contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

27 юли 2011

Exhibition in Baba Vasa's Cellar 2011

For english version please scroll down!


"Мазето на Баба Васа" представя изложбата на:

Никола Алипиев, Леополд Кеслер, Ян Махачек, Н.А.Волф

Откриване на 6 Август от 20.00 часа
градинско парти с Ди-Джей
22.00 часа: концерт на Doma

ул. Марица 22, гр. Шабла


В лятото на 2011 Мазето на Баба Васа отново отваря врати за почитателите на съвременното изкуство от Шабла и региона. Тазгодишната изложба е поверена на Леополд Кеслер, който от своя страна покани Н.A.Волф, Ян Махачек и Никола Алипиев да изложат своите произведения заедно с него. Роденият 1976 година Кеслер живее и работи във Виена и е един от радващите се на много добър международен интерес млади автори, като произведенията му са излагани в множество музеи и институций в цял свят. Неговите намеси в публичното пространсто възникват като неочаквани наблюдения върху скритата икономикaта на ежедневието, маркирайки сложна система от пространствени и междучовешки отношения. Ян Махачек е учил скулптура и сценография във Виена и Карлсруе. От 2002 той работи на границата между медиа арт и пърформанс. Негови пърформанси са изпълнявани в различни театри и денс-фестивали като Temps d'images (Дюселдорф и Париж) и bestiario в Рим. Освен това той е автор на видео инсталаций и късометражни филми, както и носител на наградата за иновативно кино на австрийския фестивал Диагонале. Завършилият НХА Никола Алипиев е непознат за българската публика. След няколкото години практика като художник на евтини картини за масовия потребител, Никола ще направи първа стъпка за повторно сближаване с идеала за свободно и некомерсиално изкуство. Н.А.Волф са Нушка и Александър Волф от Берлин, където работят заедно от 2007. Централен елемент в тяхното творчество е девалвацията, реинтерпретацията и възраждането на традиционни ценности от различните аспекти на фолклора. Техни произведения за показвани в Kobe Art Village Center в Япония, WRO Media Biennale, Вроцлав и ICCA/CIAC Букурещ.

Следвайки традицията, тазгодишната изложба не търси фокусиран поглед върху определена тема, а се концентрира върху възможностите за активно присъствие и въздействие, макар и закратко, в непозната и непривична среда. И все пак, всички произведения са създадени специално за изложбата, а авторите естествено ще присъстват на откриването. В градината  концерт ще има живеещия в Шабла рапър Doma, «гласът на най-източната част».

                                
Основано през 2002 година, «Мазето на баба Васа» е некомeрсиално пространство за съвременно изкуство, намиращо се в Шабла, град в Северна България с население от 4500 души. Изложбената площ обхваща около 10 квадратни метра, чиято архитектоника следва принципите на white cube, се помещава в мазето на стара къща. «Мазето на баба Васа» съществува  благодарение на гостоприемството на една 83 годищна жена и ентусиазмът на постоянно увеличаваща се група от хора на изкуството с различна националност. За деветте си години съществуване в Мазето са представени произведения на около 30 автори, а ежегодните откривания са съпроводени с DJ програма. «Мазето на баба Васа» не се опитва да надскочи себе си и не претендира за важност. Най-малкото изложбено пространство в малкия провинциален град и малката държава търси своята публика, първо сред местните жители, говори на диалект, работи с ограничен бюджет, импровизира и се наслаждава на природните дадености. «Мазето» намира удовлетворение най-вече в удоволствието да създава и забавлява, без да бяга от отговорността да добринесе за нечие развитие и да децентрализира тепърва оформящата се сцена за съвременно изкуство в страната.
"Baba Vasas' Cellar" presents:

Nikola Alipiev, Leopold Kessler, Jan Machacek, N.A.Wolf

6th of August, from 8 pm
garden party with DJ
22 pm: live in concert Doma

Maritza str. #22, Shabla, Bulgaria

In the summer of 2011 Baba Vasa's Cellar will welcome again the fans of contemporary art from Shabla and the region. This year's exhibition was entrusted to Leopold Kessler, who in turninvited N.A.Wolf, Jan Machacek and Nichola Alipiev to join the exhibition. Kessler (born 1976, lives and works in Vienna), is recently enjoying a promising international career, his works have been exhibited in many museums and institutions worldwide. His work exposes implicit social interactions which are woven into the fabric of economic interests, spatial and interpersonal relations. Jan Machachek studied sculpture and stage design in Vienna and Karlsruhe. Since 2002 he works on the border between media art and performance. His performances have been presented in various theater and dance festivals as Temps d'images (Düsseldorf and Paris) and bestiario in Rome. He is also author of video installations and short movies, and won the prize for innovative cinema in the Austrian film festival Diagonale. Nikola Alipiev, who studied at the Academy of fine arts in Sofia is little-known to the Bulgarian art scene. After several years of practice as a painter of cheap pictures for the souvenir shops, Nikola will take the first step in re-approximation to the ideal of free and non-commercial art. N.A.Wolf are Nouchka and Alexander Wolf from Berlin, where they studied at the UdK. They have been working together since 2007. A central element in their art practice is the devaluation, reinterpretation and revival of traditional values in the various aspects of folklore. Their work was presented, inter alia, in Kobe Art Village Center in Japan, at WRO Media Biennale, Wroclaw and at ICCA/CIAC Bucharest.

Following the tradition, this year's exhibition is not focusing on any particular topic, but concentrates on opportunities for active presence and impact, although shortly, in an unfamiliar specific environment. All works are created especially for the exhibition and of course the artists will be present for the opening. Rapper Doma from Shabla - „the voice of the most eastern part", will perform in the garden.
Founded in 2002, «Baba Vasa's cellar» is a non-commercial space for contemporary art, located in Shabla, a town in Northern Bulgaria with  4500 inhabitans. The 10 square meters of exhibition space are situated in the cellar of an old house and follow the architectonic principles of the white cube. «Baba Vasa's cellar» exists due to the hospitality of an 83 years old woman and the entusiasm of a permanently growing group of artists from different nationalities. During its first 9 years of existence the Cellar presented works of over 30 artists and the yearly  openings are supported by a garden party with DJ line. «Baba Vasa's Cellar» is not trying to be what it is not and doesn't pretend of importance. The smallest space in a small provincial town in a small country searches for its public in the first place among the local people, speaks in dialect, works with tiny budget, improvises and enjoys the nature. The Cellar finds its satisfaction mainly in the pleasure of creating and amusing, not forgeting about the responsability of contributing in someones development and decentralising the still unshaped scene for contemporary art in the country.


"Baba Vasa's cellar"
22 Maritza str.
Shabla, Bulgaria
tel. 05743 3612
baba-vasa.blogspot.com

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks