contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

05 март 2009

OPEN CALL - VIDEOHOLICA 2009 МЕЖДУНАРОДЕН ВИДЕО АРТ ФЕСТИВАЛ ВИДЕОХОЛИКА 2009, ВАРНА

[please scroll down for English]

________________________________________

МЕЖДУНАРОДЕН ВИДЕО АРТ ФЕСТИВАЛ
ВИДЕОХОЛИКА 2009, ВАРНА
ВТОРО ИЗДАНИЕ
ПАТИЦА ПО ПЕКИНСКИ ИЛИ ВИДЕО ПО ВРЕМЕ
НА КРИЗА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Второто издание на МЕЖДУНАРОДНИЯ
ВИДЕО АРТ ФЕСТИВАЛ ВИДЕОХОЛИКА ще се
проведе от 7 до 17 Август 2009 във Варна.

ВИДЕОХОЛИКА 2009 ще представи поредица
от видео арт прожекции и изложби, както
и дискусии, семинари, отнасящи се до
видео изкуството, както в традиционни
галерийни пространства във Варна, така
и в нетрадиционни обществени
пространства, нови като обкръжение за
съвременното изкуство или където то е
малко познато.

Второто издание на ВИДЕОХОЛИКА ще се
проведе под мотото ПАТИЦА ПО ПЕКИНСКИ
ИЛИ ВИДЕО ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА. Ние
вярваме, че това мото отговаря на
основните цели заложени във фестивала
и също така то определено е
провокиращо, актуално и дава
възможност за създаване на оригинални
визуални творби, засягащи широка сфера
от проблеми и значения. В условията на
глобална финансова криза, мотото се
фокусира върху два контрастни модела,
които контролират света - богатството,
излишеството и лукса от една страна, и
бедността и недоимъка в широкия смисъл
на понятието. Въпросното мото
кореспондира също така и с понятието
„високо” изкуство от една страна и
видео арт като една от най-популярните
съвременни художествени форми, които
все повече се превръщат в достъпна
медия за артисти от целия свят. В
рамките на мотото ПАТИЦА ПО ПЕКИНСКИ
ИЛИ ВИДЕО ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА, това
издание на фестивала дава определена
посока за доближаване и развитие на
идеята за международно сътрудничество
и партньорство, касаещи видео арт
феномена със неговите сложни значения
и смисли.

Решенията по селекцията се взимат от 5
членно жури. Кандидатите, спазили
крайния срок и условията за участие, ще
бъдат допуснати до журиране, което ще
се проведе през ранния юли. Крайните
резултати ще бъдат обявени на
кандидатите по електронна поща
приблизително към средата на юли 2009.
Журито ще изготви представителна
селекция от 20 филма. Няма такса за
участие.

Приемането на документите и видео арт
творбите за участие във ВИДЕОХОЛИКА 2009
ще продължи до 20 юни 2009 и всички
кандидатури са добре дошли!

За контакт, условия и формуляр за участие,
моля посетете www.videoholica.org

________________________________________

VIDEOHOLICA INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL 2009, VARNA
2nd EDITION
PEKING DUCK OR VIDEO IN TIME OF CRISIS

OPEN CALL

The 2nd edition of the VIDEOHOLICA INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL
2009 will take place in Varna from 7 until 17 of August 2009.

VIDEOHOLICA 2009 will present a series of video art projections and
exhibitions as well as discussions and workshops concerning video art
topics in traditional gallery spaces in Varna and also in
nontraditional outdoor public spaces, virgin for contemporary art
environment
, or where it is less known.

The 2nd festival edition will pass under the PEKING DUCK OR VIDEO IN
TIME OF CRISIS motto. We believe this title corresponds with the core
aims of VIDEOHOLICA FESTIVAL and also it is definitely provoking,
actual, and gives opportunity to stimulate original visual art
proposals covering very wide sphere of problems and meanings.
Nowadays, in time of global financial crisis, the motto in question
focuses on two contrast models that control the world - luxury and
poverty - in the broad sense of the meaning. The motto also
corresponds with the concept of „high” art and the video art as one
of the most popular contemporary media, which nowadays is becoming
more and more accessible for the artists around the world. In the
frames of the PEKING DUCK OR VIDEO IN TIME OF CRISIS motto, this
year’s festival edition gives certain directions for approach and
development of the idea of international collaboration and
partnership, concerning video art phenomenon with its complicated
meaning and sense.

The decisions will be made by the 5-member jury. All the applicants,
who observe the rules and the deadline, will have admission to the
jury, which will take place in the early July 2009. The final results
will be announced and sent to the applicants by e-mail approximately
by the middle of July 2009. The jury will make representative
selection of 20 movies. There is no submission fee.

VIDEOHOLICA 2009 open call will run until 20 of June 2009 and all
applications are very welcome!

For contacts, terms and conditions & application form, please visit www.videoholica.org

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks