contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

30 септември 2021

МИКРО-ТЕРАПЕВТИЧНИ КОНСУЛТАЦИИМИКРО-ТЕРАПЕВТИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

БАЗИРАНИ ВЪРХУ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

НА МИКРОСКОПСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

 

с Иглика Христова,

доктор по пластични изкуства и науки в Парижката Сорбона, художник и автор на книгата „Art & Microbiologie" (Изкуство & Микробиология), издадена през 2021 от френското издателство „Editions Jannin / Les pre sses du réel".

  

Очакваме ви за индивидуални едночасови сеанси  по микро-терапия с Иглика Христова, всеки уикенд от 16:00 до 18:30 и само с предварително уговорена среща в Галерия Аросита! 

 

Как протичат сеансите по микро-терапията?

Сеансите се провеждат под формата на консултация, основана на проективен тест базиран на микроскопски изображения. След този микро-терапевтичен тест се определят проблемите, с които може да се сблъскате в отношенията си със себе си, с другите и като цяло със света. Тези терапевтични консултации предлагат експериментален диалог между науката, изкуството, арттерапията, микроскопията и някои клонове на експерименталната психология. Защо микроскопичният образ тук cе явява като привилегировано средство за възприемане на по-дълбоките аспекти на личността? На първо място, съзнателните асоциации, които всеки участник прави за микроскопските изображения, са доста редки. На второ място, поради своята евокативност, микроскопските изображения стават ефективен стимул за въображението. По-специално те могат да напомнят за връзката ни с живия свят. Микроскопското изображение действа тук като прожекционен екран. Следователно тo може несъзнателно да ни насочи към връзката ни с тялото, със семейството, със сексуалността, със стремежа към живот или отношението към смъртта и т.н. Същественото е, че това което всеки проектира върху дадените микроскопски изображения не е въпрос на съзнателна воля. Всеки участник в експеримента спонтанно възприема парейдолическатa илюзия породена от микроскопските изображения в зависимост от своята индивидуалност. Парейдолията (от гръцки: para – „лъжлив", и eidolon, умалително на eidos – „изображение, форма") се определя като оптична илюзия. Например от безформено и двусмислено изображение се идентифицира ясен елемент, „разпознава се" форма, често човешка или животинска. По този начин парейдолиите, възприемани от участника, могат да разкрият „идеала за себе си", „живия Аз", тревогите или някои пo дълбоки желания...

 

В края на всяка едночасова консултация, участникът получава подписанa рисунка oт Иглика Христова, придруженa от „ индивидуална микротерапевтична оценка" на неговите психични проекции, открити проблеми, както и набелязаните стратегии за личностно развитие.

 

Цена за един едночасов индивидуален сеанс : 50 лева  

Контакт контакт за записване на час:

Галерия Аросита Росица Гецова

ул. Врабча 12Б, София

0885  872  804

arosita12@gmail.com

 

 

Какво представлява микро-терапията и каква е нейната цел?

Микротерапията се ражда в контекста на настоящата здравна криза. В този конкретен контекст, в който страхът от невидимото набира сила навсякъде, дълбокото успокояване и по-доброто разбиране на несъзнателната ни връзка с безкрайно малкото става по-необходимо от всякога. За да се възстанови връзката ни с живата природа, микро-терапията предлага практики, основани на определени микроскопски изображения, които се явяват като нови възможности на проекция на въображението което ни свързва с природата независимо от научния дискурс.

Като използва образа на микроскопско изображение като основно средство, микро-терапията, подобно на арт-терапията, се адаптира към специфичните проблеми на всеки човек. По време на индивидуалните сеанси микротерапията върви паралелно по два пътя: от една страна, завръщане към чувствителността, за да се събуди погледът към въображаемото, което ни свързва с микроскопичния жив свят, и от друга страна, чрез фокусиране върху съвременните биологични научни познания и по-специално тези, които са свързани с областта на психологията. Следвайки тези два пътя едновременно, микро-терапията има за цел да промени представата ни за невидимия жив свят и по този начин да допринесе за баланса на нашето психическо и физическо благополучие и здраве.

 

 

 

Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

Няма коментари:

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks