contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

30 септември 2011

Izlozhba na Peter Mintchev wyw VEG / Otkriwane: 04.10.(wtornik), 18 h.

(English below)

В МОРЕТО
Петър Минчев
 
05.10. – 30.10.2011
Откриване: 04.10., 18 ч.

Платформата за млади автори и съвременно изкуство на галерия „Васка Емануилова" – „Място за срещи", открива сезона с изложба на Петър Минчев.
Самостоятелната изложба „В морето" включва картини, вдъхновени от политически карикатури от XIX век, които изобразяват битки между животни, символизиращи различни държави.
Художникът използва връзката между образа на животното и политическия символ и я съпоставя с Градската зоологическа градина във Варна, като показва как визуалните елементи на средата в клетките на животните подчертават техния характер и влияят на начина, по който ги възприемаме. Идеята за това, че образът, в случая този на животното, никога не е просто даден, а е елемент в една или друга система на знаци, художникът изразява посредством изобразяването им върху флагове за международна плавателна комуникация.
Заедно със серията картини в рамките на изложбата Петър Минчев представя специфичен „манифест", изразяващ неговите художествени интереси, които са свързани с изследването на възможностите на естетическия език да бъде самостоятелен при създаването на образи и значения.
 
Петър Минчев е роден през 1979 във Варна, България. През 1998 семейството му имигрира в Канада, където той завършва бакалавърска и магистърска степен по изкуство в Университета на Британска Колумбия. Той определя работата си като естетически жестове, които се стремят да изгладят различията в начина, по който индивидуалната памет се влияе от политическата идеология. Участвал е в самостоятелни и групови изложби в Канада, Австрия и България. През 2010 е номиниран за наградата „Гауденц Б. Руф" за млад художник, а през 2011 бе сред селектираните художници за наградата „База" за съвременно изкуство.

* * *

AT SEA
Peter Mintchev
 
05.10. – 30.10.2011
Opening: 04.10., 6 pm

The solo project "At Sea" features paintings inspired by political cartoons from the 19th century, which depict fights among animals (each one representing a respective country).
The artist employs the relationship between the image of an animal and the political symbol to juxtapose it to the Varna City Zoo, revealing the way the surrounding visual elements in the cages of the animals emphasize their nature and impact our perception of them. The idea that the image, in this case that of an animal, is never natural or real, but always represented and mediated, is expressed by the artist by depicting each animal on top of a flag from the International Maritime Signaling System.
Together with the series of paintings Peter Mintchev presents a specific "manifesto" that reveals the core of his artistic interests in the study of the possibilities of aesthetic language to create autonomous images and meanings.
 
Peter Mintchev was born in 1979 in Varna, Bulgaria. In 1998 his family immigrated to Canada, where he graduated with BFA and MFA degrees from the University of British Columbia. He defines his work as aesthetic gestures that aim to reconcile the way personal memory is affected by political ideology. He has exhibited in group and solo exhibitions in Canada, Austria, and Bulgaria. In 2010 he was nominated for the Gaudenz B. Ruf Award for Young Contemporary Artist, and in 2011 he was shortlisted for the BAZA Award for Contemporary Art

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks