contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

08 март 2016

ПРОСТРАНСТВО-ПУБЛИКА в САМСИ

-НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ
 
Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство
 
Ви канят на изложбата
 
ПРОСТРАНСТВО – ПУБЛИКА
 
Бора Петкова
Велин Петков/Ивайло Стоянов
Дан Тенев
Мисирков/Богданов
Светлана Мирчева
Симеон Стоилов

Куратор: Надежда Джакова
 
 
10 март – 17 април 2016
 
Откриване: 10 март, четвъртък, 18-20 часа
САМСИ, бул. „Черни връх" 2, www.samcaproject.org
 
Във втората изложба от проекта ПРОСТРАНСТВО - ПУБЛИКА участват Бора Петкова, Велин Петков/Ивайло Стоянов, Дан Тенев, Мисирков/Богданов, Светлана Мирчева и Симеон Стоилов с визуален коментар върху музейното пространство и публиката в него.
 
Дан Тенев променя архитектурната среда, като внася в нея елемент, употребяван в ежедневието ни. Чрез използването на необичаен материал - полиетиленови торби, той създава скулптурен обект като част от намеса в архитектурното пространство.
Бора Петкова участва с избрани части от проекта Breathing Space, реализиран в къща-музей „Пейо Яворов" през 2012 г. Артистичната намеса в музейното пространство изследва връзките между живота и творчеството на поета от една страна и особеностите на къщата-музей от друга.
За работата Изход, 2016 в САМСИ Симеон Стоилов прави "пренасяне" на произведението, заело едно пространство - в случая  галерия „Райко Алексиев" - в друго.  Артефактът става медиатор на пространства, доказателство за необходимата връзка автор-работа-пространсво.
Светлана Мирчева превръща звуците в образ-обекти, за да изгради чрез тях едно ново пространство. За зрителя преминаването през него е магично, отражения и звуци го водят в друга реалност.
В сюрреалистичен пейзаж ни прехвърлят двамата фотографи Мисирков/Богданов с проекта им Weekend 2126. Добре известните ни паметници от социалистическото минало са видяни от бъдещите поколения като декор на фантастичен филм.
Друг въпрос на фотографите Велин Петков/Ивайло Стоянов съдържа провокацията към зрителя още в самото заглавие: къде сме, каква е реалността, дали като се променя архитектурната среда, се променя и действителността, какво е новото пространство – една различна реалност?
 
 
 
Проектът ПРОСТРАНСТВО – ПУБЛИКА с куратор Надежда Джакова включва пространствени визуализации, обвързани от една страна със сградата на музея, нейната история и трансформация, а от друга страна – с хората, които я посещават. Чрез арт инсталации художници, архитекти и фотографи коментират пространството на музея, както и връзката му с публиката.
 
 
За повече информация:
Надежда Джакова, samcaproject@samcaproject.org, 0879 834 030

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks