contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

16 декември 2009

Sariev Gallery - Jorras - „Long live the King”/ „Да живее Кралят”

Галерия Сариев - Пловдив
представя

Георги Георгиев - Jorrras
„Long live the King"/ „Да живее Кралят"
22 декември – 30 януари


Георги Георгиев - Jorrras интензивно присъства в българското художествено пространство  като един от най-интересните и многообразни млади автори. Графика, живопис, инсталация, фотография, изкушен от текста, Жорас е  разточителен и като подбор на средства, и като многопластовост на изказа. Работите му са определено запомнящи се и знакови заради емоциалността, експресивността и категоричната откровеност, независимо дали става въпрос за билборд от проекта "А-А-Н", за платната от изложбата „Застреляй Господ" или за гротестковата  антифетишизация  на  новата олигархия от проекта „ Бизнесът идва".
Изложбата  „Long live the King"/ „Да живее Кралят" e втората му самостоятелна изложба през 2009 година след  „Бизнесът идва" в галерия „Васка Емануилова" и е подготвена за Галерия  Сариев.
В компактното пространство на Галерия Сариев, Jorrras представя композиция от обекти, собствена интерпретация на затвореното пространство като проблем. От формалните ограничения на това пространство авторът директно скача в символичното ниво на метафората. „Long live the King"/ „Да живее Кралят" поставя напълно реалните въпроси на съвременния човек за ограничаваното пространство, клаустрофобията, сърцевината и екстрема, реалната липса на свобода, все пак, възможната свобода.
В пространствената композиция Jorrras използва няколко инсталации, които кореспондират по между си и превръщат галерията в циничен и зловещ павилион. Тук се срещаме с токсиката на масмедиите и собствената ни погнуса от субординирането ни.

-
"Long live the King"/ „Да живее Краля" - пространствена инсталация, вариращи размери    2009 година. Подробно техническо описание: тапицерия - черна лак кожа, флуоресцентно осветление, стъклена вата със сребърно фолио, гумени ръкавици, тел. кинескопи,  вазелин, текст, крепежни елементи------

Sariev Gallery – Plovdiv
Presents

Georgi Georgiev – Jorrras
„Long live the King"
22 December – 30 January


Georgi Georgiev – Jorrras has an active presence on Bulgarian art scene and is one of the most interesting and multifarious contemporary artists. Working with graphics, painting, installation, photography, using text in his works, Jorrras is extravagant in the choice of his artistic devices and his multilayered way of expression. His works are impressive and easy to be remembered due to their emotional character, and definite candidness, regardless whether it is a billboard from the 'A-A-H' project, a painting from 'Shoot God' exhibition, or a grotesque image of the new oligarchs in 'Business comes' project.

'Long live the King' exhibition by Georgi Georgiev – Jorrras is a project created especially for Sariev Gallery and is his second solo exhibition in year 2009 after 'Business comes' presented in 'Vaska Emanuilova' gallery.

In the compact space of Sariev Gallery Jorrras presents a composition of objects which is his own interpretation of the problem of confined spaces. The artist comments upon the symbolic aspect of this metaphor. 'Long Live the King' puts the actual problems of contemporary people, claustrophobia,  the constant confinement of spaces, the core and the extreme, the real lack of freedom, which is yet possible.
There are several installations in the composition of objects, which are corresponding with each other and turn the gallery into a cynical and sinister pavilion. Thus, the spectator confronts the toxicity of the mass-media and our own disgust at being subordinated.

-
"Long live the King" – installation, different sizes, 2009. Detailed description of the working technique: upholstery – black patent leather, fluorescent light, glass – wool with foil, rubber gloves, kinescopes, vaseline, text, linings.
--
---SARIEV GALLERY
www.sariev-gallery.com

a: 40 Otec Paisii str, Plovdiv 4000
m: +359 888 520 375, +359 888 220 302
s: vesselina.sarieva, katrin.sarieva------------------------------------

art and Bulgaria http://art-bg.blogspot.com/

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks