contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

25 октомври 2012

“...ей сега и за малко…” Вальо Ченков, 2 ноември - 30 декември 2012 / “...in a trice and for a while…” Valio Tchenkov

Галерия Сариев, Пловдив
представя:

"...ей сега и за малко…"
Вальо Ченков

2 ноември - 30 декември 2012
откриване: 2 ноември (петък), 19:00 часа


линк към изложбата:
http://www.sariev-gallery.com/exhibitions/view/in_a_trice_and_for_a_while/"...ей сега и за малко…" е първото представяне на Вальо Ченков от страна на Галерия Сариев и същевременно първа самостоятелна изложба в България. 

Вальо Ченков живее от 20 години в Мюнхен, работи в областта на живописта, инсталацията и видеоарта. Творческата позиция на Вальо Ченков може да бъде обобщена с един цитат от Адорно, който авторът използва във видео творбата си "Пътуване до България с Адорно и Гудман":  "Изкуството като утопия е вид обещание, че реалността някой ден ще го наподобава." 

Изложбата в галерия Сариев "...ей сега и за малко…" представя девет живописни платна от периода 2010-2012 и видео творбата "Божествена шега", 2012. Основна линия в изложбата е противоречието между "високото изкуство" и ежедневното му консумиране и то, както казва авторът, "противоречие в камерна атмосфера". Заглавията на някои от работите: "Юнак отзад с байрак", "Фонтана пълни гащите", "Божествена шега", както и самото название на изложбата "...ей сега и за малко…", разкриват типичния подход и подбор на художествения материал, подмолния хумор, тенденцията към иронизиране на банални фолклорни, културоложки, изкуствоведски клишета в творчеството на Ченков. Критичната позиция по отношение на обекта на изобразяване при Ченков винаги има финал на самоирония. В "...ей сега и за малко…" тя е категорично представена  във видеото "Божествена шега", в което четирима старци пеят народна песен, ода за гения и неговите терзания.

Изложбата "...ей сега и за малко…" се открива на 2 ноември в Галерия Сариев с присъствието на автора.

-
Вальо Ченков е роден през 1966г. в Свищов. Учи в Националната Художествена Академия, София и в Akademie der Bildenden  Kuenste, Мюнхен. Живее и работи в Мюнхен, Германия и Ореш,  България. Участвал е в много изложби, между които "Poesie Summer Watou", куратор Ян Хоет, Белгия; Fuori Uso", Пескара,, Италия, куратор Агнес Колмейер; "Sweet Case Eluminated", MAC/VAL музей Париж, куратор Катя Ангелова (а.о.);  "Conviction" , Dafen Art Museum, Китай, куратор Уени Уонг (а.о.). Освен да рисува картини, той посещава също циганската „Академия по Джебчийство", за да се научи как да оцелява при тежки условия.
За интересуващите се от съвременно българско изкуство, името на Вальо Ченков е познато от съвместното му участие с Правдолюб Иванов в изложбата "Double Trouble", Gallery Steinle, Мюнхен, 2007. В България участва в изложбата на номинираните  за награди за  съвременно българско изкуство на М-Тел Unlimited, 2011 и в изложбата "Защо Дюшан? От обекта до музея и назад (125 години)", куратор Мария Василева, САМСИ, 2012.-------

Sariev Contemporary, Plovdiv
Presents:

"...in a trice and for a while…"
Valio Tchenkov


November 2 – December 30, 2012
Opening: Friday, November 2, at 19:00


"...in a trice and for a while…" is Valio Tchenkov's first presentation from Sariev Contemporary and also his first solo show in Bulgaria.

Valio Tchenkov has lived in Munchen for the last 20 years; he works in the fields of painting, installation and video art. His creative stand can be summarized with one quotation by Adorno which the artist used in his video work "A journey to Bulgaria with Adorno and Goodman": "Art as utopia is a promise that reality will resemble it one day".

The exhibition in Sariev Contemporary "...in a trice and for a while…" presents nine paintings from the period 2010-2012 and the video work "Divine joke", 2012. The contradiction between "high art" and its daily consumption, or in the artist's words "a contradiction in chamber atmosphere", is the key line in the exhibition. Some of the works' titles "A hero with a flag behind", "Fontana wets the pants", "Divine joke", as well as the title of the exhibition "...in a trice and for a while…" reveal the typical approach and choice of art material, the surreptitious humor, the tendency to ridicule trite folklore, culturological, critical art clichés in Tchenkov's work. His critical approach to the object of portrayal always ends in self-irony. In "...in a trice and for a while…" this is emphasized in the video "Divine joke" where four senior citizens sing a folklore song, an ode to the genius and his torments.

The opening of the exhibition "...in a trice and for a while…" will be on November 2nd in Sariev Contemporary with the participation of the artist.

-
Valio Tchenkov was born 1966 in Svishtov, Bulgaria. He lives and works in Munich, Germany and Oresh, Bulgaria. He studied in the Academy of Fine Arts in Sofia and in the Akademie der Bildenden  Kuenste, Munich. Valio Tchenkov has participated in various exhibitions such as "Poesie Summer Watou", curated by Jan Hoet, Belgium; " Fuori Uso", Pescara, Italy, curated by Agnes Kohlmeyer; "Sweet Case Eluminated", MAC/VAL Museum Paris, curated by Katia Angelova (a.o.); "Conviction", Dafen Art Museum, China, curated by Wenie Wong (a.o.).  Besides painting pictures he is also visiting the "Pickpocketing Academy" by gypsies to learn how to survive in difficult circumstances.

-

SARIEV Contemporary
www.sariev-gallery.com

a: 40, Otets Paisiy str, Plovdiv 4000, Bulgaria
m: +359 888 520 375, +359 888 221 302
s: vesselina.sarieva, katrin.sarieva

www.facebook.com/sariev.gallery
Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks