contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

16 април 2012

VLADIMIR_IVANOV_ZACHERKNATIA_XX_VEK

алерия АРОСИТА

представя

Зачеркнатият ХХ век

Владимир Иванов   2012 

Зачеркването е игра – още от училище. Зачеркването е твърдо отрицание – или страх някой да не разбере какво е написано (в тайни документи например). Зачеркването в печатното дело е перспектива: зачерква се дума или текст, който трябва да бъде заменен с друг. Зачеркването е калиграфия – когато зачеркнатият знак/знаци съставят едно цяло с жеста на зачеркване, с линиите, които зачеркват първоначалния текст. Зачеркването е автентично чувство и мисъл, породена от него.

Загубени в съвременния урбанистичен хаос и крясъка на вездесъщите медии, днес наистина малцина си спомнят или знаят зачеркнатите имена, представени в моите творби, а те носят етоса и морала, както и културата на ХХ век и неговата история. На тяхно място в прекрасния ни нов свят се появяват Джеф Куунс и Деймиън Хърст с неговия облепен с диаманти череп. Photoshop & Pulp Fiction.

„Какво да се прави?" / „What is to be done"/ – беше един от въпросите на последната „Документа". Това е и моят въпрос. След като зачеркваме тези стойности, имаме ли нови и дали е достатъчно алиби „калиграфията" на зачеркването?  The Struck-trough 20th Century
   Vladimir Ivanov 2012

 Strikethrough is a game dating back to schooldays. Striketrough is a firm denial or fear that someone will understand what has been written (e.g. in confidential documents). Strikethrough in printing is a perspective - a word or a text is struck trough, so that it has to be replaced with another. Striketrough is a calligraphy - when struck-trough character/s become one with the strikethrough gesture, with the lines that strike trough the original text. Striketrough is an authentic feeling and the thought born out of this feeling.

    Lost in the contemporary urban chaos and the shrikes of ubiqutious media, few fortunate ones remember or know the struck-out names presented in my exhibition, yet they bear the ethos and the morality, as well as the culture of the 20th century and its history. Replacing them in our brave new world, Jeff Koons and Damien Hirst with his diamond-embedded skull appear. Photoshop & Pulp Fiction.

   ''What is to be done?'' was one of the issues of the last Documenta. This is also my question. Having struck trough these values, have we got any new ones and is calligraphy a good enough alibi for the striketrough?

 


алерия АРОСИТА

представя

Зачеркнатият ХХ век

Владимир Иванов   

ОТКРИВАНЕ: 17 Април 2012 ,18.30 ч.

ул. "Врабча" №12-Б, гр. София, работно време: 13.00-19.00, събота 11.00-16.00 ч.Тел.: +359 2 989 60 50, +359 885 87 28 04, www.arosita.info, arosita@abv.bg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arosita Gallery

presents

The Struck-trough 20th Century
 Vladimir Ivanov

 

Opening: 17. 04. 2012 ,18.30 h.

12-B"Vrabcha"Str.Sofia

13:00 to 19:00, Saturdays 11:00 to 16:00 am

Tel.: +359 2 989 60 50, +359 885 87 28 04

--
Росица Гецова
ул. "Врабча" №12-Б, гр. София,
работно време: 13.00-19.00, събота 11.00-16.00 ч.
тел.: +359 2 989 60 50, +359 885 87 28 04,
www.arosita.info, arosita@abv.bgНяма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks