morphological and subject constants, classified according to cuteness esthetics. Taking into account  this aesthetical category combines the two concepts: products fetishism and subjectivity mutilation, as well as its own morphological vector,- Kindchenschema - leads to the unique conclusion that it doesn't belong to a single cultural tradition.The exhibition certifies the spread inside the european art of some artistical post-war tendances with deep roots in both the Asian and North-American continent :The Japanese Superflat and the American Pop Surrealism. In a historical-artistical posteriority, which seems to eradicate this european production of an aesthetics referring to the commercial-artistical plan and also to merchandising and the uniform expression of a capitalism connected to economical and cultural globalization, by creating this exhibition it is attempted to headline this trend in certain european countries. On the other hand, there is a constant dispute whether and in what extent  this aesthetics is subordinated to other artistical currents, much more related to these countries' tradition.
With:  In collaboration
Sofia Arsenal-MCA– Sofia, Bulgaria
Arosita Gallery – Sofia, Bulgaria
Art Yourself Gallery – Bucharest, Romania
Core Gallery– Rome, Italy
Lantana Editore -  Rome, Italy
Info:
+359 885 872804
Arosita Gallery
Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com
Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks