contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

20 февруари 2012

ДА ПОГОВОРИМ ЗА ПАЗАРА 1. За парите (филмова премиера ) // LET'S TALK ABOUT THE MARKET 1. On Money (film premiere)

Фондация Отворени Изкуства
представя:

(english version below)

ДА ПОГОВОРИМ ЗА ПАЗАРА
1. За парите
филмова премиера

петък, 24 февруари 2012, 19:00 ч.
Кафе Панорама
ул. Кирил Попов 4, ет. 2, Капана, Пловдив 

КРЪВ - ЗЛАТО - КАЗИНО - РИСК - ПРОВАЛ - БАНКА - ДОВЕРИЕ – КАРИБСКИ ОСТРОВИ

Това са първите седем основни думи за съставянето на енциклопедия за стария и новия пазар в Капана, Пловдив, която ще бъде попълнена с още други сто думи, събрани от различни експерти. Тези експерти ще споделят и представят знанието си на „Черен пазар за полезни знания и не-знания" по време на една дълга нощ из улиците и магазините на Капана.

„Черен пазар за полезни знания и не-знания" е широко известен формат, разработен от „Мобилна Академия" – продуцентско бюро, основано в Берлин от Хана Хурциг. Събитието „Черен пазар" ще събере още стотина експерта, които ще споделят знанието си с публиката на различни места и по различни теми.

От август 2011 г. насам екипът на „Черен пазар" в Пловдив е в търсене на избрани експерти в сферата на икономиката. Не е задължително те да идват от определени университети или институции. Също толкова търсени са и експертите от ежедневието - собствениците на заложни къщи, обменни бюра, както и местни търговци. Капана представлява същината на тези теми – като търговски център от повече от 500 години, който поддържа някои характеристики на ориенталско търговско място в една модерна социална структура.

В рамките на този проект Мобилна Академия, Берлин продуцира документален филм за шестимата експерти от предстоящия проект под заглавието „Черен пазар". Премиерата на този филм ще е в петък, 24ти февруари, от 19 часа в Кафе Панорама в самото сърце на Капана. Филмът си струва гледането, в него г-н Ганев от Центъра за Либерални Стратегии разкрива най-сигурната инвестиция. Филмът е дублиран от Самюел Финци, роденият в Пловдив и работещ в Германия актьор.

„ДА ПОГОВОРИМ ЗА ПАЗАРА. 1. За парите"
Концепция: Ханна Хурциг
Камера: Себастиан Бодирски

С участието на:
Георги Ганев (икономист и програмен директор, икономически изследвания към Център за Либерални Стратегии, София)
Христо К. Райдовски (златар)
Ангел Гитев (Търговски представител)
Катрин Сариева (историк)
в ролята на Бартълби: Константин Бобоцов 

Продукция: Фондация Отворени Изкуства и Якоб Рачек
За повече информация: www.openarts.info

Този проект на Мобилна Академия, Берлин и Фондация Отворени Изкуства се осъществява с любезното съдействие на Гьоте Институт България.

....................................

Open Arts Foundation
presents:

LET'S TALK ABOUT THE MARKET
1. On Money
film premiere

Friday, February 24, 2012 at 7 p.m.
Café Panorama,
4, Kiril Popov, str., 2nd floor, Kapana, Plovdiv

BLOOD - GOLD - CASINO - RISK - FLOP - BANK - TRUST - CARIBBEAN

These are the first seven keywords for compiling an encyclopedia of the old and new market in Kapana, Plovdiv, which will be completed with another set of one hundred keywords collected by different experts. These experts will share and perform their knowledge at the "Blackmarket for Useful Knowledge and Non-Knowledge" event during one long night in the streets and shops of Kapana.

The "Black market for Useful Knowledge and Non-Knowledge" is a widely renowned format by "Mobile Academy" - a Berlin-based production office initiated by Hannah Hurtzig. The event "Blackmarket" will gather up to one hundred experts on different sites and with differing topics, to share their knowledge with the audience. Not following the classic manner of a panel discussion however, this activity will be carried out in intimate face-to-face conversations.

Since August 2011 the "Blackmarket" team in Plovdiv has been searching for designated experts in the field of economics. But these experts do not necessarily come from universities and institutions. Experts from everyday life like pawn shop and exchange bureau owners as well as local merchants are also in high demand. Kapana is a crucial place to talk about these issues - being a center of commerce for over 500 years and maintaining some typical characteristics of an oriental trading place within a modern social structure.

Within the frames of this project the Mobile Academy produced a documentary introducing the first six experts from the upcoming project "Blackmarket". On Friday February 24, 2012, at 7 p.m. this film will be premiered at the Panorama Café, in the very heart of Kapana. The film is worth watching as Mr. Ganev from the Sofia-based think-tank "Center for Liberal Strategies" reveals a dead certain investment opportunity. The actor Samuel Finzi who was born in Plovdiv and is now based in Germany did the dubbing of the film.

"LET'S TALK ABOUT THE MARKET: 1. On Money"
Concept: Hannah Hurtzig
Camera: Sebastian Bodirsky

In order of appearance: 
Katrin Sarieva (historian)
Georgi Ganev (economist and program director for economic research at the Centre for Liberal Strategies, Sofia)
Hristo K. Raidovski (goldsmith)
Angel Gittev (trade representative)
and Konstantin Bobotzov as Bartleby

Production: Open Arts Foundation and Jakob Racek
For further information please follow the links www.openarts.info and www.mobileacademy-berlin.com

This project by the Mobile Academy, Berlin and the Open Arts Foundation, Plovdiv is kindly supported by Goethe-Institute Bulgaria.

.................................................

OPEN ARTS Foundation
36, Otets Paisiy str.
Bulgaria, Plovdiv 4000
+359 885 78 73 06
skype: open.arts.foundation
office@openarts.info

www.openarts.info
www.facebook.com/open.arts

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks