contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

17 януари 2011

Arosita gallery_Presents Studies, a painting exhibition of Nikolay Petkov

Галерия АРОСИТА
Представя

Етюди
изложба  живопис  на  Николай Петков

20.01 - 02.02. 2011 г.

Откриване: 20.01.2011 /четвъртък/, от 18.00 часа,
в салона на Галерия АРОСИТА на ул. "Врабча" №12, гр. София
Работно време: 13.00-19.00, събота 11.00-16.00 ч.

Тел.:  +359 2 989 60 50, +359 885 87 28 04
www.arosita.com, arosita@abv.bg
-----------------------------------------------------------------------------------
Arosita gallery
Presents

Studies,
a  painting  exhibition  of   Nikolay Petkov

20.01 - 02.02. 2011 г.

Opening: 20.01.2011 / Thursday/, от 18.00 h,
Arosita gallery, 12-B "Vrabcha"Str., Sofia
Working time: 13.00-19.00, Saturday: 11.00-16.00 ч.
Phone : +359 2 989 60 50, +359 885 87 28 04
www.arosita.com, arosita@abv.bg

Етюди

изложба живопис на Николай Петков

 

Названието етюд ми е познато от началото на художественото ми образование, когато то традиционно внушаваше ясно разграничение между учебно упражнение или подготвителна работа, и истинското произведение – шедьовър. Днес, когато от съвременното изкуство не се очаква да предлага шедьоври, а най-малко от живописта се очаква да представя шедьоври на съвременното изкуство, намирам за уместно да виждам работите си като етюди. Със сигурност картините в тази изложба са мислени и правени като етюди, като изследвания на определени обекти, проблеми, отношения.

Изложбата включва платната Ред І, 2003, 50/60см, Четката на Свилен (caput mortuum violet, terre verte), 2010, 90/70см, Четката на Свилен (terre verte, caput mortuum violet), 2010, 90/70см, Охра красная, 2010, 70/90см,  Raw sienna, 2010, 70/90см, Платната на Морган AD, 2010, 70/70см всяко, Етюд D, 2010, 50/40 см и Етюд I, 2010, 40/50см, всичките рисувани с маслени бои.

 

Studies,

a painting exhibition of Nikolay Petkov  

 

The term study has been familiar to me since the beginning of my art education, when it traditionally implied a clear distinction between an exercise or preliminary, and the genuine masterpiece. Now, when contemporary art is not expected to offer masterpieces, and least of all painting is expected to present masterpieces of contemporary art, it seems relevant to me to see my works as studies. Positively the paintings in this exhibition have been thought and made as studies – of certain objects, problems, relations.

The exhibition includes the canvases Order I, 2003, 50/60cm, Svilen' s brush (caput mortuum violet, terre verte), 2010, 90/70cm, Svilen' s brush (terre verte, caput mortuum violet), 2010, 90/70cm, Ochra krasnaya, 2010, 70/90cm, Raw sienna, 2010, 70/90cm, Morgan' s canvases A –D, 2010, 70/70cm each, Study D, 2010, 50/40cm, and Study I, 2010, 40/50cm, all painted with oil.


Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks