contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

26 юли 2010

Pokana za uchastie v workshopi na DA FEST 2010<English version below>

Покана за участие в уъркшопите на DA Fest
13-17 септември 2010, Национална художествена академия


Международният фестивал за дигитални изкуства DA Fest обявява покана
за участие в трите уъркшопа на фестивала през 2010г.

Студенти и професионални млади артисти могат да кандидатстват за
участие в следните уъркшопи:

Express Fight Club с водещи Макс Шумахер и Сибин Василев от Post
Theater, 7-16.09.2010

Създаване на интерактивни творби с Isadora с водещ Марк Конилио от
Troika Ranch, 13-15.09.2010

Програмиране на реагиращи визуализации с водещ hexler (Р.Й. Фишер),
13-16.09.2010


Кратко описание на всеки уъркшоп може да намерите в уеб сайта на
фестивала: http://2010.da-fest.bg/

Всеки уъркшоп предлага 15 места, като 8 от тях са запазени за студенти
и дипломанти на НХА. Останалите места ще бъдат разпределени между
другите кандидати.

Работният език на уъркшопите е английски.

За да кандидатствате за участие в един от уъркшопитe на DA Fest,
попълнете формуляра в уебсайта на фестивала:
http://2010.da-fest.bg/bg/application-go/

Кандидатите трябва да представят своя кратка биография и мотивация за
участие в съответния уъркшоп.

Таксата за участие в уъркшоп е 100 лв. За студенти и дипломанти на НХА
има 50% отстъпка.

Краен срок за кандидатстване: 1 септември 2010г.
Одобрените участници ще бъдат известени до 5 септември 2010г.
Записването на одобрените кандидати трябва да стане на 7 септември 2010г.

Ако имате въпроси относно кандидатстването, пишете ни на адрес: da_fest@nha.bg


За DA Fest
Международният фестивал за дигитални изкуства DA Fest се организира от
Националната художествена академия в София. Програмата на фестивала
включва изложба, пърформанси, филмови прожекции, уъркшопи и
презентации, които представят съвременни артистични тенденции,
изследвания и технологии, като същевременно показват важни постижения
в развитието на дигитални изкуства.
Всички събития се провеждат в централната сграда на Академията на ул.
Шипка 1, от 13 до 17 септември 2010.
http://2010.da-fest.bg/

**********

Call for applications workshop participants DA Fest 2010

September 13 to 17 2010, National Academy of Art, Sofia


International Digital Arts Festival DA Fest is opening a call for
participants for three workshops during the 2010 festival.

Students and professional young artists can apply for the following workshops:

Express Fight Club, led by Max Schumacher and Sibin Vassilev of Post
Theater, to be held September 7 to 16 2010.

Creating Interactive Artworks with Isadora, led by Mark Coniglio of
TroikaRanch, to be held from September 13 to 15 2010.

Programming Reactive Live Visuals, led by Hexler (RJ Fischer), to be
held September 13 to 15 2010.


A brief description of each workshop can be found on the festival
website: http://2010.da-fest.bg/


Each workshop has 15 available places, of which 8 are reserved for
current and former students of the National Academy of Art. The
remaining places will be distributed among the other candidates.

The working language of all workshops is English.

To apply for participation in one of the workshops, fill in the
application form on the festival website:
http://2010.da-fest.bg/bg/application-go/

Applicants are requested to submit a brief curriculum vitae and
motivation for their participation in the workshop.

The fee for participation is 100 leva per person per workshop.
Students and graduates of the academy receive a 50% discount.

Deadlines
The deadline for applications is September 1 2010.
Selected applicants will be notified by September 5 2010 and are
requested to confirm their participation by September 7 2010.
Should you have any questions, you can contact us by email at da_fest@nha.bg

About DA Fest
DA Fest is organised by the National Academy of Art in Sofia, Bulgaria.
The festival programme includes performances, film and video
screenings, workshops, presentations and an exhibition, focusing on
contemporary artistic trends in research and technology, and aims to
present important advances in the development of digital arts.
All events take place at Shipka Str 1, from September 13 to 17, 2010.
http://2010.da-fest.bg/


Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks