contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

06 септември 2014

БИСТРА ЛЕШЕВАЛИЕ: POKANA “ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ”


Галерия  Аросита
Представя
 
"ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ"
 
БИСТРА  ЛЕШЕВАЛИЕ
 
16 - 30 септември 2014 г.
 
 
Откриване: 16 септември (вторник) 2014, 18 ч.
Пространство и времеОт дълго време се интересувам от космологията, като Néophyte. Следя зашеметяващите постижения на математиката, физиката и астрономията.Следя ги, но малко разбирам.Тогава взимам моя инструмент, въображението - ивсичко става по-ясно.Големият взрив / Big  bang / - прашинката, от която изригва Вселената, Времето -неразделно от пространството, което тече в безбрежността. Нямаше Нищо - имаВсичко. Как да визуализирам Нищото? Дори с моя инструмент ми е трудно.И всред това Нищо и Всичко идва първата жива клетка. Слага се началотона една хубава история с едно огромно явление - появата на човека. Откъде идва той? Случайност ли е? Единствен ли е във Вселената? Дали е създание на Бога? Много въпроси без отговор.Вселената има 11 измерения. В моята работа има 5.Отпечатъци,  линии,  форми,  които  се  формират  и  деформират  във  времето  иразказват една история - Моята.Бистра Лешевалие26. 08. 2014 ПарижEspace et TempsDepuis des années je m'intéresse en néophyte à la cosmologie. Je suis les progrèsfascinants des mathématiques, de la physique et de l'astronomie. Je suis, mais jecomprends peu. Alors, je prends mon outil, l'imagination, et tout devient plus clair.Le big bang - le grain de poussière qui deviendra l'univers. Le temps, inséparable del'espace qui coule dans cette immensité. Il n'y avait rien et il y a tout. Commentvisualiser le rien ? Même avec mon outil, j'ai du mal.Et dans ce rien et ce tout arrive la première cellule vivante. Une belle histoirecommence et un événement majeur se produit: L'arrivée de l'homme. D'où vient-t-il ?Est-il dû àun hasard ? Est-il unique dans l'univers ? Est-il une création de Dieu ?Beaucoup de questions sans réponse.L'Univers a 11 dimensions. Dans mon travail il y en a 5. Des traces, des lignes, desformes, qui se forment et se déforment dans le temps. Elles racontent une histoire. Lamienne.
 
 
ул. "Врабча" №12-Б, гр. София,
работно време: пон.-пет.13.00-19.00
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..
                      
Arosita Gallery
Present
 
"SPACE AND TIME"
 
 BISTRA  LESHEVALIE
 
 16-30 September, 2014
 
 
Opening: 16 September (Tuesday) 2014, 6:00 p.m.
 
 
 
"Vrabcha" № 12-B, Sofia,
Hours: Monday-Friday 13:00 to 7:00 p.m.
: +359 885 87 28 04,
www.arosita.info, arosita12@gmail.com
 
 


01 септември 2014

PISTOLET opening: VARBITSA CAPITAL Miryana Mihaylova, Wednesday, September 3


​text in English below

======
СТОЛИЦА ВЪРБИЦA 
Миряна Михайлова
3-15 септември, 2014
Пистолет 
(в коридора на Нов Берлин, София, Султан Тепе 18)

Сбор от фрагментарни моментни състояния с различна продължителност. Очерк-фикция от столица Върбица. (Фотографиите са направени през лятото на 2010 в рамките на супер елитарния фото пленер "Пацолония", организиран от Пламен Горанов в къщата на леля му в с. Върбица. 
В памет на Пламен Горанов и неговата чиста идиотщина. Без годишнина.)

========
VARBITSA CAPITAL 
Miryana Mihaylova
September 3-15, 2014
Pistolet 
(in the corridor of Neu!Berlin, Sofia, 18 Sultan Tepe Str)

A sum of fragmental moment states with different centinuence. Fictional outline of Varbitsa capital. (The photographs are made in the Summer of 2010 within the framework of the super elite photo plain-air "Patsolonia"*, organised by Plamen Goranov in his aunt's house in the village of Varbitsa. In memorium of Plamen Goranov and his pure idiotism. No anniversary.)

*artistic "plain-airs" are tipical for established old 
Bulgarian culture. They are often organised on the seaside during summer. The name "Patsolonia", on the other hand, refers to the very famous and established art festival "Apolonia" (again on the seaside) that is mixed with Plamen's nickname "Patso".
===
facebook.com/pistoletgallery
facebook.com/NovBerlinNeuberlin

========
Ако не желаете да получавате новини от ПИСТОЛЕТ, моля изпратете имейл със subject "unsubscribe".
I​f you wouldn't like to recieve news from PISTOLET anymore, please send us e-mail with subject "unsubscribe".


Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks