contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

26 февруари 2009

*Н А Ц И О Н А Л Е Н К О Н К У Р С * ЗА МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ, КРИТИЦИ И КУРАТОРИ 2009

МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”обявява

/ /

*Н А Ц И О Н А Л Е Н К О Н К У Р С *


ЗА МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ, КРИТИЦИ И КУРАТОРИ*П Р А В И Л Н И К*

1. В конкурса могат да участват български художници, критици и
куратори на възраст до 35 години (към 31 декември 2008 г.)
2. Кандидатите трябва да работят в областта на визуалните изкуства
без ограничение в техниката и материала (живопис, скулптура,
графика, инсталация, видео, художествена фотография и др.). Не се
допускат произведения, представени за дипломна защита, както и
работи на приложното изкуство.
3. Всеки кандидат може да представи творби, чиято обща площ не
надвишава 6 линейни метра или 4 квадратни метра.По-големи проекти
се разглеждат от журито предварително.
4. Критиците представят публикувани в медиите текстове върху проблеми
на съвременното изкуство.
5. Кураторите представят документация за реализирани проекти в
рамките на изминалата конкурсна година.
6. 7-9 членно жури от изтъкнати специалисти се назначава от
председателя на Международна фондация "Св.Св.Кирил и Методий" за
преглеждане на предложенията, избор на работи за изложбата и
определяне на наградите.
7. *Награден фонд – 19,000 лева*.
Разпределя се за:

* Голяма награда – 4,000 лева;
* 4 награди по 4,000 лева;
* Награда за критика – 2,500 лева;
* Награда за кураторски проект – 2,500 лева;

Журито си запазва правото да променя броя и стойността на наградите в
рамките на общия награден фонд.

8. Носителите на награди имат право на почетно участие в
извънконкурсната програма.
9. Дата за представяне на работите: *14 и 15 май 2009 г. (четвъртък и
петък) от 9 до 17 ч. в Изложбен комплекс на СБХ*, ул."Шипка" № 6.
По-сложни и големи за инсталиране работи се представят с проект на
11 май 2009 г. (понеделник) при Марта Игнатова в СБХ.
10. Наградите се обявяват и се връчват при откриване на изложба - *22
май 2009 г. (петък) от 18 часа*. Те се придружават от диплом.

/ /

*/Координатор на програмата:
Диана Григорова, /*/
тел.: (02) 9446248/

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks