contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

07 март 2011

ИЗКУСТВО НА СКЛАД / WAREHOUSED ART -- SARIEV GALLERY /+/ SKLADA

ГАЛЕРИЯ САРИЕВ /+/ СКЛАДА

ИЗКУСТВО НА СКЛАД
10 март - 26 март 2011

Склада, София
ул. Г. Бенковски 11 ет. 3-4


ПРОГРАМА

10 март 2011, 19:00 – 20:30 часа – окриване с присъствието на авторите
10 март, 19:30 – 20:00 часа – Кулинарно арт шоу „Вечерята на
Франкенщайн", пърформанс от Алла Георгиева, участници в пърформанса:
Алла Георгиева, Чавдар Георгиев

17 март, 19:00 – 20:00 - "Офис Изкуство" среща-разговор с Игнасио
Уриарте (Испания, Германия), автор на изложбата "Букви и цифри" в
Галерия Сариев, Пловдив


През 2011 година Галерия Сариев - Пловдив започва сътрудничество със
Склада - София, което се изразява в разработване и продуциране на
собствена културна платформа и консултиране на културни прояви в
пространството на Склада. Платформа Галерия Сариев за 2011 година е
замислена в две насоки: да покаже актуално съвременно изкуство в
актуални теми и да даде знание за съвременното изкуство. Дейностите са
разделени в два формата: изложби и образователен курс. Характерът на
платформата е свеж и атрактивен, с достъпен и провокативен език.

Първата изложба на Галерия Сариев в Склада носи названието "Изкуство на
Склад" и събира автори и произведения, представени в галерията в периода
октомври 2009 - януари 2011 година: Бора  Петкова, Георги Георгиев –
Жорас, Емил Миразчиев, Зара Александрова, Кирил Кузманов, Светослав
Мичев, Мариела Гемишева, Правдолюб Иванов, Алла Георгиева,  както и
аматьорска серия снимки на работи, закупени от галерия Сариев в средата,
която понастоящем обитават.

"Изкуство на Склад" разглежда пътя на съвременното изкуство чрез
неговото комуникиране автор – галерия – колекция и чрез неговото
физическо присъствие в пространството.

Съвременното изкуство е изкуство на диалога и ангажираността и оттук
следва притежаването му като активно и осъзнато, а експонирането му като
креативен процес, показващ ерудиция и създаване на смислов контекст.
Складът като пространство на изложбата е място за преразпределение по
предназначение, травестиращо и сценично пространство, което провокира
разиграването на сюжети и за разлика от чисто галерийното такова,
провокира Галерия Сариев с експонирането да предложи и разиграе
контекстуализиране на работите пред своите посетители.

"Изкуство на Склад" засяга идеята за  съвременното изкуство в България
като ненамерило своето място на пълноценно съществуване - без място в
музеите и колекционерските сбирки. То е изкуство на „ще му дойде
времето". Изложбата се възприема като доказателствен материал към
тенденцията на персонално, неинституционално музифициране и архивиране в
българската култура.

В края на изложбата е предвиден разговор с колекционери, изкуствоведи,
архитекти, който предстои да бъде анонсиран допълнително.


ЛИНКОВЕ:
www.sariev-gallery.com
www.sklada.bg
www.ignaciouriarte.com

http://www.artnewscafe.com/news-detail.php?id=137

---


SARIEV GALLERY /+/ SKLADA

WAREHOUSED ART
10 March – 26 March 2011

Sklada, Sofia
11 Georgi Benkovski St., floor 3-4


PROGRAM

10 March, 7:00 – 8:30 p.m. – Opening
10 March, 7:30 – 8:00 p.m. – Cooking Show: Frenkestein's Dinner,
performance by Alla Georgieva, with the participation of Chavdar Georgiev

17 March, 7:00 – 8:00 p.m. – Office Art, a conversation with Ignacio
Uriarte (Spain/Germany), author of Letters and Numbers, currently at the
Sariev Gallery in Plovdiv


The Sariev Gallery of Plovdiv is starting a creative partnership with
the art space Sklada, with the aim of producing its own cultural program
in Sklada's venue in Benkovska St. in Sofia, beginning March 2011. The
Gallery's program for the year will present topical contemporary art in
several theme-based exhibitions, and provide general knowledge about the
art form through a training course. The program is designed for a
general audience and will be delivered in a fresh, accessible format. 

Warehoused Art is the first exhibition organized by the Sariev Gallery
in Sklada's venue and will include works by authors Bora Petkova, Georgi
Georgiev – Jorras, Emil Mirazchiev, Zara Alexandrova, Kiril Kuzmanov,
Svetoslav Michev, Mariela Gemisheva, Pravdolyub Ivanov and Alla
Georgieva, which were shown at the Sariev Gallery's space in Plovdiv
between October 2009 and January 2011, as well as a series of amateur
photos acquired by the Gallery.

Warehoused Art looks at contemporary art through the lens of the
relationship author – gallery – collection and its physical presence in
space, playing on the meaning of Sklada's name (warehouse, in Bulgarian).

Contemporary art is born out of dialog and personal commitment, which
means that collecting it is by definition a conscious, activist pursuit,
while exhibiting it requires creativity and erudition. The Sariev team
looks at Sklada's venue as a fantastic new opportunity for the
contextualization of contemporary art in Bulgaria.

Warehoused Art treats the art form as something which has yet to find
its proper place in the country's museums and private collections. "Its
time will come," is an often heard comment. The exhibition is evidence
of the non-institutional efforts of various individuals to archive and
document this output.

A conversation with collectors, art critics and architects will be
organized at the closing of the exhibition. Details TBA.


LINKS:
www.sariev-gallery.com
www.sklada.bg
www.ignaciouriarte.com

http://www.artnewscafe.com/news-detail.php?id=137

--
---SARIEV GALLERY
www.sariev-gallery.com

---ARTNEWSCAFE
www.artnewscafe.com

---OPEN ARTS Foundation
www.openarts.info

a: 40, Otets Paisiy str, Plovdiv 4000, Bulgaria
m: +359 888 520 375, +359 888 221 302
s: vesselina.sarieva, katrin.sarieva


Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks