contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

11 декември 2010

SARIEV GALLERY: Алла Георгиева / Вечерята на Франкенщайн // Alla Georgieva / Frankenstein’s Dinner

снимки / pictures
http://www.sariev-gallery.com/gallery/ex.php
ENG below
---

Галерия Сариев, Пловдив

Алла Георгиева
Вечерята на Франкенщайн

самостоятелна изложба
7 декември 2010 - 28 януари 2011Алла Георгиева е от авторите в съвременното  българско изкуство с
дългогодишно и емблематично присъствие в български и международни арт
проекти. Темите за  съблазнителното лице на фетишите и тяхната
фашизоидна същност, за мимикрията на жестокостта под формата на
невинност, за патологията и травмата, скрити зад идиличното са най-силно
акцентирани в творчеството на Алла Георгиева. Те  се разгръщат
последователно в работите и през годините със средствата на
фотографията, инсталацията, обекта, видеото и живописта.

Работите на Алла Георгиева поставят болезнените въпроси за насилието
като легитимиран и рекламиран жест още от детството (проект „Честит
рожден ден!", 2003); за джендър дебата в източноевропейския регион и
жената като експлоатиран и експониран сексуален обект в контекста на
националните митологеми (проект „Български сувенири", 2006-2010); за
границите на понятието "любов", погледната през призмата на личния живот
на големите вождове и диктатори („За любовта, великата и малката", 2008).

Изложбата и пърформансът „Вечерята на Франкенщайн" в Галерия Сариев
продължават авторските и търсения за визуализиране на болезнените
проблеми на
съвременното живеене като в случая е фиксирана токсиката на храната,
която през
XXI век става все повече изкуство / изкуствена, поглъща се повече с очи,
отколкото с уста. Проектът фокусира вниманието върху проблема с все
по-разрастващата се подмяна на натуралната и здравословна храна с вредни
за здравето храни-мутанти и  храни-ерзац, с които са принудени да се
изхранват обитателите на урбанистичната джунгла. "Храната, казва
авторката, изглежда завинаги е загубила своята „невинност" и е останала
„девствена" само в натюрмортите от миналите векове".

Основен акцент на изложбата е серията „Натюр Mortes" - 4 цветни
фотографии, 50х70 см, дигитален печат върху плат. Тя е пряк диалог и
интерпретация на популярни  холандски и фламандски натюрморти от ХVII
век. Златният век на Нидерландската икономика, когато вкусната и красива
храна става национален символ, а опоетизиращият я натюрморт е издигнат
на пиедестал и става доходоносен бизнес на около две хиляди художници,са
пряко репликирани в „натюрмортите" на Алла Георгиева, в които
класическият красив сюжет и съответната композиция от
ХVII век са разиграни в съдове, характерни за химическите и медицински
лаборатории на XXI век, а съдържанието са храни от вредните и ерзац
продукти. ХVII среща ХХI век в работите на Алла Георгиева не само като
хранителен диалог със съответна екзистенциална препратка ,а и като
сериозен културологичен проблем за мястото на твореца в капиталистическа
ситуация, когато произведението на изкуството е продукт, чиято цена е
манипулирана от комерсиалните интереси на пазара. Класическият холандски
натюрморт от късния Ренесанс като реклама на качество и начин на живот и
съвременната красива реклама на ерзац храна и ерзац живот в един момент
визуално се препокриват и обслужват едни и същи цели на пазара.

Пърфомансът „Кулинарно арт шоу - Вечерята на Франкенщайн" е хумористична
пародия на кулинарните шоута, смесваща популярни хранителни митове,
утопии, химически опити и рекламни трикове. Пърформърите приготвят
„красиви, вкусни и полезни" ястия от най-вредните продукти, предлагани
на българския пазар.
Пърформансът е свързан с фотографската серия „Рецептите на Франкенщайн"-
5 цветни фотографии 50х50 см, дигитален печат върху хартия. Серията
представлява  снимки на примамливо аранжирани "изискани" ястия,
приготвени от най-вредните продукти.

„Вечерята на Франкенщайн" в Галерия Сариев е първа част от дългосрочния
проект на авторката „To Eat or not To Eat", изследващ процеса на хранене
в исторически, социален, философски, политически и културен аспект.
"Вечерята на Франкенщайн" е перифраза на популярния термин  „Храната на
Франкенщайн" / Frankenstein Food, с който световната организация
Грийнпис обозначава генно-модифицираните продукти.


Алла Георгиева
1957 - родена в Харков,Украйна
1981 - завършва Академия за изкуство и дизайн в Харков, Украйна
1989 - член СБХ
1992 - член на Клуба на (вечно) младия художник
1997 - член-основател на групата на жени-художнички „8-ми март"
Живее и работи в София

---

Sariev Galery Plovdiv

Alla Georgieva
Frankenstein's Dinner

solo exhibition
7 December 2010 – 28 January 2011


Alla Georgieva's presence on the Bulgarian and international art scene
is long-term and meaningful. The most frequently recurrent themes in her
works are the tempting, fascizoid face of modern-day fetishes, the
mimicry of cruelty as innocence in human relationships, and the presence
of psychopathology and trauma in apparently idyllic situations. She
works with photography, installations, objects, video and oil painting.

More specifically, her works tackle such painful issues as violence in
childhood (Happy Birthday!, 2003); the place of women as sexually
exploited objects in East European societies (Bulgarian Souvenirs,
2006–2010) and the concept of borders in the love relationships of the
great leaders and dictators in history (On Love, great and small, 2008).

The exhibition and performance Frankenstein's Dinner at the Sariev
Gallery addresses the problem of harmful and noxious foods offered on
contemporary food markets and our growing tendency to consume more with
the eyes than the mouth. "Food has lost its innocence," the artist says.
"The only place where we can still find harmless, innocent food are the
still lifes of previous centuries". 

The exhibition's centerpiece is a series of four 50x70 cm natures mortes
photographs digitally printed on cloth – a modern-day interpretation of
the popular Dutch and Flemish still lifes from the 17th century, the
Golden Age of the Netherlands, when gourmet food became one of the
country's national symbols. Still lifes during this period were a
lucrative business supporting an army of over 2 000 artists, which are
directly refered to in the photographs. Using 17th c. themes and
compositions, Alla Georgieva has prepared meals from some of the most
harmful foods available on the contemporary market and arranged them in
21st c. flasks and basins for chemical and medical experiments. The
works simultaneously highlight the dangers of contemporary food making
and consumption, and comment on the place of artists in the capitalist
situation where artworks are subject to market manipulation as much as
any other product. We are suddenly aware that a classical
late-Renaissance still life and a glamorous contemporary junk food
advert could be used to the same market end.

Cooking Show: Frankenstein's Dinner is a parody of TV cooking shows,
making use of popular cooking myths, utopias, chemical experiments and
advertizing ploys. The performers prepare "beautifully looking, tasty
and nutritious" dishes from the most harmful ingredients available on
the Bulgarian market. The performance is related to the photographic
series Frankenstein's Recipes – five 50x50 cm color photographs of
similarly prepared "gourmet" foods.

Frankenstein's Dinner at the Sariev Gallery is the first part of Alla
Georgieva's long-term project To Eat or not To Eat, which examines
eating as a historical, social, philosophical, political and cultural
phenomenon. The title of the exhibition is derived from Frankenstein
food – the Greenpeace term for genetically modified foods.

Alla Georgieva
1957 – born in Kharkov, Ukraine
1981 – graduated from the Academy of Arts and Design in Kharkov
1989 – member of the Union of Bulgarian Artists
1992 – member of the Club of (Eternally) Young Artists
1997 – founding member of the 8 March group of women artists
Lives and works in Sofia

--
---SARIEV GALLERY
www.sariev-gallery.com

---ARTNEWSCAFE
www.artnewscafe.com

---OPEN ARTS Foundation
www.openarts.info

a: a: 40, Otets Paisiy str, Plovdiv 4000, Bulgaria
m: +359 888 520 375, +359 888 221 302
s: vesselina.sarieva, katrin.sarieva

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks