contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

26 юни 2012

Arosita Gallery presents Sasho Stoitzov 

Г а л е р и я  А р о с и т а

представя

САШО СТОИЦОВ

N O L I T A

04- 20 ЮЛИ, 2012,

Откриване: юли, 04, 18,30

12Б "Врабча" , от 13:00 до 19:00, събота от 11:00 до 16:00 часа,

Тел.: +359 2 989 60 50, +359 885 87 28 04

 


 

Изложба, NOLITA, галерия Аросита, 2012

Изложбата се състои от живописни творби, изработени със шаблон и акрилни бои и принтове на фотографии с теми от личния ми живот. Идеята е пространството на галерията да се превърне в разгъната външна стена, на която са монтирани различни по съдържание творби (от напълно формалистични до разказвателни), но създадени по едно и също време. 

Творбите в изложбата са обединени от мястото на създаването им, NOLITA. Това е малък район в Манхатан със собствена локална бързо меняща се култура. Периода обхваща последните шест месеца.

 

 

Sasho Stoitzov 

 

……………………………………………………………………..

 

A r o s i t a  G a l l e r y

presents

S A S H O  S T O I T Z O V

N O L I T A

JULY, 04 - JULY, 20, 2012,

OPENING:  JULY, 04, 18,30

12B "Vrabcha" Street, 13:00 to 19:00, Saturdays 11:00 to 16:00 pm,

Tel.: +359 2 989 60 50, +359 885 87 28 04 --
Росица Гецова
ул. "Врабча" №12-Б, гр. София,
работно време: 13.00-19.00, събота 11.00-16.00 ч.
тел.: +359 2 989 60 50, +359 885 87 28 04,
www.arosita.info, arosita@abv.bg

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks