contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

29 май 2013

06.06.2013 film za Rassim avtor V. Zankov6 юни (четвъртък), 19.30 ч. – премиерна прожекция
Червена зала,  "Червената къща" ул. "Л. Каравелов" 15, София

Фондация за съвременно изкуство „Венцислав Занков" и ARTchannel.BG представят:
1:1 – Расим говори 
(2013, HD video, 128 мин.)
автор Венцислав Занков
 
Пред камера един от емблематичните съвременни художници в основата на пърформанса, бодиарта, акцията и видеоарта Красимир Кръстев –Расим разказва своята история на съвременен художник в Република България. Появяват се различия в гледните точки за български художник и неговите дейности в и извън регионалния контекст.  Разкриват се личните мотиви, концепции и идеи, които го водят в разбирането и правенето на изкуство. В развитето на наратива, зрителят започва да се досеща за начините на функционеране на местната и световна арт сцена, еднакво отдалечени от изкуството, но с ясен интерес към успешно презентиране, независимо от липсата на истинност в артистичния продукт. Филмът и разказът от първо лице демистифицират и опровергават редица клишета, използвани при анализи  на изкуството на Расим, като разкриват в директна среща с художника разбирането му за изкуство, свят и живот, като тяхното изследване, преминало през личния му телесен опит,  се превръща в изкуство, документирано с камера. Уебсайт:
http://foundation.zankov.info/projects/2013/rassim_talks/index.html
На български език
Вход свободен 
6 June (Thursday) 7.30 pm – world premiere
Red Hall
Foundation for Contemporary Art "Ventsislav Zankov" and AR Tchannel.BG present:
1:1 - Rassim Talks
(2013, HD video, 128 min.)
by Ventsislav zankov

Krasimir Krastev – Rassim, one of the best known Bulgarian contemporary artists in the field of performance, body art, artistic action and video art tells in front of the camera the story of a contemporary artist in Bulgaria . Differences in views about Bulgarian artist and his activities in and out of the regional context emerge. Personal motives, concepts and ideas are revealed that lead him in understanding and making art. In the development of the narrative, the viewer begins to guess on the ways the local and international art scenes function, equally distant from art, but with a clear interest in successful presenting despite the lack of truth in the artistic product. The film and the story in the first person demystify and refute a number of clichés used in the analysis of Rassim's art and reveal in a direct meeting with the artist his understanding of art, world and life while their study passed through his personal bodily experience becomes art, documented with a camera. Website: http://foundation.zankov.info/projects/2013/rassim_talks/index.html
In Bulgarian
Free entrance 
Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks