contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

03 август 2015

Изложба на Станимир Генов в ХГ Кюстендил 06.08 - 22.09 / откриване на 6 август

/for English, scroll down/ Уважаеми колеги, драги зрители,
с удоволствие ви информирам че:

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ,,ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ – МАЙСТОРА"
КЮСТЕНДИЛ - 2500, ул. ,,П. Евтимий" № 20, тел.: 078/ 52-31-72, 078/ 55-00-29
 
представя 

"Изложба" на Станимир Генов
Изложбата ще се открие на 6 август, в 17.30ч. 
 
Ще може да се види между 6 август и 22 септември в незавършената част на галерия „Владимир  Димитров  –  Майстора". „Изложба"-та е съставена от три отделни серии, съзадени специално за най-значимата галерия за живопис в страната – тази в Кюстендил. Сериите "Навън", "Искам те на мое място" и "Други" обединяват платна, инсталационно групирани в отделни кoмпозиции.

Серията "Навън", беше представена в галерия „Шипка 6" на СБХ през декември, 2014година и предизвика силен зрителски интерес (http://artrecord.org/2015/01/ 20/outside/). Тя предлага разгърнат в пространството художествен модел на вътрешния мир на автора. Произведенията, както и в предишни художествени проекти на Генов, извеждат класическата техника на високото изкуство в граничната територия на естетическия и пластически ексцес. Без да напуска, а напротив, задълбавайки в изящното като характеризиращо изкуството, авторът формулира нова йерархия в традиционната реалия, резултат или екзалтирана есенция на етичните катаклизми в съвременното общество.

Серията "Искам те на мое място" е въвеждаща за изложбата и е разположена в първата незавършена зала на галерията. Недвусмислено, с поканата отправена в заглавието на серията, авторът въвежда зрителя в условното пространство на визуализацията на своя личен опит. С "Искам те на мое място", Станимир Генов предизвиква субективното като маниер на художествена работа и отношение. Това е процес, а в настоящата изложба и концептуален жест - проява на една традиция в живописта, която е едновременно радикална и изконна.
 
Серията "Други" обединява множество разноформатни композиции, които демонстрират на практика този процес на освобождаване от изобразителност по класически начин, който обаче носи тезата на радикална естетическа актуализация.

Станимир Генов (1982, София) завършва Националната художествена академия, специалност живопис при проф. Б. Бояджиев. Работи с видео, инсталация и живопис като балансира, в работата си, концептуален заряд, чист експресивен изказ и създаване на комплексен художествен дискурс, в който зрителят активно преживява (срещата си с) изкуството.http://stanimir.eu 

За гостите от София е организиран транспорт (6 август, 14.00 ч.) от площад „Св. Александър Невски" (зад НХА). Записванията са на интернет адрес: stanimirgenov@abv.bg  местата са ограничени.
Изложбата на Станимир Генов в ХГ „Владимир  Димитров  –  Майстора", Кюстендил се реализира с любезната подкрепа на Гауденц Б. Руф, и „АртЕкспрес" ЕООД http://www.artexpress.bg/  .  Курирана е от Йово Панчев
 
Kyustendil Art Galley "Vladimir Dimitrov - Maystora"
presents
AN EXHIBITION BY STANIMIR GENOV 
Opening - 5:30PM, on August 6th at the Kyustendil Art Galley "Vladimir Dimitrov - Maystora" will be on display until September 22. The Exhibition, created especially for the leading Bulgarian gallery in showing painting. It features three series of works, OutsideI Want You in My Place and Other.

Outside has already been presented before audience in a short solo show at the Union of Bulgarian Artists' Gallery "Shipka 6" last December.  http://artrecord. org/2015/01/20/outside/
As a "universal artistic model", it offers an extensive view of the artist's internal landscape. The works, as in previous projects by Genov, lead a classical technique of high art use to the borderline territory of aesthetic excess. Without leaving, just the contrary, emphasizing the fineness as characterizing art, the author offers a new hierarchy in the traditional realia, coming from the cataclysms of contemporary society.

I Want You in My Place is the introductory part of the show, as it meets the audience in the first of several uncompleted halls of the gallery. This literal invitation introduces the viewer to the conditional space of the artists' visual rendering of his personal experience. With the inconsistency of this invitation Genov challenges the subjective manner of creative work and attitude. Here, more as a conceptual gesture, but also as a process revealing a practice in painting that is simultaneously radical and primordial.

The Others unites a number of compositions of various format that demonstrate in practice this process of emancipation form the imagery in a very classical way, which however eloquently carries the thesis of a radical aesthetic actualization.

Stanimir Genov (1982, Sofia) graduated the National Art Academy with painting in the class of Prof. B. Boyadjiev. He works with video, installation and painting. In his work he balances conceptual charge, pure expressive voice and molds them into a complex artistic discourse, where the viewer actively meets art.  http://stanimir.eu

Visitors from Sofia can have a free bus ride to Kyustendil for the opening (August 6th at 14:00) upon request sent at stanimirgenov@abv.bg .

The Exhibition by Stanimir Genov at Art Gallery "Vladimir Dimirov – Maystora", Kyustendil happens thanks to the support of Gaudenz B. Ruf and ArtЕxpressLtd.
The Exhibition is curated by Yovo Panchev
 

 
    
    
  


Няма коментари:

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks