contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

13 септември 2013

R E P L A C E
Г а л е р и я  А р о с и т а
представя
R  E  P  L  A  C  E 
Г Р А Ф И К А 
17 / 09 / 2013 --- 30 / 09 / 2013
 
ЙОРДАН ПАНКОВ / J . P A N K /
Откриване: 17 септември 2013 от 19,00 часа
12Б "Врабча" , от 13:00 до 19:00
Тел.: +359 885 87 28 04
-------------------------------------------------------------
Arosita Gallery
presents
R E P L A C E
D R A F C S
17 / 09 / 2013 --- 30 / 09 / 2013
 
JORDAN PANKOV / J. P A N K /
Opening: September 17, 2013 from 19.00 hours
12B "Vrabcha" from 13:00 to 19:00
Tel.: +359 885 87 28 04
R  E  P  L  A  C  E 
Г Р А Ф И К А  / Галерия Аросита 17/09/2013---30/09/2013
 
ЙОРДАН ПАНКОВ / J . P A N K /
 
R  E  P  L   A  C  E   е серия от 9 линогравюри, които съдържат препратки към изчезнали картини /работите от серията носят имената им /.
R  E  P  L   A  C  E   е в лимитиран  тираж  от 10 отпечатъка.
Тиражът ще бъде изпратен на 9 световно известни личности , с цел да се обърне внимание на факта , че се унищожават и губят за света произведения , които са безценни за човечеството.
Единствено  A R O S I T A  ще се представи по една работа  от тиража /първият /1 х 10/.
 
Изложбата  / и специално цикълът    R  E  P  L   A  C  E   / поддържа   линията на автора да разработва изключително  темата и ползва сюжетите на  произведения , станали обект на кражби или унищожени във времето .
Актуалността  на  опазването им е свързана и със зреещите конфликти в света. /хиляди артефакти унищожени в Ирак и Афганистан /
 
R  E  P  L   A  C  E   е един вид  продължение на  LOST /2011 Национална Художествена Галерия / и  ANTHROCONIX /2012  Галерия "София Прес"/, но като сменя средствата /за първи път става дума за графика /.
В експозицията са включени и работи от сериите „Angels" и „What would Judas do? "
 
 
..........................................................................................................................
 Националната  Художествена Галерия притежава „Angel"/акрил/платно 145-91sm/, която е от цикъла  LOST/2011 / и е римейк на изчезналата картина на Караваджо "Поклонение на влъхвите със светците Лоренцо и Франциск".По същата картина  в цикъла  R  E  P  L  A  C  E   е гравюрата „Nativity".
....................................
--
Росица Гецова
ул. "Врабча" №12-Б, гр. София,
работно време: 13.00-19.00, събота и неделя - неработни
тел.: +359 885 87 28 04,
www.arosita.info, arosita@abv.bg


Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks