contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

22 август 2013

Нощ на музеите и галериите - Пловдив, 2013 / Night of Museums and Galleries - Plovdiv, 2013


 
SAVE THE DATE
НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ – ПЛОВДИВ, 2013

(English version below)

Очакваме ви на тазгодишното девето издание на "Нощ на музеите и галериите - Пловдив" на 20 и 21 септември (петък и събота). Отделете време за повече от 70 събития, разделени традиционно в три програми:

20 септември (петък)
МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ – 25 локации
ГРАД И ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА – 11 локации

21 септември (събота)
КУЛТУРА И КЛУБ - 22 локации
ГРАД И ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА - 12 локации

Часове:
Детската програма - 16:00 до 20:00 ч.
Официалната програма - 19:00 до 01:00 ч.

ИНФО ПУНКТ - проект на Студио 8 ½ 
ул. Станислав Доспевски
16 - 19 септември - 11:00 - 21:00 ч.
20 - 21 септември - 10:00 - 02:00 ч.

Сайтът ни ще стартира в началото на септември (www.night.bg), а дотогава не пропускайте да следите официалната медия на „Нощта": www.night.bg/blog.

www.night.bg
www.night.bg/blog
www.facebook.com/museum.night.plovdiv
www.facebook.com/events/629571270409045/

Организатор: фондация „Отворени изкуства"

Съ-организатори: фондация „Америка за България" и Община Пловдив

С подкрепата на: Vivacom Фонд

Институционални партньори: Посолството на Съединените Американски щати, Австрийско посолство София, Чешки център, Полски културен институт, Британски съвет, Израелско посолство

Партньори: Девин, Стар хотел, Еко Багс България

Медийни партньори: Българска национална телевизия, БГ РАДИО, Darik  радио, Dariknews, Zar.bg, Списание NATIONAL GEOGRAPHIC, Дневник.bg, Българско национално радио, Binar.bg, ПРОГРАМАТА, OFFNEWS, Time ART, Списание ЛИК, Kultura.bg, Stand.bg, Dnes.bg, Pozorcompany, Boyscout magazine, Edno.bg, Медийни партньори – Пловдив: 24 ЧАСА,Труд, Marica.bg, Под тепето, Mediacafe,  Plovdiv clubs

---------------------------------

SAVE THE DATE
NIGHT OF MUSEUMS AND GALLERIES – PLOVDIV, 2013

Save the date and join us in the Ninth edition of Night of Museums and Galleries – Plovdiv which will take place in 20th and 21st of September (Friday and Saturday). Plan your time for more than 70 events, traditionally divided into three programs:

20th of September (Friday)
Museums and Galleries – 25 locations
City and Public Spaces – 11 locations

21st of September (Saturday)
Culture and Club - 22 locations
City and Public Spaces - 12 locations

Hours:
Small Night (Children's program) - 4.00 p.m. to 8.00 p.m. on Friday and Saturday
Official Program – 7 p.m. to 1:00 a.m. Friday and Saturday

Info kiosk – Project by Studio 8 ½ 
Stanislav Dospevski Str.
16th -19th of September - 11:00 a.m. – 9:00 p.m.
20th – 21st of September - 10:00 a.m. - 2:00 a.m.

Our site starts in the beginning of September (www.night.bg), until then keep in touch with Night's official media channel www.night.bg/blog.

www.night.bg
www.night.bg/blog
www.facebook.com/museum.night.plovdiv
https://www.facebook.com/events/629571270409045/

Organiser: Open Arts Foundation

Co-organisers: America for Bulgaria Foundation, Plovdiv Municipality

Supported by: Vivacom Fund
Institutional Partners: U.S. Embassy to Bulgaria, Embassy of Austria in Sofia, Czech Center, British Council, Polish cultural center, Embassy od Israel 
Partners: Devin, Star hotel, EcoBags Bulgaria

Media partners: Bulgarian National Television, BG Radio, Darik radio, Dariknews, Zar.bg, NATIONAL GEOGRAPHIC magazine, Dnevnik.bg, Bulgarian National Radio, Binar, Programata, Offnews, Time ART, LIK magazine, Kultura.bg, Stand.bg, Dnes.bg, Pozorcompany, Boyscout magazine, Edno.bg, Media partners - Plovdiv: 24 chasa, Trud, Marica.bg, Pod Tepeto, Mediacafe,  Plovdiv clubs

.................................

OPEN ARTS Foundation
36, Otets Paisiy str.
Bulgaria, Plovdiv 4000
+359 885 78 73 06
skype: open.arts.foundation
office@openarts.info

www.openarts.info
www.facebook.com/open.arts


02 август 2013

Dimanche Rouge Summer Program in Paris


Dimanche Rouge is proud to announce its Summer program at Plateforme Gallery in Paris, France throughout July and August, 2013. This will include performances, talks, screenings, exhibits and workshops. The aim is to stimulate discussion with artists, the art community and general public about performance art and experimental performances.
JULY
14th, 3pm- Screening, Magmart "100x100=900"
21st, 8pm- Talk/Screening, Klio Krajewska "Polish Performances"
24th, 8pm- Installation, Steven Schoch
26th, 8pm- Dance Performances, Inari Salmivaara, Magy Ganiko
27th, 8pm- Workshop, Magy Ganiko

AUGUST
2nd, 8pm- Performance Art, Emilio Rojas
3rd, 8pm- Sound Performance, Krachkisten Orchester
9th, 8pm- Butoh Performance, John Giskes
10th, 11am- Workshop, John Giskes
16th, 8pm- Performance Art, Olivia Wiederkehr
29th, 8pm- Performance Art, Jessica Hirst, Weeks & Whitford

73 rue des Haies, 75020 Paris
-- 


__._

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks