contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

27 август 2012

Галерия_АРОСИТА_Снежана_Симеонова_no_CONTACTГалерия АРОСИТА

п р е д с т а в я

 

Снежана Симеонова

 

no CONTACT

 

04 – 18 септември 2012 г.

 

Откриване: 04 септември 2012 ,  18.30 часа,

Галерия АРОСИТА , ул. "Врабча" №12, гр. София

Работно време: 13.00-19.00, събота 11.00-16.00 ч.

Тел.: +359 2 989 60 50, +359 885 87 28 04

www.arosita.info, arosita@abv.bg


Снежана Симеонова

 

no CONTACT

 

Галерия Аросита 04 – 18 септември 2012 г.

 

Общуването е основна характеристика и условие за осъществяване на социалния живот. Самият контакт, като процес и реализация обаче, не е автоматизиран, рефлекторен акт. Над него тегнат предразсъдъци, мисловни бариери,  културни и съсловни ограничения и комплекси. Често пъти  контактът е затлачен, едностранчив, неразбираем, а нерядко не се  реализира изобщо.. Причините за това са разнообразни, трудно доловими, но винаги болезнени. Изложбата е съсредоточена именно върху този проблем - страхът от общуването, невъзможността да осъществиш контакт, трудности, които се задълбочават с годините и времето. Затлаченост на мисленето, изострена до крайност позиция на взаимодействащите страни, неистинността и лъжата, обърканата посока на посланията – всичко това създава неразплитаема структура, в която властва хаос, незазбиране, затвореност и разминаване. Нерядко животът ни преминава затворен, изолиран и объркан в това враждебно и агресивно пространство, чието пластично олицетворение е предложено в настоящата експозиция...

 

 

Snejana Simeonova

 

no CONTACT

 

Arosita Art Gallery Sofia 04- 18 September 2012

 

Communication is the main characteristic and condition for social interaction. Contact in and of itself – as a process and a completed action – is not, however, an automatic or reflexive act. Underlying this contact are prejudices, categorizations, cultural and class restrictions and psychological complexes. Frequently, contact between people is impaired, one-sided, incomprehensible, and therefore cannot be realized effectively. Reasons for this are varied and sometimes hard to define; for humans seeking contact, it can even be painful. The exhibition explores this problem – the fear of miscomprehension and the failure to communicate, which can become more fraught over time. Impairment of thinking, as well as the extremity of the discourse and the confusion of the messages: all this creates an impenetrable structure in which chaos, miscommunication and isolation reign. It is not infrequent that lives pass by in a state of isolation and confusion in this hostile and aggressive space, whose plastic representation is the subject of the current exposition.

 

 

 ………………………………………………………………

 

Arosita gallery

Presents

 

Snejana Simeonova

 

no CONTACT

 

04- 18 September 2012

 

Opening: 04 September 2012 ,18.30 h,

Arosita gallery, 12-B "Vrabcha"Str., Sofia

Working time: 13.00-19.00, Saturday: 11.00-16.00 h

Phone : +359 2 989 60 50, +359 885 87 28 04

www.arosita.info, arosita@abv.bg

 

 

 --
Росица Гецова
ул. "Врабча" №12-Б, гр. София,
работно време: 13.00-19.00, събота 11.00-16.00 ч.
тел.: +359 2 989 60 50, +359 885 87 28 04,
www.arosita.info, arosita@abv.bg

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks