contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

09 септември 2011

изложба Ре-продукция в Софийски Арсенал – музей за съвременно изкуство

Софийски Арсенал – музей за съвременно изкуство

бул. „Черни връх" №2, София

www.samcaproject.org

 

представя изложба

 

Ре-продукция

 

Куратори: Алла Георгиева, Надежда Джакова

 

 Художници: Аделина Попнеделева, Александър Вълчев, Алла Георгиева, Боряна Росса, Венцислав Занков, Галина Йотова, Звонка Симсич, Ива Яранова, Иван Костолов, Ирина Данилова, Искра Благоева, Калина  Димитрова, Людмил Лазаров, Надежда Олег Ляхова, Олег Мавроматти, РАСИМ, Самуил Стоянов, Светлозара Александрова, Симеон Симеонов

 

09.09. – 02.10.2011

 

Откриване: 9 септември 2011 г., петък, 18.00 часа

 

 

Майка кърмеща рожбата си, мадоната с младенеца- това са традиционните образи - формули на майчинството добре познати ни от произведенията на изкуството. През всяка епоха тази вечна тема се интерпретира от художниците по различен начин.

 

Настояща изложба предлага нов прочит на проблемите и тенденциите на родителството от съвременни художници в епохата на консуматорство и егоцентризма .

 

Думата "репродукция" според тълковния речник означава възпроизвеждане, размножаване. Обозначава и биологичното размножаване и размножаване чрез печат на изображението. Обособяването на приставката  "Ре-" в заглавието на проекта акцентира нейното двусмислено значение. "Ре-"като повторяемост на действие –повторяемостта на заблуди и грандиозни утопии от политически идеологии до безрезервна вяра в тържеството на научно-техническия прогрес и "ре-" като възстановяване-завръщане- към изгубените смисли, към забравените вековни традиции и натрупания опит на предишните поколения, процес в който копията се възстановяват с оригиналите.

 

Съвременното родителство съществува в сложна плетеница от природни инстинкти, религиозни вярвания в божествения произход на живота, окултизма и мистицизма, последни научни изследвания в областта на био и генните технологии, либерално-демократичните правила, налаганите в конкретните страни ограничителни юридически закони и копнежа за лична свобода и индивидуален избор.

 

Ще се  научим ли да различаваме репродукцията от оригинала  или ще се задоволяваме  с все по-съвършени репродукции?

 

Това са само малка част от въпросите, свързани със съвременното родителство. Произведенията на 19 автори обхващат различни аспекти от тази тема, повод за настоящата експозиция.

 

 

За повече информация: Алла Георгиева alladari@dir.bg, 0887 397 948

Надежда Джакова dzhakova@yahoo.de, 0888 559 040

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks