contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

04 март 2014

Ефектът на лотоса


Ефектът на лотоса
Какво може да носи в себе си едно така формулирано послание?
Дали мистичното цвете на изтока - символ на чистотата, духовността божественото, вселенското не крие в себе си  и други тайни измерения?
Дали удивителната му способност /ефекта/ да разпръсва капчиците влага очиствайки себе си и съзерцаващите го не ни сочи един изумителен феномен, в готовността му да покълне и оживее отново след хилядолетен сън?
Духът на Индия обитаващ тази къща е провокирал в родения в Украйна  и живеещ в Дюселдорф Альоша асоциации,  които го карат да насели бившата зимна градина с необикновени футуристични същества. Пространствата са приютили създания,  които до вчера невидими, сякаш необяснима енергия днес и сега е превърнала в изящна материя.
 Създателят им ги определя като „биоизми". Те ни разкриват поглед към мисловния свят и естетиката на един художник  вдъхновена от биотехнологиите и естествознанието.
Възхитен от микрокосмоса на миниатюрните частици, той  използва духовния материал  за да изгради в една специална перспектива   концептуални художествени обекти - крехки фини структури. За своя медия е избрал акрилната боя, в която впряга  таланта си  на рисувач, за да я превърне  във филигранни  пластики,  определими и като 3D - тридимензионална живопис.
Те нямат имена - те са просто обекти под номера. Изграждат се от само себе си без план или предварителна представа.
Често явление е, съвременният художник да вдишва научни открития и да издишва художествени творения. Или с други думи: когато изкуството срещне науката - да се родят  неочаквано впечатляващи същества и образи.
Своите възгледи Альоша определя така:
„Биоизма или биофутуризма представя моята идея, да сътворя нови форми на живот и нова естетика на бъдещия органичен живот. За мен биоизма е начин да създам художествени обекти, които дават израз на новите форми на жизнена енергия.
Биоизма е моят опит да произведа изкуство, основано на жизненост и съвкупна цялост: докато изработвам всяка част, аз се опитвам да вложа в нея възможно най-много движение, дишане и многообразие. На всяко мое творение аз гледам като на живо същество. Биоизмът вдъхва живот на неживите субекти. Лично аз вярвам, че в бъдеще, вследствие на революционните биотехнологии ние ще използваме живи мебели, ще живеем в живи къщи , ще пътуваме из Вселената на живи космически станции. Но най-вълнуващото от всичко ще бъде възможността, художникът да твори с жива материя и да създава нови форми на живот. Художественият акт ще надхвърли практическото значение на раждането. Музеите на бъдещето ще се превърнат в зоологически градини, галериите – във фондове за нови биологични видове, ателиетата – в биолаборатории. Биоизмът цели да разпръсне безкрайно много нови форми на живот във Вселената."
От гледна точка на изкуствознанието технически референции за обектите на Альоша могат да се открият в творчеството на Албрехт Дюрер и в рисувания от него с много любов миниатюрен свят на растения и животни.  Връзка може да се намери и с неореалистичните  работи на  Конрад Клафек, чиито лекции Альоша посещава в Дюселдорфската художествена академия и с минималистичната скулптура на 50-те и 60-те години, с биоморфните скултури на Ханс Арп. Влияние може са се открие и в родения през 90-те години на миналия век „биоарт" и с Едуардо Кац. Но работите на Альоша не мога да бъдат причислени към това течение. Той не се опитва да адаптира природата, или да и влияе. По –скоро, любопитен и подтикнат от природонаучните открития той създава нови по характеристика художествени обекти.
Колкото и провокативна да е творческата позиция на Альоша, той все пак успява са запази една белязана от ирония дистанция от науката.
Ваня Кубадинска
CBC creative bar curators
За контакти:
Tel.: + 359 888 3710 98

__,_._,___


Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks