contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

11 март 2008

ВИДЕОХОЛИКА 2008/VIDEOHOLICA 2008

ВИДЕОХОЛИКА 2008


english version bellow

БИЕНАЛЕ АВГУСТ В ИЗКУСТВОТО

Тази година в рамките на международното биенале за визуално изкуство

АВГУСТ В ИЗКУСТВОТО за първи път ще бъде представен съпътстващият мини-фест ВИДЕОХОЛИКА 2008, имащ за цел да приближи съвременното видео изкуство до публиката, чрез серия от прожекции на обществени места, на които то традиционно не е представено. ВИДЕОХОЛИКА 2008 ще представи на зрителите, както достижения на утвърдени автори, така и ще даде възможност за първа изява на млади творци в тази сфера.

Кандидатите, спазили крайния срок и условията за участие ще бъдат допуснати до журиране, което ще се проведе през ранния юли. След внимателна селекция журито ще представи няколко едночасови програми, които ще бъдат показани не еднократно на различни публични места в града. ВИДЕОХОЛИКА 2008 ще се състои през август 2008 и ще бъде разделено на следните секции: видео арт, експериментално кино и арт документ. Журито ще изготви представителна селекция от първите 15 филма (първите 5 от всяка секция).

Решенията по селекцията се взимат от 5 членното жури на ВИДЕОХОЛИКА 2008, което е съставено от художници и други професионалисти, работещи в полето на изкуството. Крайните резултати ще бъдат обявени на кандидатите по електронна поща приблизително към средата на юли 2008.

Няма такса за участие.

Краен срок: 31 юни 2008

Кандидатурите изпращайте на следния адрес:

ПАВЛИНА МЛАДЕНОВА

ВИДЕОХОЛИКА 2008

БИЕНАЛЕ АВГУСТ В ИЗКУСТВОТО

Художествен музей Георги Велчев

Ул. Радко Димитриев №8

9000 Варна

България

Тел: + 359 52 611 928

За повече информация, условия и формуляр за участие:

http://www.augustinart.com/edition_2008_bg.php

CALL FOR ARTISTS

VIDEOHOLICA 2008

BIENNIAL AUGUST IN ART

This year for the first time will be presented as a satellite programme

VIDEOHOLICA 2008 in the frames of the International Biennial AUGUST IN ART. VIDEOHOLICA 2008 aims to make the contemporary video art to the public with the chain of projections on public spaces, where it is less known. VIDEOHOLICA 2008 will present art works as by the good known artists as and by the young artists, who are working in this area.

All the applicants, who observe the rules and the deadline, will have admission to the jury, which will take a place in the earlier July 2008. After the careful selection the jury will present few one hour programs, which will be shown in different public places in the Varna city. VIDEOHOLICA 2008 will take a place in August 2008 and will be separated to the following sections: video art, experimental movies and art document. The jury will make catalog by the first 15 movies (first 5 in every section).

Decisions are made by the 5 members VIDEOHOLICA 2008 jury, which is made up of artists and other arts professionals. The final results will be announced and sent to the applicants by e-mail approximately by the middle of July 2008.

There is no submission fee.

Deadline: by 31 June 2008

Please send your application to the VIDEOHOLICA 2008 on the following address:

PAVLINA MLADENOVA

VIDEOHOLICA 2008

INTERNATIONAL BIENNIAL AUGUST IN ART

Georgi Velchev Art Museum

8 Radko Dimitriev srt.

Varna 9000

Bulgaria

Tel: + 359 52 611 928

For more information, terms of conditions and application form please visit:

http://www.augustinart.com/edition_2008_en.php

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks