contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

26 април 2010

жерезен орден за съвременно изкуство 2010

 

С Железен орден за съвременно изкуство  " ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ " се награждават:

­   български граждани —артисти, обществени дейци, културни дейци, лекари и представители на духовенството, които имат изключително големи заслуги към  развитието на съвременното изкуство и култура на Република България, както и към поддържане на духовното здраве и защита правата и свободата на човека.

­   чужди граждани — артисти, общественици и културни дейци, които имат изключително големи заслуги за двустранните отношения с Република България и за развитието на международното сътрудничество в областта на изкуството и културата, както и за защита на правата и свободата на човека.

(1)Президентът на „Фондация за съвременно изкуство ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ"[1]

(2) Орденът се връчва годишно на 1ви май

(3) Решение за награждаване с железен орден ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ се взема въз основа на мотивирано предложение от Българската академия на науките, от висшите училища, от Българския Червен кръст, от творчески и лекарски съюзи, сдружения и други организации с нестопанска цел, както и от инициативни комитети на граждани.

(4) Предложения за награждаване на чужди граждани с железен орден ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ се правят от министъра на външните работи, министъра на културата, или от упълномощени от тях представители

(5) Предложения за награждаване на български военни лица се правят от министъра на отбраната.

(6) Предложенията за награждаване трябва да съдържат подробно описание на дейността на лицето и мотивирано предложение за награждаване.

(7) На наградените лица заедно с ордените се връчват орденски книжки, подпечатани с печат а на фондацията .
(8) Наградените с ордени лица се вписват в "Дневник-регистър на наградените" към Фондацията.

Процедура по приемане на предложения за награждаване

Предложения за награждаване /виж т.6/ се изпращат в печатен и електронен вид на адрес:

орден ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ
П.К.223
1618 София

и на e-mail: orden
@zankov.info

с пощенско клеймо или дата на изпращане не по-късно от 5ти април
/за 2010 срокът за получаване на предложения се удължава до 20ти април/

Печатните предложения не се връщат на подателите и остават за архива на фондацията, до който е осигурен публичен достъп

 

„Фондация за съвременно изкуство ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ"
е регистрирана с решение на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД от 25.05.2009 Ф.Д.№281/2009 София

 

Website http://foundation.zankov.info

e-mail foundation@zankov.info[1] Регистрирана с решение на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД от 25.05.2009 Ф.Д.№281/2009

Софияventsislav zankov
http://zankov.info
mobile: +359 887 51 97 94

E80 board chair http://e-80.info

'VENTSISLAV ZANKOV' CONTEMPORARY ART FOUNDATION
http://foundation.zankov.info
mobile: +359 887 51 97 94
Post:
P.O.BOX 223
1618 Sofia, Bulgaria


art and bulgaria http://art-bg.blogspot.com/
http://artchannel.bg

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks