contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

01 септември 2011

Sariev Gallery - September 2011 - Newsletter

Sariev Gallery - September 2011 - Newsletter  
Галерия Сариев
представя
 

БЕДЕН, НО СЕКСИ


Антон Стоянов (Берлин), Викенти Комитски (София), Воин де Воин (Берлин), Лазар Лютаков (Виена), Лубри (София), Рада Букова (Париж)
 
17 септември 2011 – 30 октомври 2011

 
„Беден, но секси" е определението, което дава кметът на Берлин Клаус Воверайт за германската столица в телевизионно интервю през 2003 година. Тази фраза, добила характер на формула за артистичния Берлин, приема интернационален характер с глобализирането на геополитическата карта. „Беден, но секси" се разпознава като алиби или позиция в творчеството на съвременни артисти в целия свят днес и все по-често получава тотална легитимация от необяснимите химични реакции при контакта си с пазара.
 
За откриването на новия сезон под името „Беден, но секси" Галерия Сариев покани автори, с които работи или към които проявява интерес. Те са българи, живеят в различни европейски градове и работят в разнообразни творчески области. Подбраните работи презентират основните насоки в тяхната работа, една част от произведенията са подготвени специално за изложбата, а други са вече показвани. В "Беден, но секси" работите са изморени от настойчивото показване на стойност, изработени са от подръчни или намерени материали и най-важното – комуникацията е директна и безусловна. В процеса на създаването им е вложено неангажирано продукционно време, умела техника, талант и усет за ситуация.

Откриване: 17 септември 2011 в Нощ на музеите и галериите Пловдив

Паралелна програма:
представяне на списание Basso (Берлин),  artnewscafe

 
Sariev Gallery presents:
 

POOR BUT SEXY


Anton Stoyanov (Berlin), Vikenti Komitski(Sofia), Voin de Voin (Berlin), Lazar Lyutakov(Vienna), Loubri(Sofia), Rada Boukova(Paris)
 
17 September 2011 – 30 October 2011

 
 
In a TV interview in 2003, Berlin mayor Claus Wowereit famously said that the German capital is "poor but sexy". His phrase has since gained wider international recognition and been adopted by contemporary artists around the world – a personal slogan occasionally contradicted by the sensationally high sales of some of the artists' works.     
 
To launch its 2011/12 season, the Sariev Gallery has chosen this slogan to present artists whom it has either previously worked with or has an interest in working with in the future. They are all Bulgarian-born, living in different European cities and working in a variety of genres and media. Some of the selected works were created especially for this exhibition, while others have been shown elsewhere – but they are all indicative of the artists' main area of interest. 
 
The works in Poor But Sexy are tired of the insistent demonstration of value in contemporary art. They are made from old and recycled materials and speak in a direct and unconditional language – the outcome of a spontaneous approach to production time, as well as much talent, skill and an acute sense of context.


Opening: Plovdiv Night of Museums & Galleries – 17 September 2011
 
Parallel program:
Presentation of Basso Magazine (Berlin), artnewscafe

Галерия Сариев
представя
 

ПОЛОВИН ИСТИНА / 1 ГОДИНА ГАРАНЦИЯ

Правдолюб Иванов и Даниел Кнор


17 септември 2011

 
Галерия Сариев представя съвместно авторите Правдолюб Иванов (София) и Даниел Кнор (Берлин) с две техни работи „Половин истина" и "1 година гаранция", реализирани преди по различно време и в различни пространства, а сега събрани под заглавието "Половин Истина / 1 година гаранция" за Нощта и програмата Град и Публични пространства в Пловдив.

Правдолюб Иванов e роден през 1964 в Пловдив. Живее и работи в София. Завършил е Национална Художествена Академия – София, където днес е преподавател. От 1995 г. е член-основател на Институт за Съвременно Изкуство – София. През 2007 г. заедно с Иван Мудов и Стефан Николаев представят България в кураторския проект на Весела Ножарова „Място, на което не си бил преди" на 52-то Венецианско биенале. Участник е в 4-то Истанбулско биенале през 1995; в 14-то биенале Сидни, Австралия през 2004; в 4-то Берлинско биенале през 2006 година.
 
Даниел Кнор е роден 1968 г. в Букурещ, Румъния, живее в Берлин, Германия. Изложби (селекция): 2011 Färgfabriken, Стокхолм; Steirischer Herbst, Грац | 2010 Kunstverein Арнсберг; Център Помпиду, Париж; Лодз биенале, Лодз | 2009 Kunsthalle Базел; Музей на модерното изкуство, Варшава; Artspace, Окланд | 2008 Fridericianum, Касел; 5-то Биенале в Берлин, Берлин; Манифеста 7, Роверето | 2007 Triennale für Kleinplastik, Фелбах | 2005 Венецианското биенале, Румънски Павилион | 2002 Kunsthaus Цюрих | 2001 Музей Folkwang, Есен | 1999 Fri-Art, Фрибург | 1994 Kunstforum Lenbachhaus, Мюнхен.

Sariev Gallery presents:
 

HALF-TRUTH / 1 YEAR WARRANT

Pravdoliub Ivanov and Daniel Knorr

17th September

 
The Sariev Gallery presents artists Pravdoliub Ivanov (Sofia) and Daniel Knorr(Berlin) and their works Half-Truth and 1 year Warrantyalongside each other in The City and Public Spaces Program of the Night of Museums and Galleries.

Pravdoliub Ivanov was born in 1964 in Plovdiv. He lives and works in Sofia. He graduated from the National Academy of Fine Arts, Sofia, Bulgaria, institution at which he is a teacher now. In 1995, he became a Founding Member of the Institute of Contemporary Art – Sofia. In 2007, together with Ivan Moudov and Stefan Nikolaev, Pravdoliub Ivanov participated in Vessela Nozharova's curatorial project 'A Place You Have Never Been Before" – the Bulgarian official participation at the 52nd Venice Biennial. His work was as well presented at the 4th Istanbul Biennial in 1995, at the 14th Sydney Biennial, Australia in 2004 and at the 4th Berlin Biennial in 2006.
 
Daniel Knorr was born 1968 in Bucharest, Romania. He lives in Berlin, Germany. Exhibitions (selection): 2011 Färgfabriken, Stockholm, Steirischer Herbst, Graz | 2010 Kunstverein Arnsberg, Centre Pompidou, Paris, Lodz Biennale, Lodz | 2009 Kunsthalle Basel, Museum of Modern Art, Warsaw, Artspace, Auckland | 2008 Fridericianum, Kassel, 5th Berlin Biennale, Berlin, Manifesta 7, Rovereto | 2007 Triennale für Kleinplastik, Fellbach | 2005 Venice Biennale, Pavilion of Romania | 2002 Kunsthaus Zurich | 2001 Museum Folkwang, Essen | 1999 Fri-Art, Fribourg | 1994 Kunstforum Lenbachhaus, Munich.

 
Фондация Отворени Изкуства в партньорство с Галерия Сариев представят

ФОРУМ КОЛЕКЦИОНЕРИ 2011


структура и модериране:
Весела Ножарова
 
16 септември, Пловдив

 
 
"Форум Колекционери" е планиран да се превърне в ежегодно събитие, което да дава видимост на утвърдени частни и корпоративни колекционерски практики, насочва и насърчава младите колекционери в съставяне и водене на колекция, създава комуникационна среда.
 
"Форум Колекционери" 2011 ще събере в интернационална пъстра компания от хора, които или са страстните колекционери на съвременното изкуство, или това вълнуващо приключение тепърва предстои да стане част от живота им.
 
Форум КОЛЕКЦИОНЕРИ ще представи едни от най-знаменитите личности и марки в колекционерския свят. Хората, изградили сами колекциите си по свой вкус и разбиране, но и професионалистите, работещи зад големите колекционерски каузи. Някои от тях са успели бизнесмени, други изкуствоведи или арт мениджъри, грижещи се така събраните колекции да имат своя нов публичен живот.

www.openarts.info/forum-kolekcioner

Open Arts Foundation in partnership with Sariev Gallery presents:
 


COLLECTORS' FORUM 2011


concept and organisation:
Open Arts Foundation in partnership with Sariev Gallery
 
structure and moderation:
Vessela Nozharova
 

16 September 2011, Plovdiv

 
The COLLECTORS' FORUM is conceived as an annual event providing visibility for successful private collectors' practices with the aim of encouraging aspiring young collectors to set up and run their own art collections.
 
The COLLECTORS' FORUM 2011 will gather a group of international professionals of mixed backgrounds and experiences who are either passionate art collectors or are about to embark on this exciting career path. The COLLECTORS' FORUM will present some of the most remarkable personalities and brands in the art world today – those who have funded and started their collections, as well as those who are in charge of the daily lives of these collections; successful businessmen, as well as art historians and art managers.

www.openarts.info/collectors-forum/
www.facebook.com/sariev.gallery
Copyright © 2011 Sariev Gallery, All rights reserved.
Sariev Gallery Official Newsletter
Our mailing address is:
Sariev Gallery
40, Otets Paisiy str.
Plovdiv 4000

Add us to your address book
Email Marketing Powered by MailChimp

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks