contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

18 ноември 2010

BLIND MONKIES - Vladisslav Georgiev - Nov 19 - Friday

text in English below
КЬОРАВИ МАЙМУНИ
Владислав Георгиев 19 ноември - 02 декември, откриване 19 ноември, 20h
Галерия ПИСТОЛЕТ, в мазето на ЧАЙКА, Раковски 122, вход откъм Хан Крум
www.vladisart.de


Изложбата "Кьорави маймуни" на Владислав Георгиев илюстрира една фикция, поставяща човекоподобната маймуна в неизбежна и обречена ситуация, а именно маймуната се стреми към банана неизбежно, изяде ли го е обречена на слепота. Заключена в това уравнение, което изглежда напълно правопропорционално, маймуната следва еднопосочната графика на своята еволюция.
"Кьорави маймуни" може да бъде приета като малък подготвителен ескиз към бъдещ проект, в който, при наличие на достатъчно мотивация, авторът би задълбочил концептуално работата си най-вече по отношение на грешните уравнения. P.S. Подтикът за създаване на творбата се корени в детството на автора, както и на останалите хора от неговото поколение: всички помним любовта към трудно добития новогодишен банан. Когато авторът заминава за Германия като дете едно от най-очарователните неща, които открива там, е изобилието от банани. И така в неговото съзнание се формира връзката между запада и бананите; съответно изтокът и липсата им. При скорошното си завръщане в България авторът си припомня своите бананови копнежи като най-точен израз на усещанията си в своята преоткрита родина. Владислав Георгиев всеки ден изяжда поне един банан.
BLIND MONKIES

Vladisslav Georgiev
Nov 19 - Dec 02, opening Nov 19, 20h
PISTOLET Gallery, in the basement of CHAIKA, 122 Rakovski Str, entrance from Han Krum Str
www.vladisart.de

The exhibition "BLIND MONKIES" of Vladisslav Georgiev illustrates a fiction that positions the human-like monkey in an inevitable and predestined situation - the monkey strives for the banana inevitably, the monkey is predestined to blindness if it eats the banana. Locked in this seemingly direct ratio equation the monkey follows the only graphic of its evolution.

"BLIND MONKIES" could be viewed as a small preparational work for a future project that the author if motivated enough could deepen conceptually mostly in the direction of the false equations.

P.S. The work is rooted in the childhood of the author, as well as in that of the other people of his generation in Bulgaria: we all remember the love for the new year`s eve banana obtained with great difficulty. When the author leaves for Germany as a child one of the most fascinating things he finds there is the exuberance of bananas. So in his mind the bond is formed - West to the bananas; East to their lack. After his recent return to Bulgaria the author reminds for his banana craves as the most accurate expression of his feelings for his rediscovered country.
Every day Vladisslav Georgiev eats at least one banana.

Няма коментари:

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks