contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

13 септември 2011

Sariev Gallery - БЕДЕН, НО СЕКСИ / POOR BUT SEXY - 17.09.2011

for English scroll down
____

Галерия Сариев, Пловдив
Представя:


БЕДЕН, НО СЕКСИ
автори: Антон Стоянов (Берлин), Викенти Комитски (София), Воин де Воин
(Берлин), Лазар Лютаков (Виена), Лубри (София), Рада Букова (Париж)

17 септември 2011 – 30 октомври 2011
Откриване: 17 септември 2011 в Нощ на музеите и галериите Пловдив

Паралелна програма:
представяне на списание Basso (Берлин),  artnewscafe„Беден, но секси"  е определението, което дава кметът на Берлин Клаус
Воверайт за германската столица в телевизионно интервю през 2003 година.
Тази фраза, добила характер на формула за артистичния Берлин, приема
интернационален характер с глобализирането на геополитическата карта.
„Беден, но секси" се разпознава като алиби или позиция в творчеството на
съвременни артисти в целия свят днес и все по-често получава тотална
легитимация от необяснимите химични реакции при контакта си с пазара.

За откриването на новия сезон под името „Беден, но секси" Галерия Сариев
покани автори, с които работи или към които проявява интерес. Те са
българи, живеят в различни европейски градове и работят в разнообразни
творчески области. Подбраните работи презентират основните насоки в
тяхната работа, една част от произведенията са подготвени специално за
изложбата, а други са вече показвани. В "Беден, но секси" работите са
изморени от настойчивото показване на стойност, изработени са от
подръчни или намерени материали и най-важното – комуникацията е директна
и безусловна. В процеса на създаването им е вложено неангажирано
продукционно време, умела техника, талант и усет за ситуация.

Авторите, представени в изложбата  „Беден, но секси" са Рада Букова
(Париж), Викенти Комитски (София), Лазар Лютаков (Виена), Воин де Воин
(Берлин), Антон Стоянов (Берлин), Лубри (София).Антон Стоянов (Берлин). Роден в София през 1978 година. През 1998 е
приет в Художествената академия София специалност "Стенопис", 2001
година заминава за Виена, където продължава своето обучение в
Университета по приложни изкуства Виена (Universität fur Angewandte
Kunst Wien). През 2007 година се дипломира  в Университета за изкуства
(UdK) в Берлин, в класа на проф. Leiko Ikemura със специалност Изящни
изкуства. През 2006 се обучава в Калифорнийския колеж по изкуствата
(California College of the Arts), Сан Франциско (по обменна студентска
програма). Антон Стоятов е реализирал самостоятелни и групови изложби в,
Nice & Fit Gllery, Appartement , Forgotten Bar, Tape Modern, Souterrain,
Artnews Projects Берлин; Palais Wittgenstein Виена; Elektrohaus,
Хамбург; Jikisiten Gallery, Нагоя, Япония; ReMap KM Атина и Kunstverein
Арнсберг. 


Викенти Комитски (София). Роден е 1983 година в София. Дипломира се в
Националната Художествена академия специалност "Скулптура" през 2006
година. Участва  в изложбите: "Entrepot" в Krinzinger Gallery, Виена,
курирана от Рене Блок, „Фото Аз Фото Ти" в галерия Calvert 22, Лондон,
курирана от Яра Бубнова, „FQ-Test" в GMG Gallery, Москва, курирана от
Андрей Паршиков и други. Носител е на наградата БАЗА за 2011. Има работи
в колекция Съвременно Изкуство на Софийска Градска Галерия и няколко
частни колекции.


Воин де Воин / Voin de Voin (Берлин). Роден е 1978 година в София. Учи
филмово и театрално изкуство в Амстердам и Париж. Завършва магистратура
в DasArts, Амстердам. Работи в областта на съвременното изкуство и
пърформaнса. Живее в Берлин, където разработва пространствения проект
„Твоето изкуство е мое". Има участия в Melbourne International Theatre
Festival, Hetveem Theatre –  Амстердам, Tanja Leighton Gallery – Берлин,
France Fiction Gallery – Париж, Karlsruhe Kunstverein – Карлсруе, Museum
Cartier – Виена, Living Art Museum – Исландия. През 2010 година гостува
на artnewscafe и Галерия Сариев в рамките на "Нощ на музеите и
галериите" с пърформънса и изложбата "Приключенията на господин Руж в
Дивия Див Изток".


Лазар Лютаков (Виена). Роден през 1977 година в Шабла, България. От 1996
до 1998 година учи в Националната художествена академия, София. През
2005 година завършва Академията за изящни изкуства във Виена. Някои от
изложбите, в които Лазар Лютаков е участвал са в Lentos Museum в Линц,
Museum für Angewandte Kunst (MAK) във Виена, Fotohof - Залцбург, Ryllega
Gallery и Nha San Duc Studio в Ханой, Gandy Gallery – Братислава,
Gallery Winiarzyk – Виена, Michael Hall Contemporary - Виена,
Ferenbalm-Gurbruestation – Карлсруе, Мазето на Баба Васа – Шабла. Тази
година той получава стипендия към Shanghai Theatre Academy - Шанхай.


Лубри (София). Роден в София през 1977 година. През 2007 прави първата
си самостоятелна изложба "Момчетата не плачат" в галерия Пистолет, а
през 2011 година е избран от куратора Вера Млечевска за платформата на
Галерия Сариев "Фон: Млади автори" и реализира изложбата Backup.
Участвал е още в: „Photonic moments", Любляна, Словения, 2007; Месец на
фотографията във Виена, Swab – международен панаир за съвременно
изкуство, Барселона; „Персона", Галерия ИСИ, София, 2010. Негови
фотографии са публикувани във „Future Images", by M. Cresci and R.
Stern, 02-09; Избрани творби и събития на списание „Едно" и в списания
„Vice", „Едно" и вестник „39 Грама".


Рада Букова (Париж). Родена е през 1973 в София. Живее и работи в Париж
и София. Завършва специалност Сценография в Националната художествена
академия през 1997. През 2002 се дипломира във Висшето училище за изящни
изкуства (Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts), Париж. Работи с
видео, скулптура, звук, инсталация и пърформанс. Тя е участвала в
множество изложби, сред които "Mе and a German girl", куратор Jonathan
Chauveau, в Галерия Patricia Dorfmann, Париж; "There has been no future,
there will be no past", куратори Marco Antonini и Sandrine Canac, ICSP,
Ню Йорк; "Still Life", Институт за съвременно изкуство, София; "L'art
contemporain en Europe", куратор Fabrice Bousteau, по предложение на Яра
Бубнова, Domaine de Pommery, Реймс; "Exploitation, Love, etc...
L'Iceberg (Volet 1)", Palais de Tokyo, Париж. Носител е на наградите за
съвременно българско изкуство на М-Тел за 2009 и наградата БАЗА 2008 година.

-----

The Sariev Gallery, Plovdiv
Presents:


POOR BUT SEXY
Artists: Anton Stoyanov (Berlin), Vikenti Komitski (Sofia), Voin de Voin
(Berlin), Lazar Lyutakov (Vienna), Lubri (Sofia), Rada Boukova (Paris)

17 September 2011 – 30 October 2011
Opening: Plovdiv Night of Museums & Galleries – 17 September 2011

Parallel program:
Presentation of Basso Magazine (Berlin), artnewscafeIn a TV interview in 2003, Berlin mayor Claus Wowereit famously said
that the German capital is "poor but sexy" . His phrase has since gained
wider international recognition and been adopted by contemporary artists
around the world – a personal slogan occasionally contradicted by the
sensationally high sales of some of the artists' works.     

To launch its 2011/12 season, the Sariev Gallery has chosen this slogan
to present artists whom it has either previously worked with or has an
interest in working with in the future. They are all Bulgarian-born,
living in different European cities and working in a variety of genres
and media. Some of the selected works were created especially for this
exhibition, while others have been shown elsewhere – but they are all
indicative of the artists' main area of interest.

The works in Poor But Sexy are tired of the insistent demonstration of
value in contemporary art. They are made from old and recycled materials
and speak in a direct and unconditional language – the outcome of a
spontaneous approach to production time, as well as much talent, skill
and an acute sense of context.

Poor But Sexy includes works by Rada Boukova (Paris), Vikenti Komitski
(Sofia), Lazar Lyutakov (Vienna), Voin de Voin (Berlin), Anton Stoyanov
(Berlin) and Lubri (Sofia).Anton Stoyanov (Berlin) was born in Sofia in 1978. In 1998, he entered
the Murals Arts Program of the National Academy of Art in Sofia,
continuing his education at the Universität fur Angewandte Kunst Wien in
2001. In 2007, he graduated from the Universität der Künste Berlin,
where he studied with Prof. Leiko Ikemura. In 2006, he was an exchange
student at the California College of the Arts in San Francisco. His work
has been shown at Berlin's Nice & Fit Gallery, Appartement, Forgotten
Bar, Tape Modern and Artnews Projects, among others, as well as at the
Palais Wittgenstein (Vienna), Elektrohaus (Hamburg), Jikisiten Gallery
(Nagoya, Japan); ReMap KM (Athens) and Kunstverein (Arnsberg). 

Vikenti Komitski (Sofia) was born in 1983 in Sofia. He graduated from
the National Academy of Art with a degree in Sculpture (2006). He has
taken part in the following exhibitions: Entrepot, curator: René Block,
Krinzinger Gallery (Vienna); Photo I Photo You, curator: Iara Boubnova,
Calvert 22 Gallery (London); FQ-Test, curator: Andrey Parshikov, GMG
Gallery (Moscow) and others. His works are part of the Contemporary Art
Collection of the Sofia City Gallery and several private collections. He
is the recipient of the BAZA Award for Contemporary Art for 2011.

Voin de Voin (Berlin) was born in 1978 in Sofia. He studied film and
theatre in Paris and Amsterdam, where he received a Master's degree from
the DasArts International Laboratory for Professionals in the Performing
Arts. He lives in Berlin and is currently working on the site-specific
project "Your Art Is Mine". His work has been shown at the Melbourne
International Theatre Festival, the Hetveem Theatre (Amsterdam), the
Tanja Leighton Gallery (Berlin), the France Fiction Gallery (Paris), the
Kunstverein (Karlsruhe), the Museum Cartier (Vienna) and in Island's
Living Art Museum. His performance and

exhibition The Adventures of Mr. Rouge in the Wild Wild East was
presented at artnewscafé and the Sariev Gallery during the Plovdiv Night
of Museums and Galleries 2010.

Lazar Lyutakov (Vienna) was born in 1977 in Shabla, Bulgaria. He studied
at the National Academy of Art in Sofia between 1996 and 1998. In 2005,
he graduated from the Academy of Fine Arts in Vienna. His work has been
shown at the Lentos Museum (Linz), the Museum für Angewandte Kunst (MAK,
Vienna), the Fotohof (Salzburg), the Ryllega Gallery and the Nha San Duc
Studio (Hanoi), the Gandy Gallery (Bratislava), the Winiarzyk Gallery
(Vienna), the Michael Hall Contemporary (Vienna),
Ferenbalm-Gurbruestation (Karlsruhe) and Baba Vassa's Basement in
Shabla. He has recently received the Shanghai Theatre Academy scholarship.

Lubri (Sofia) was born in 1977. His first solo exhibition -- Boys Don't
Cry -- was shown at the Pistolet Gallery in Sofia, in 2007. In 2011,
curator Vera Mlechevska selected him for the Sariev Gallery's platform
"Background: Young Artists", in which he participated with the
exhibition Backup. He has also taken part in Photonic moments,
Ljubljana, Slovenia, 2007; The Month of Photography in Vienna; SWAB --
International Contemporary Art Fair, Barcelona; and Persona, the
Institute of Contemporary Art, Sofia, 2010. His photographs have
appeared in Future Images, by M. Cresci and R. Stern; in One Magazine's
Selected Works and Events 02-09, as well as in the magazines Vice and
One, and the newspaper 39 Grams.

Rada Boukova (Paris) was born in 1973 in Sofia. She graduated from the
National Academy of Art in 1997, with a degree in Set Design. She then
completed a degree at the Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts in
Paris (2002). Her professional interests include video, sculpture,
sound, installation and performance art. She has taken part in numerous
exhibitions, including: Mе and a German girl, curator: Jonathan
Chauveau, Gallery Patricia Dorfmann (Paris); There has been no future,
there will be no past, curators: Marco Antonini and Sandrine Canac, ICSP
(New York); Still Life, Institute for Contemporary Art (Sofia); L'art
contemporain en Europe, curator: Fabrice Bousteau (selected by Iara
Boubnova), Domaine de Pommery (Reims); Exploitation, Love, etc...
L'Iceberg (Volet 1), Palais de Tokyo (Paris). She is the recipient of
the M-Tel Award for Contemporary (2009) and the BAZA Award for
Contemporary Art (2008).


____

приложение:
Брошура на изложбата
Exhibition's Brochure

--
---SARIEV GALLERY
www.sariev-gallery.com

a: 40, Otets Paisiy str, Plovdiv 4000, Bulgaria
m: +359 888 520 375, +359 888 221 302
s: vesselina.sarieva, katrin.sarieva

www.facebook.com/sariev.gallery


Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks