contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

16 октомври 2008

ЩЕ ИМА ХЛЯБ! / THERE WILL BE BREAD!

Text in English below

ЕСКИМО и Галерия ПИСТОЛЕТ представят

ЩЕ ИМА ХЛЯБ!

NOISE&VIDEO
GOKKUN
MARTIN L
AЛЕКСАНДЪР ГЕРГИНОВ
17 ОКТОМВРИ 2008, ПЕТЪК
8 BALL CLUB
ул. Кирил и Методий 27
www.myspace.com/8thballclub
вход 5лв.


Gokkun е no-input харш нойз проект, създаден през 2007г. Стилът им варира от "типичен" харш нойз до по-ритмични творби. Свирили са с творци като Астро, с когото имат колаборация, Franz Fjodor, Justice Yeldham, Crno Klank и други.
www.myspace.com/gokkuchan
www.last.fm/music/Gokkun

martin l е самостоятелен проект на Мартин от Gokkun. Ползвайки няколко no-input музикални миксера той ни потапя в звука, създаван от затворените електрически вериги. Ефектът е минималистична музика наситена с крайно високи, дори болезнени честоти, понякога разнообразена с ритмични конструкции, отново плод на управлението на миксери.


Операция в Русия или Трансплантация в Студентски Град
Когато с В. получихме храната си решихме първо да си поиграем с нея преди да я изядем ...
видео, 2004

Видео на Александър Гергинов
Оператор Васил Неделчев

По непотвърдена информация операциите за присаждане на сърце в Русия, които се провеждат по напълно остарял и елементарен метод са много по успешни от тези в САЩ, например, които ползват ужасно високи технологии. Това, както и битът в Студентски град, вдъхновяват Александър Гергинов да направи своето видео, което да въплъти най-общо надеждата и оптимизма. И най-хубавото е, че накрая всичко завършва с успех! Ще има хляб, ще има бъдеще!

Повече за Александър Гергинов на www.pistolet.cult.bg

***
ENGLISH
ESKIMO and PISTOLET Gallery present

THERE WILL BE BREAD!

NOISE&VIDEO
GOKKUN
MARTIN L
ALEXANDER GERGINOV

OCT 17, 2008
8TH BALL CLUB
27 Kiril i Metodii Str
www.myspace.com/8thballclub
entrance 5 lv.


Gokkun is a no-input harsh noise project created in 2007. Their style varies from "typical" harsh noise to some more rhythmical works. They have played with artists like Franz Fjodor, Justice Yeldham, Crno and Astro, with who they have also collaborated.
www.myspace.com/gokkuchan
www.last.fm/music/Gokkun

martin l is the solo project of Martin from Gokkun. Using some no-input sound mixers he dives into the sound, created by the electrical loop. The effect is a minimalistic music saturated with painfully high frequencies, with sometimes appearing rhythmical constructions derived from the mixers.

Operation in Russia or Transplantation in Students' Town
Whem me and V. received our food we decided to play with it first, before eating it …
Video, 2004

Video by Alexander Gerginov
Camera by Vassil Nedelchev

According to some unconfirmed information the heart transplantations in Russia, which are conducted through a completely old and elementary manner are much more successful than those made in the US for instance, which use top technologies. This, as well as the author's living experience in Students' Town in Sofia, inspired him to create his video, which to implement the hope and optimism in general. The best of all is that finally everything ends with success. There will be bread, there will be future!

More about Alexander Gerginov at www.pistolet.cult.bg

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks