contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

06 януари 2011

THO CLOVERS - leda Ekimova - new year's show of PISTOLET continues till January 17th

 
НОВОГОДИШНАТА ИЗЛОЖБА НА ПИСТОЛЕТ ПРОДЪЛЖАВА!!
ДВЕ ДЕТЕЛИНИ
Леда Екимова
31.12.2010 - 17.01.2011
ПИСТОЛЕТ (в мазето на ЧАЙКА, Раковски 122, вход откъм Хан Крум)

В центъра на композицията са двете детелини, за щастие мутирали в четирилистни, които за съжаление са и сиамски близнаци, свързани чрез четвъртото си листо. Това натрупване на противоположни явления поражда тревога, туширана от трите косъма и трите пъпки, разположени симетрично от всяка страна на детелините.
Иначе мазето просто е декорирано в свръхестествен барок.
***
ENGLISH

THE NEW YEAR'S EVE EHXIBITION OF PISTOLET CONTINUES
TWO CLOVERS
Leda Ekimova
31.12.2010 - 17.01.2011
PISTOLET (in the basement of CHAIKA, 122 Rakowski Str, entrance from Han Krum Str)

In the center of the composition are the two clovers, fortunately mutated in four-leafed and unfortunately being siamese twins, connected by their fourth leaf. This cluster of oppositional fenomenons engenders anxiety, smoothened by the three hears and three pimples positioned simetrically on each side of the clovers.
Otherwise the basement is just decorated in supernatural baroque.

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks