contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

25 януари 2009

re.act.feminism – performance art

"Витрувианско тяло" : Пърформанс на Боряна
Росса и Олег Мавроматти в
контекста на изложбата re.act.feminism,
http://www.e-flux.com/shows/view/6183


Берлин,Akademie der Künste,
24 Януари, 20 часа.

Пърормансът е включен в контекста на
теоретична конференция и серия от
пърформанси на живо, свързани с проблемите
на пола, историята на
феминисткият пърформанс, архивиране и
музеифициране на пърформанса като
жанр.
По долу е описание на конференцията, както и
програма на английски и немски:


Пърформанси и конференция

Тази програма от пърформанси на артисти от
различни поколения, пърформанс
интервюта, дискусии и теоретични рефлексии
не само изследва въпроса как пърформанс
изкуството може да бъде
документирано, архивирано и
възсъздавано на живо, но също представя
съвременни стратегии на критическия
пърформанс и интервенции в публичното
пространство ангажирани с проблемите
на половете. Какво мотивира младите артисти
днес да
рефлектират на позиции, които като че ли са
били актуални само за миналото?
И какво тази историческа връзка означава за
бъдещето?http://www.adk.de/reactfeminism/index.htm

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks