contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

09 октомври 2013

Галерия Аросита събития:

 
 
Галерия  Аросита
Представя едновременно две събития:
 
Т Е Р Е З А   Д И Т Р И Х
„Стълби – тетрадки"  / От стълби към линейно подреждане (колажи)
и
Stick Place
 
/новото пространство на галерия Аросита  - пръчка на улицата/
Г Е Н А Д И   Г А Т Е В
ИСКА МИ СЕ ДА КРАДА 24/7
 
Откриване:
15 ОКТОМВРИ (ВТОРНИК) 2013, 19,00 ч.
12Б "Врабча", работно време: 13:00 - 19:00
Тел.: +359 885 87 28 04
-------------------------------------------------------------
Arosita Gallery
Presents two simultaneous events:
 
T E R E S A   D I E T R I C H
" Stairs - books
Of stairs to linearly structured arrangements
( Collagen)
and
Stick Place
/ The new space a Arosita gallery - stick the street /
GENADI GATEV
I WANTED TO STEAL 24/7
 
Opening:
October 15 (Thursday) 2013, 7 p.m
12B "Vrabcha" working time: 1:00 p.m. to 7:00 p.m.
Tel.: +359 885 87 28 04


--
Росица Гецова
ул. "Врабча" №12-Б, гр. София,
работно време: 13.00-19.00, събота и неделя - неработни
тел.: +359 885 87 28 04,
http://www.arosita.info/, arosita@abv.bg
Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks