contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

05 ноември 2020

Fw: ONE Gallery представя: COMMON - Кураторски проект на Йово Панчев, Биляна Цанова и Ивайло Иванов

 

 

ONE Gallery

 

представя:

 

 COMMON 

Кураторски проект на Йово Панчев, Биляна Цанова и Ивайло Иванов

 

Автори: Калина Мавродиева, Мая Стойкова, Стела Василева, Стоян Илев и Юлий Таков

 

 

11.11 - 03.12.2020

 

Официално откриване: 11 ноември - сряда, 16.00 - 20.00 ч.

 

Настоящата изложба проследява една не особено актуална в съвременното изкуство линия, която се явява общото между работите, авторите им, споделените им позиции по отношение на изкуството.

В изследователска модалност, произведенията разгръщат формална теза за състоянието като съдържание, за измеренията на присъствието и отсъствието на човешката фигура в пространството. По какъв начин присъства фигурата в пространството днес? Кои са нейните образи и как преживяваме през опита  фигурата, като човешко отсъствие или формално присъствие, фигурата като стафаж, като фактор в образ-уването и определянето на мащаба на пространството, като повод за създаване на пространство, за неговата проява в другата, художествената реалия. 

Въпросите около фигурата в пространството може да звучат архаично и академично. Така би било, ако не бяха поставени в особения контекст на днешния ден. Отново през опита на живия живот, наситен с фигури в един момент, в друг опразнен от тях, опустял. Всеки контекст и микроепоха носи характерни белези, освен може би настоящата. Тя е всичко друго, но не характерна, тя е нечовешка. В нея няма пространствена координатна система, в която физически и символично фигурата и същината й да се впишат и определят. Изобщо няма зрим хоризонт или той е толкова близо, че в композицията не е останала дълбочина и пространство, което да бъде населено с тук и сега. Животът е плакатен, живописта може да го покаже.

През работите представени тук полека се стига до отговор, който изненадва. Същественото в съвременната живопис се оказва пресъздаването на състоянието като съдържание. Но това не е съвременен, дори модерен концепт, това е изконната теза, която насища „картините" с дух и плът едновременно. Това е общото в живописта. С класическия си тон, тя е зад онова, което прави изкуството актуално, над онова, което го определя като съвременно, под или преди идеите за концептуализиране на образа или израза/експресията или просто тезисната ситуация, и далеч далеч пред човешкия опит, пред живота. С такива координати спекулативно поставяме живописта в профетична роля, но и това не е изненада за познавачите, а за онези, които още се съмняват, вземете тази малка теория и я отнесете към даден контекст - момент, територия и проява. С цялата власт на въображението и, разбира се, работите в тази изложба. 

 

Йово Панчев

Калина Мавродиева

Разходка с лодка, 2020

Маслени бои на хартия, 14х19 см

 

Юлий Таков

Дългото пътешествие, 2020

Акварел на хартия, 14х22 см

За повече информация: Христина Лапатова +359 882 435 513 

Created with‌ ‌ Love it?‌ Discover more
 

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks