contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

21 юни 2021

ПУШЕК И ПЕПЕЛ 

Галерия Аросита представя

ЕЛЕНА ПЕТЕВАПУШЕК И ПЕПЕЛ

14 - 29 юни, 2021 

 

Вернисаж: 14 юни, 17:00-20:00 ч.

 

Българската художничка Елена Петева, която живее и работи в Съединените Щати, представя в София новата си самостоятелна изложба "Пушек и Пепел".

 

Представените работи изследват лични и глобални теми чрез алегорична репрезентация. Изображението функционира като означител, който създава фина мрежа на загатнати значения. Петева търси пречистена репрезентация, една невъзможна застиналост, която улавя ефимерната същност на ''сега'', паметта за миналото и усета за това което предстои, и създава една по-дълбока реалност.

 

Изложбата включва рисунки с въглен, смесена техника колажи и видео инсталация.   

 

Eлена Петева работи в областта на рисунката, живописта и видео инсталация. Тя е излагала в соло и многобройни групови изложби в България, Съединените Щати и по света. Нейните работи са включени в много публични и частни колекции и художествени публикации. Петева е наградена с три интернационални гранта на престижната Елизабет Грийншилдс Фондация за съвременно изкуство и други професионални признания. Родена в България, Eлена Петева e Доцент по Живопис и Графика в Университета на Масачузетц Дартмът. Нейният дом и ателие са в Провидънс, Род Айлънд.

 

Arosita Gallery Presents

 

ELENA PETEVA – OF SMOKE AND ASH

 

June 14 - 29, 2021

 

Opening reception: June 14, 5-8pm

 

Bulgarian artist, Elena Peteva, who lives and works in the United States, presents her new solo exhibition "Of Smoke and Ash" in Sofia.

 

Тhe presented body of work explores personal and global themes through allegorical representation. The image functions as a signifier that creates a delicate net of subtle meanings. Peteva seeks a distilled representation, an impossible stillness that captures the ephemeral essence of "now", the memory of the past and the sense of what is to come, and creates a deeper reality.

 

The exhibition includes charcoal drawings, mixed media collages and video installation.

 

Elena Peteva works in drawing, painting, and video installation. She has exhibited in solo shows and numerous group exhibitions in the Bulgaria, the US and abroad. Her work has been included in many public and private art collections and art publications. Peteva is a three-time recipient of the prestigious Elizabeth Greenshields Foundation's international grant for contemporary art, among other professional recognitions. Born in Bulgaria, Elena Peteva is an Associate Professor of Painting and Drawing at the University of Massachusetts Dartmouth. Peteva's home and studio are in Providence, Rhode Island.

Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com


--
ventsislav zankov
http://zankov.info

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks