contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

11 декември 2008

DEC 12 - Landscapes - Peter Mintchev


text in English below

ПЕЙЗАЖИ           
ПЕТЪР МИНЧЕВ
12
декември 2008
23 януари 2009

ПИСТОЛЕТ
Рилски Езера 16

www
.pistolet.cult.bg

Петър Минчев е извънредно чист и изискан автор, чиито лаконичен език е по равни части концептуален и изобразителен. Работите, представени в изложбата „Пейзажи", са дотолкова синтезирани, че приличат по-скоро на научни факти, които определят сами себе си,  като графично изведени леми, на които се уповават отношенията между природата и наблюдаващите я хора.

***

ПЕЙЗАЖИ
Петър Минчев

Нека предположим че основната цел на пейзажа е създаването на пространство, което да служи като по-добра алтернатива на действителността. Методите на илюзионизма, използавани за изобразяването на пейзажа, могат да бъдат разбрани като текст, който ни помага не само да изградим една алтернативна реалност, но и също да видим себе си като присъстващи в нейното пространство. По този начин илюзионизма ни позволиава да участваме в едно и също пространство колективно, и точно това е качеството на пейзажа, което най-много ни привлича в него. Колкото по-силен е илюзионизма в изображението, толкова по-сигурни се чувстваме в нашата способност да го разчетем обективно. Tова поражда сигурност в достовеността на изображението, и нашата възможност да го разберем без съмнение. Но във същото време тази сигурност идва с цена, и тя е загубата на свобода в пространството на въображението, а с това и загубата на свободата да критикуваме действителността. В тази изложба се опитах да постигна баланс между функцията на пейзажа и методите на неговото изобразяване. С други думи, баланс между желанието свободно да осъзнаем действителността и нейните пространства по различен начин, и илюзионизма, необходим за визуалното създаване на тези пространства. Това е следствие на моето желание да продължа историческата традицията на пейзажа като изображение на друго място и време, но в същото време да разгранича това пространство от методите чрез които е създадено.

Биография на Петър Минчев и лист на представените работи можете да намерите на
www.pistolet.cult.bg

ENGLISH

LANDSCAPES       

PETER MINTCHEV

DEC 12, 2008
JAN 23, 2009
PISTOLET
16 Rilsky Ezera Str
www.pistolet.cult.bg

Peter Mintchev is an extremely pure and exquisite author with a laconic language that is equally conceptual and pictorial.  The works presented in the current exhibition are synthesized to an extent that they rather resemble self defining scientific facts, as graphically derived lemmas that form the basis of the relationship between nature and people watching it.

***

LANDSCAPES
Peter Mintchev

Let us propose that the fundamental objective of the landscape image is the creation of a place that presents an improved alternative to reality.  The methods of illusionism employed in landscape imagery might therefore be seen as a textual mode that helps us not only to conjure up the appearance of this alternative reality, but also to imagine ourselves as self-evident inhabitants of its spaces.  The use of illusionism thus allows us to participate in the imagination of a singular alternative collectively, and it is to this possibility that we are most attracted as viewers of landscapes.  The stronger the realism of the image, the more confident we feel in our ability to objectively read it; with this confidence comes certainty in our relation to the truth of the image, and thus in our ability to recognize it in unequivocal terms.  Yet at the same time, the certainty of recognition that illusionism elicits comes at a price: the loss of freedom within the process of imagination, along with the freedom to view our reality as somehow inadequate to our needs.

In this exhibition, I have tried to achieve a balance precisely between the objective of the landscape image and the methods by which it is produced, or in other words, between the desire to freely imagine reality and its environments differently, and the illusionism necessary to present such alternatives in visual terms.  In this is an undeniable attempt to extend the historical tradition of the landscape image's function as a representation of a time and place apart; but my aim has also been to openly differentiate the represented place of the landscape image from the techniques by which it is rendered.

Petar Minchev's bio and list of presented works at www.pistolet.cult.bg

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks