contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

17 януари 2011

STILL LIFE - Iskra Blagoeva - opening Jan 21 - Friday


НАТЮРМОРТ
Искра Благоева
21 януари - 13 февруари 2011, откриване 21 януари, 20:00ч.
ПИСТОЛЕТ (в мазето на ЧАЙКА, Раковски 122, вход откъм Хан Крум)

"Природа, според разширеното схващане, е обратното на култура. Природата се поставя в отношение с човешката екзистенция. Това отношение се определя преди всичко чрез емоционални, естетически и религиозни по стойност нормативни нагласи."
Олдемайер, 1983

STILL LIFE
Iskra Blagoeva
Jan 21 - Feb 13, 2011, opening: Jan 21, 20:00h
PISTOLET GALLERY (in the basement of CHAIKA, 122 Rakovski Str, entrance from Han Krum Str)

"Nature, according to a broad understanding, is the opposite of culture. Nature is set to the human existence in relationship. This relationship is above all through emotional, aesthetically and religiously determined rating, normative attitudes."
Oldemeyer, 1983

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks